EMBCB-25/2008.
(EMBCB-105/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2008. szeptember 16-án, kedden, 13 órakor
a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében
megtartott üléséről

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók *

Megjelentek *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (/T/6133. szám) (Általános vita); az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (6133/1. szám) *

Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése *

Dr. Elek János általános főigazgató-helyettes (Állami Számvevőszék) szóbeli kiegészítése *

Kérdések, észrevételek *

Válaszok *

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról *

Tibet ügyében szóló határozati javaslat (H/5677. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) *

Egyebek *

Napirendi javaslat

1. a) A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/6133. szám)

(Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (6133/1. szám)

2. Tibet ügyében szóló határozati javaslat (H/5677. szám)

(Balog Zoltán (Fidesz), dr. Semjén Zsolt (KDNP), dr. Fodor Gábor (SZDSZ) és Herényi Károly (MDF) képviselők önálló indítványa)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

3. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Szászfalvi László alelnök (KDNP)

Fogarasiné Deák Valéria alelnök (MSZP)

Godó Lajos (MSZP)

Lénárt László (MSZP)

Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP)

Tóth Gyula (MSZP)

Dr. Wiener György (MSZP)

Bíró Ildikó (Fidesz)

Ékes Ilona (Fidesz)

Farkas Flórián (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Balog Zoltán (Fidesz) Bíró Ildikónak (Fidesz)
Donáth László (MSZP) dr. Szabóné Müller Timeának (MSZP)
Nyakó István (MSZP) Godó Lajosnak (MSZP)
Teleki László (MSZP) Fogarasiné Deák Valériának (MSZP)
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) Farkas Flóriánnak (Fidesz)
Varga József (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)
Dr. Semjén Zsolt (KDNP) Szászfalvi Lászlónak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium)
Dr. Elek János általános főigazgató-helyettes (Állami Számvevőszék)
Kuti László főosztályvezető-helyettes (Külügyminisztérium)
Koleszár Katalin osztályvezető (Pénzügyminisztérium)

Megjelentek

Horváth Balázs főcsoportfőnök-helyettes (Állami Számvevőszék)
Solymár Ágnes osztályvezető (Állami Számvevőszék)
Pongrácz Éva osztályvezető (Állami Számvevőszék)
Dr. Székely Zsolt jogtanácsos (Állami Számvevőszék)
Samu István számvevő (Állami Számvevőszék)
Dr. Kelemen F. Balázs számvevő (Állami Számvevőszék)
Dr. Fedor Tibor főosztályvezető-helyettes (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
Patay Péterné főosztályvezető-helyettes (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
Dr. Henzsel Annamária jogi referens (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
Szirmai István főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Katona Tímea parlamenti titkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Hendrey Tibor elnök (Tibetet Segítő Társaság)
Molnár András szakértő (MDF-frakció)
Soós Károly szakértő (MDF-frakció)
Tabajdi Anita szakértő (MSZP-frakció)
Latorcai Csaba (Fidesz-KDNP-frakcó)

(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 5 perc)

Elnöki megnyitó

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen. Tekintettel arra, hogy a plenáris ülésen éppen most kerül napirendre a tibeti országgyűlési határozati javaslat, elnök úr megkért, hogy helyettesítsem.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bejelentem, hogy Balog Zoltánt Bíró Ildikó, Donáth Lászlót Szabóné Müller Timea, Nyakó Istvánt Godó Lajos, Teleki Lászlót Fogarasiné Deák Valéria, Fazekas Sándort Farkas Flórián, Varga Józsefet Ékes Ilona, Semjén Zsoltot pedig Szászfalvi László helyettesíti.

A napirend elfogadása

Tisztelt Képviselőtársaim! Az új változat szerint a mai ülés 1. napirendi pontja a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133. számon előterjesztett törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megállapítása, illetve ezzel összefüggésben az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló 6133/1. számú dokumentum megvitatása; 2. pontként tárgyaljuk a Tibet ügyéről szóló határozati javaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatot; a 3. napirendi pontunk pedig az egyebek. A napirendi javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki fogadja el a napirendi javaslatot? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (/T/6133. szám) (Általános vita); az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (6133/1. szám)

1. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat és ehhez kapcsolódóan az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. Tisztelettel köszöntöm Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt a Pénzügyminisztérium részéről és dr. Elek János általános főigazgató-helyettes urat az Állami Számvevőszék részéről, valamint munkatársaikat.

Arra kérem főosztályvezető-helyettes asszonyt, hogy tartsa meg szóbeli kiegészítését.

Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Tisztelettel köszöntöm a bizottságot a magam és megjelent kollégáim nevében. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány az államháztartási törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve a 2007. évet követő nyolc hónapon belül benyújtotta a parlamentnek az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. Amint azt a törvény előírja, a törvénytervezetet a benyújtás előtt két hónappal eljuttattuk az Állami Számvevőszéknek. Az Állami Számvevőszékkel folyamatos konzultációk, egyeztetések voltak, s mint mindig, most is köszönettel vettük az észrevételeket és megállapításokat. Alapvető, lényeges véleménykülönbségek nem maradtak fenn, de ezt nyilván majd részletesen kifejtik a Számvevőszék megjelent képviselői.

A törvényjavaslat rendelkezik a 2007. évi költségvetés finanszírozásáról, valamint tartalmazza az ezzel összefüggő eljárási szabályokat. A kapcsolt mellékletek részletesen bemutatják a központi költségvetés kiadásait, bevételeit, valamint az önkormányzati költségvetések összesítő adatait, mérlegeit, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás kiadásait, bevételeit, valamint az ezekhez kapcsolódó mérlegeket. A benyújtott tíz kötet meglehetősen részletes információkat tartalmaz mindenféle előirányzatról, a szakmai teljesítésekről és az időközben végrehajtott módosításokról, ezért csak néhány kiemelt számot szeretnék önök elé tárni, amelyek a fiskális folyamatokat tükrözik, és amelyek hangsúlyozását a Pénzügyminisztérium részéről mindenképpen szükségesnek tartom.

A 2007. évi törvényjavaslat, illetve az elfogadott törvény azzal számolt, hogy a pénzforgalmi hiány 1752 milliárd forint lesz, a GDP 6,9 százaléka. Az év közbeni költségvetési folyamatok alakulása alapján a bevételek a tervezett előirányzatokat lényegesen meghaladták, a központi költségvetés tervezett bevételei 2,2 százalékos túllépést mutatnak. A központi költségvetés hiánya a GDP 0,7 százalékával haladta meg a tervezettet. Összességében a GDP 6,9 százalékában rögzített államháztartási hiány év végére lényegesen kedvezőbben alakult és 5,4 százalék lett. Tehát a kormánynak az a célkitűzése, hogy a költségvetési hiányt fokozatosan és jelentősen lefaragja, 2007-ben teljesült.

A költségvetési hiány ilyen mértékű csökkenése természetesen növekedési áldozatokkal járt, ennek megfelelően a GDP növekedési üteme 2007-ben lelassult, de bízunk abban, hogy ez a költségvetési hiány - ami egyúttal az államadósság tervezett hiányának a csökkenését is maga után vonta - kedvező alapot jelenthet a további évek GDP-bővülésének a megalapozására.

Amennyiben a tisztelt bizottság szakmai részletekre is kíváncsi, az azokkal kapcsolatos kérdésekre megpróbálunk konkrétan válaszolni.

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a zárszámadási törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Elek János úrnak, az Állami Számvevőszék általános főigazgató-helyettesének.

Dr. Elek János általános főigazgató-helyettes (Állami Számvevőszék) szóbeli kiegészítése

DR. ELEK JÁNOS általános főigazgató-helyettes (Állami Számvevőszék): Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék alkotmányos kötelezettsége, hogy ellenőrizze az állami költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadást és erről a parlamentet tájékoztassa. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a beszámolók és elszámolások megbízhatóak-e, a költségvetés végrehajtása törvényesen, szabályszerűen történt-e. A költségvetés végrehajtásának szabályszerűségét, a beszámolók megbízhatóságát minősítő véleménnyel záruló pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzéssel értékeltük.

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jelenlegi zárszámadási ellenőrzés során külön ellenőriztük a Budapest VIII. kerület, Köztársaság tér 27. szám alatt található, a Kincstár vagyonrészét képező épület zártkörű értékesítésének érvényességét, a kormányzati negyed megvalósítási folyamatát, az egyházi kiegészítő támogatás 2007. évi alakulását, valamint értékeltük az Európai Unióval kapcsolatos elszámolásokat. Az ellenőrzésünk alapján mintegy ötven javaslatot tettünk.

A zárszámadást közvetlenül érintő javaslatainkat az összefoglaló megállapítások mögött, míg a tárcáknak tett, a szabályszerűségre vonatkozó javaslatokat a jelentés függelékében szerepeltetjük. A jelentés első kötete az ellenőrzés összegző megállapításait és javaslatait, illetve az államháztartás alrendszereire, valamint az egyes kiemelt témákra vonatkozó részletes megállapításokat tartalmazza. A vastagabb kötet, az úgynevezett függelék tovább részletezi a költségvetési fejezetekre, az EU-támogatásokkal és az uniós tagsággal összefüggő hazai befizetésekre, az elkülönített állami pénzalapokra, a társadalombiztosítási alapokra és a helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolataira vonatkozó megállapításokat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat illeti a szó. Kinek van kérdése, észrevétele? Bíró Ildikó képviselő asszony!

Kérdések, észrevételek

BÍRÓ ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A zárszámadási jelentés szerint miközben a kormány 2007-ben hihetetlen megszorításokat vezetett be az adópolitikában, a kormány saját szerveinek vannak tartozásai. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak például 38,4 millió forint köztartozása állt fenn az APEH-hal szemben. Ez az összeg az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ késedelmes adóteljesítéséből származó késedelmi pótlék, amelynek egy része még 2008 januárjában is fennállt. Hogy kívánja a kormány javítani az adózási morált, ha a Munkaügyi Minisztériumnak több tízmillió forint adótartozása volt? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nekem van egy kérdésem és egy rövid észrevételt is szeretnék tenni.

A törvényjavaslat számai szerint a Szülőföld Alap működési költsége megduplázódott az elmúlt esztendőben. A Szülőföld Alap irodája 180,4 millió forint költséggel működött, ami több mint háromszorosa a tervezettnek. Van-e erre valamiféle magyarázat? Egyébként nem a határon túli magyarokra költendő összeget kifogásoljuk, hanem annak a belső struktúráját. Nyilvánvalóan az lenne a cél, hogy minél több forrás tudjon eljutni a határon túli magyar közösségekhez, nem pedig az, hogy a működési költségek duplázódjanak-triplázódjanak meg.

Főosztályvezető-helyettes asszonynak adom meg a szót válaszadásra.

Válaszok

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Szeretném, ha a regionális munkaügyi központ köztartozásával összefüggésben a tárca reagálna. Miután azonban a tartozás időközben rendeződött, arra tudok gondolni, hogy ez nyilvánvalóan valamilyen átmeneti likviditási probléma lehetett. Arra, hogy ennek a köztartozásnak mi volt a konkrét oka, most nem tudok válaszolni. A tárca illetékességébe tartozik, hogy ennek a részleteire rávilágítson.

ELNÖK: Várjuk a tárca illetékesének reflektálását. (Nincs jelentkező.) A tárca szakértője jelen van, de ezek szerint nem tud felvilágosítást adni a köztartozással kapcsolatban.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): Jelzem, hogy nem vagyok a téma szakértője, ezért csak feltételezésem van. Minden alapnak a kiadási alapkezelésre fordítható hányadát az alapról szóló törvény rögzíti. Feltételezem, hogy ez a törvény időközben módosult, vagy pedig már eleve akkora hányadot lehetett az alapkezelésre fordítani, ami megengedte a háromszoros felhasználást. Egy alap kiadásainak az alapkezelésre fordítható hányada mindig rögzített szokott lenni, feltételezem, hogy ebben az esetben is ez a helyzet. Ha az időbe belefér, megpróbálom megkérdezni a kollégáim, hogy van-e ennek valami konkrét oka, de én ezt feltételezem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, szavazni fogunk.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a T/6133. számon előterjesztett, a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot 9 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül általános vitára alkalmasnak tartja.

Köszönjük szépen a segítséget.

Tibet ügyében szóló határozati javaslat (H/5677. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. napirendi pontunk a Tibet ügyében szóló H/5677. számon benyújtott határozati javaslat, Balog Zoltán, Semjén Zsolt, Fodor Gábor és Herényi Károly képviselők önálló indítványa. Most folyik a határozati javaslat parlamenti vitája, ezért elvileg még lehetséges kapcsolódó módosító indítvány benyújtása, és ha lesz ilyen, azt majd jövő hétfőn kell megtárgyalnunk. Tisztelettel köszöntöm a Külügyminisztérium részéről Kuti László főosztályvezető-helyettes urat.

Szabó Vilmos képviselőtársunk nyújtott be kapcsolódó módosító javaslatot. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e ezt azt.

KUTI LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Külügyminisztérium): Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! A Tibet ügyében benyújtott határozati javaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslattal összefüggésben elmondanám, hogy az előterjesztő indoklásában szereplő érvekkel egyetértünk, és kiegészítésként még hozzátenném, hogy a 2008. április 10-i európai parlamenti határozat, amelyet a beterjesztő mint hivatkozási pontot javasol feltüntetni, az elmúlt időszakban történt tibeti eseményeket konkrétabban foglalja össze, reagál a márciusi tibeti zavargásokkal kapcsolatos álláspontokra, s talán megfontolásra érdemes szempont az is, hogy ellentétben a 2000. évi európai parlamenti határozattal, a 2008. évi határozatban már a magyar európai parlamenti képviselők véleménye is megfogalmazódik, visszatükröződik. Ennek alapján a Külügyminisztérium javasolja az elfogadását.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül ki támogatja Szabó Vilmos képviselőtársunk kapcsolódó módosító javaslatát? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatja Szabó Vilmos kapcsolódó módosító javaslatát.

Köszönjük szépen a közreműködést.

Egyebek

3. napirendi pontunk az egyebek. Kérem, hogy a kiosztott anyagokat mindenki olvassa el és lehetőleg minél több meghívásnak tegyünk eleget.

Van-e még valami az egyebek keretében? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm a munkát és az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 27 perc)

 

 

Szászfalvi László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc