EMBCB-31/2008.
(EMBCB-111/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2008. október 21-én, kedden, 13.00 órakor
az Országház Delegációs termében
megtartott üléséről

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók *

Megjelentek *

Elnöki megnyitó *

A határozatképtelenség megállapítása *

Pettkó András (MDF) ügyrendi felvetése *

A bizottsági ülés bezárása *

  

Napirendi javaslat

1. Meghallgatás a 2006. szeptemberi és október 23-i utcai eseményekkel kapcsolatos vizsgálatok értékeléséről, és tájékoztatás a rendőrség idei felkészüléséről

(A Házszabály 68. §-ának (3) bekezdése alapján)

Meghívottak:

Jogvédő szervezetek:

2. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2008. október 13-i ülésnapján elfogadott, a Magyar Köztársaság kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvény (A köztársasági elnök átirata és a visszaküldött törvény T/6444/8. számon került iktatásra)

3. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Balog Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke

Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke
Ékes Ilona (Fidesz)
Farkas Flórián (Fidesz)
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)
Varga József (Fidesz)
Dr. Semjén Zsolt (KDNP)
Pettkó András (MDF)

Helyettesítési megbízást adott

Bíró Ildikó (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Belovics Ervin, a legfőbb ügyész helyettese
Dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa
Dr. Kaltenbach Jenő elnök (Független Rendészeti Panasztestület)
Dr. Juhász Imre alelnök (Független Rendészeti Panasztestület)
Révész Máriusz (Fidesz)
Dr. Völgyesi Miklós elnök (Civil Jogász Bizottság)
Dr. Kádár András Kristóf társelnök (Magyar Helsinki Bizottság)
Dr. Zétényi Zsolt elnök (Nemzeti Jogvédő Alapítvány)
Dr. Gaudi Nagy Tamás kuratóriumi ügyvivő (Nemzeti Jogvédő Alapítvány)
Dr. Dénes Balázs elnök (Társaság a Szabadságjogokért)

Megjelentek

Dr. Falvay Zsolt, a Budapesti Nyomozó Ügyészség vezetője
Dr. Ihász Sándor fővárosi főügyész
Dr. Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Ügyészség főosztályvezető ügyésze
Dr. Dávid Tamás kabinetvezető (Legfőbb Ügyészség)
Dr. Lápossy Attila jogi referens (Országgyűlési Biztosok Hivatala)
Lux Ágnes projektreferens (Országgyűlési Biztosok Hivatala)
Dr. Pajcsicsné dr. Csóré Erika szakmai főtanácsadó (Országgyűlési Biztosok Hivatala)
Dr. Hajas Barnabás osztályvezető (Országgyűlési Biztosok Hivatala)
Fráterné dr. Ferenczy Nóra tag (Független Rendészeti Panasztestület)
Kosik Attila kormányzati kapcsolattartó (Amnesty International Magyarország)
Szöőr Anna, a Civil Jogász Bizottság tagja
Kruchina Károly jogsértett
Apáthy Istvánné jogsértett
Nagy Bercel titkár (Fidesz/KDNP)
Dr. Latorcai Csaba szakértő (Fidesz)
Karácsony Mihály titkárságvezető (Miniszterelnöki Hivatal)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 16 perc)

Elnöki megnyitó

BALOG ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntök mindenkit az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság ülésén, melyet azért hívtunk össze, hogy meghallgassuk az illetékeseket a 2006. év szeptemberi és októberi utcai eseményeivel kapcsolatban a vizsgálatokról, a vizsgálatokat értékeljük, valamint tájékoztatást szeretnénk kérni a rendőrség idei ünnepre való fölkészüléséről. A meghallgatást a Házszabály 68. §-ának (3) bekezdése alapján a bizottság tagjainak kétötöde kezdeményezte.

A határozatképtelenség megállapítása

Megállapítom, hogy a bizottság nem határozatképes. A Magyar Szocialista Párt képviselői, illetve az Szabad Demokraták Szövetségének képviselője nem jelentek meg. A Szabad Demokraták Szövetségének képviselője előzetesen jelezte, hogy ő nem tartja aktuálisnak a témát és a mai ülést. Ezt azért tartom furcsának, mert az elmúlt két évben soha nem tartotta még aktuálisnak, és sajnos szocialista képviselőtársaim sem.

A jogi helyzet az, hogy miután nem vagyunk határozatképesek, ezért informális tanácskozásként tudjuk folytatni a mai összejövetelt. Én erre minden meghívottat szeretettel várok.

A képviselők jogállásáról szóló törvény azt mondja, hogy a képviselőnek joga van információkat, adatokat kérni, amennyiben ezt más törvény nem korlátozza, közérdekű eseményekről, ügyekről. Ennek alapján szeretném, ha az illetékeseket, a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a nemzetbiztonsági szolgálat, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a Független Rendészeti Panasztestület és az Országos Rendőr-főkapitányság, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányság képviselőit meghallgathatnánk, a jogvédő szervezetekkel együtt, akik jelezték, hogy részt vesznek és itt is vannak: az Amnesty International, a Civil Jogász Bizottság, a Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért Egyesület és a Nemzeti Jogvédő Alapítvány képviselői. Ez tehát az a pont, ahol ez a tanácskozás így folytatódik, nem bizottsági ülésként, amire mindenkit szívesen látunk.

Az én javaslatom a tanácskozás napirendjére az, hogy először a hivatalos szervek képviselőit hallgassuk meg, amennyiben ők hajlandók bennünket tájékoztatni; aztán a civil jogvédő szervezeteket; illetve még előtte természetesen a hivatalos szervekhez tartozik az állampolgári jogok országgyűlési biztosa; aztán pedig, amennyiben a bizottság tagjainak kérdése van, azt föl lehet tenni, és reménykedünk a válaszban.

Nem tudom, egyetértenek-e jelen lévő képviselőtársaim ezzel a javaslattal. Pettkó András képviselő úr, MDF!

Pettkó András (MDF) ügyrendi felvetése

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Ha jól hallottam, az elnök úr megnyitotta a bizottsági ülést, és megállapította azt, hogy a bizottság határozatképtelen. Én ügyrendi hozzászólásra jelentkeztem volna, mert ha jól hallottam, akkor még nem zárta be az ülést, csak tett egy javaslatot arra, hogy a meghallgatás valamilyen formában mindenféleképpen folyjon le.

Magam is kezdeményezője voltam az MDF képviselőjeként ennek a mai bizottsági ülésnek. Azt gondolom, azok a képviselőtársaim, akik nem jöttek el a bizottsági ülésre, elég súlyos hibát követtek el, hiszen ezen a mai bizottsági ülésen lehetőség lett volna több minden kérdésnek a megbeszélésére, lehetőség lett volna arra, hogy tisztázzuk azt, hogyan lehet az, hogy az egyik legszentebb ünnepünkre készülünk holnapután, és tulajdonképpen mindenki abban gondolkodik, hogy mi fog történni Budapest és esetleg más városok utcáin, maga a rendőrség hogyan van felkészülve. Azt gondolom, ennek a bizottságnak igenis határozatképes ülést kellett volna tartani.

Szeretném jelezni az elnök úr felé, magam is támogatom, hogy tanácskozásba menjen át a bizottsági ülés, miután az elnök úr ezt bezárja, hallgassunk meg mindenkit. Előre jelzem, hogy sajnos parlamenti felszólalásom lesz, úgyhogy el fogok egy időre menni, de aztán visszajövök a tanácskozásra.

Köszönöm szépen.

A bizottsági ülés bezárása

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e egyéb hozzászólás? (Nincs.)

A bizottsági ülést tehát ezennel bezárom; informális tanácskozáson fogjuk meghallgatni a jelen lévő meghívottakat.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 20 perc)

 

 

Balog Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea