EMBCB-38/2007.
(EMBCB-68/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2007. november 5-én, hétfőn, 12 órakor
az Országház főemelet 61. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászóló(k) *

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k) *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló T/4096. számú törvényjavaslat (Általános vita) *

Dr. Stauber Péter főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése *

Kérdések, válaszok *

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról *

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/4093. számú törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) *

Egyebek *

 

Napirendi javaslat

1. Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4096. szám)

(Általános vita)

2. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4093. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Balog Zoltán elnök (Fidesz)

Fogarasiné Deák Valéria alelnök (MSZP)

Szászfalvi László alelnök (KDNP)

Godó Lajos (MSZP)

Lénárt László (MSZP)

Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP)

Teleki László (MSZP)

Tóth Gyula (MSZP)

Gusztos Péter (SZDSZ)

Ékes Ilona (Fidesz)

Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)

Varga József (Fidesz)

Dr. Semjén Zsolt (KDNP)

Pettkó András (MDF)

Helyettesítési megbízást adott

Donáth László (MSZP) Fogarasiné Deák Valériának (MSZP)
Nyakó István (MSZP) Godó Lajosnak (MSZP)
Dr. Wiener György (MSZP) Lénárt Lászlónak (MSZP)
Bíró Ildikó (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)
Farkas Flórián (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Dr. Stauber Péter főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium)

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k)

Dr. Szabó Adrien fogalmazó (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Kopiás Gábor elnök (Lions Kölcsey Klub)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc)

Elnöki megnyitó

BALOG ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntök mindenkit az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bejelentem, hogy Donáth Lászlót Fogarasiné Deák Valéria, Nyakó Istvánt Godó Lajos, Wiener Györgyöt Lénárt László, Bíró Ildikót Ékes Ilona, Farkas Flóriánt pedig Varga József helyettesíti.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki fogadja el a napirendi javaslatot? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló T/4096. számú törvényjavaslat (Általános vita)

1. napirendi pontunk az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló T/4096. számú törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Köszöntöm a kormány képviseletében megjelent dr. Stauber Péter főosztályvezető-helyettes urat és megkérem, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Dr. Stauber Péter főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. STAUBER PÉTER főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném bemutatni dr. Szabó Adrien kolléganőmet, aki a törvényjavaslatot gondozta.

Az előterjesztéssel kapcsolatban két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik: alapvető jogok igen szigorú körülmények között való, de mégiscsak korlátozásáról van szó a közösségi jog alapján, ezért megkerülhetetlen volt a törvényi szintű normaalkotás, amivel egy joghézagot rendezünk. A másik: az eljárás szigorú garanciákkal való körülbástyázása, nevezetesen hogy a bíróságra telepítjük a döntő hatáskört, valamint hogy a mentesítéssel és a különböző jogorvoslati eljárásokkal megfelelő jogbiztosítékokat építettünk be a mechanizmusba.

Elöljáróban erre a két pontra kívántam felhívni a figyelmet. A felmerülő kérdésekre a legjobb tudásunk szerint igyekszünk válaszolni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e kérdés, megjegyzés? (Nincs jelentkező.) Nekem van egy kérdésem.

Kérdések, válaszok

Egyeztettek-e az adatvédelmi biztossal, van-e az adatvédelmi biztosnak állásfoglalása a törvényjavaslattal kapcsolatban?

DR. STAUBER PÉTER főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Igen. Az ő állásfoglalása alapján került be a törvénybe az adatvédelmi fejezet. Adatvédelmi biztos úr alapvetően egyetértett a szabályozással.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Mivel már nem tudunk beadni írásbeli bizottsági állásfoglalást, legalább annyit el kell mondania valakinek a plenáris ülésen, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a törvényjavaslatot. Ki vállalja ezt a feladatot? (Tóth Gyula.) Köszönjük szépen Tóth Gyula képviselő úrnak, hogy a bizottság egyhangú döntését képviselni fogja.

Köszönjük szépen a kormány képviselőinek a segítségét.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/4093. számú törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/4093. számú törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. Üdvözlöm a kormány képviseletében megjelent Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt. A T/4093/10. számú ajánlásból dolgozunk és két módosító javaslatot kell megvitatnunk.

Az ajánlás 3. pontjában Szabó Lajos képviselő úr a törvényjavaslat 10. §-ában a Kvtv. 6. számú melléklete 1.11.1. pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 4. pontjában dr. Gegesy Ferenc képviselő úr a törvényjavaslat 15. §-ának az elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (3) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (8) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes asszony segítségét.

Egyebek

Az egyebek között van-e valakinek kérdése, megjegyzése, bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.)

Újra felhívom a figyelmet arra, hogy a rendészeti panasztestületbe való jelölést a frakcióknak meg kell tenniük.

Köszönöm szépen a megjelenést, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc)

 

 

Balog Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc