EMBCB-22/2007.
(EMBCB-52/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2007. június 18-án, hétfőn, 12 óra 30 perckor
a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Meghívottak részéről*

Hozzászóló(k)*

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k)*

Elnöki megnyitó*

A napirend elfogadása*

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló H/2920. számú határozati javaslat (A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)*

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló T/3089. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)*

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló T/3091. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)*

Egyebek*


Napirendi javaslat

1.A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló határozati javaslat (H/2920. szám)

(A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

2.A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3089. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3.A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3091. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

4.Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Szászfalvi László alelnök (KDNP)

Donáth László (MSZP)

Godó Lajos (MSZP)

Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP)

Teleki László (MSZP)

Bíró Ildikó (Fidesz)

Farkas Flórián (Fidesz)

Schmidt Ferenc (Fidesz)

Varga József (Fidesz)

Dr. Semjén Zsolt (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Balog Zoltán (Fidesz) Szászfalvi Lászlónak (KDNP)
Fogarasiné Deák Valéria (MSZP) Donáth Lászlónak (MSZP)
Lénárt László (MSZP) Teleki Lászlónak (MSZP)
Nyakó István (MSZP) Godó Lajosnak (MSZP)
Tóth Gyula (MSZP) dr. Szabóné Müller Timeának (MSZP)
Ékes Ilona (Fidesz) Bíró Ildikónak (Fidesz)
Pettkó András (MDF) Varga Józsefnek (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Hornugné dr. Rauh Edit szakállamtitkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal)
Dr. Till Szabolcs ezredes, főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium)

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k)

Dr. Sipos-Szabó Zsanett szakmai tanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal)
Katona Tímea parlamenti titkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Kiss Karolina szakértő (MSZP-frakció)
Dr. Latorcai Csaba szakértő (Fidesz-frakció)
Dr. Soproni Roland, Balog Zoltán szakértője
Nagy Bercel titkár (Fidesz-KDNP-frakció)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 35 perc)

Elnöki megnyitó

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bejelentem, hogy Balog Zoltánt Szászfalvi László, Fogarasiné Deák Valériát Donáth László, Lénárt Lászlót Teleki László, Nyakó Istvánt Godó Lajos, Tóth Gyulát Szabóné Müller Timea, Ékes Ilonát Bíró Ildikó, Pettkó Andrást pedig Varga József helyettesíti.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot képviselőtársaim megkapták. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, megjegyzése? (Nincs jelentkező.) Ki ért egyet a napirendi javaslattal? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló H/2920. számú határozati javaslat (A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

1. napirendi pontunk a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló H/2920. számú határozati javaslathoz a foglalkoztatási bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása. A H/2920/34. számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Rauh Edit szakállamtitkár asszonyt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részéről.

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában a foglalkoztatási bizottság a határozati javaslat 2. pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Tudom, hogy szavazás után vagyunk, mégis szeretném megkérdezni államtitkár asszonyt, hogy a kormány miért támogatja ezt a javaslatot.

DR. RAUH EDIT szakállamtitkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A 3. pontban lévő emberi jogi bizottsági javaslat helyett támogatjuk a 4. pontot. Az emberi jogi bizottság javaslatával az a probléma, hogy közjogi kérdéseket vet fel, a kormány ugyanis nem dönthet arról, hogy a költségvetésben elkülönített összeg legyen, azt csupán tervezheti és a parlament dönt arról, hogy ez így legyen. Ezért támogatjuk a foglalkoztatási bizottság javaslatát, amely egyébként ugyanazt a célt szolgálja, mint amit önök akartak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Farkas Flórián képviselő úr!

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Államtitkár asszony vállal-e garanciát arra, hogy ez foganatosításra kerül, ha igen, akkor esetleg a Fidesz-frakció is másképp áll ehhez a javaslathoz. A plenáris ülés hajnali vitájában államtitkár úr a viszontválaszában azt mondta nekem, hogy nem tudnak pénzt elkülöníteni, azzal kiegészítve, hogy erről a parlamentnek kell szavaznia. Mi ezt természetesen a parlamentben is megszavazzuk, csak legyen garancia arra, hogy ez átmegy és bekerül a parlament elé szavazásra.

DR. RAUH EDIT szakállamtitkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Képviselő úr is tudja, hogy a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervéhez még az előzetes szakmai egyeztetések során elkészítettük a költségvetési háttérre vonatkozó tájékoztatót. Ez azt mutatja, hogy magát a programot több operatív programból lehet - és kívánjuk is - finanszírozni, hiszen a program az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás stb. prioritásait képviseli. Az emberi jogi bizottság javaslata arról szól, hogy a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervére a költségvetési törvényben külön soron legyen elkülönítve forrás, és mi erre mondtuk azt, hogy nem látjuk megvalósíthatónak, mert ez különböző tárcáktól és különböző operatív programokból lesz finanszírozva. A költségvetést kibontva a következő két évre augusztus 31-ét követően látjuk, mivel a kétéves cselekvési tervet augusztus 31-ig kell a kormánynak elkészítenie, és ebbe majd minden szaktárca beleteszi a maga költségvetési forrásait.

A foglalkoztatási bizottság javaslatában az van, hogy "az Országgyűlés felkéri továbbá a kormányt, hogy gondoskodjon a kormányzati intézkedésekhez szükséges források tervezéséről", a kormányzati intézkedések pedig a kétéves cselekvési programokban kormányhatározati szinten jelennek meg, amelyek költségvetési háttere ellenőrizhető a költségvetési törvényben, amit önök fognak megszavazni.

ELNÖK: Ha jól értettem, Farkas Flórián képviselő úr azt javasolta, hogy szavazzunk még egyszer. Most Varga József képviselő úrnak adom meg a szót.

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Az emberi jogi bizottság legutóbbi ülésén úgy határozott és egyhangúlag el is fogadott egy módosító indítványt, amely arról szól, hogy "az Országgyűlés felkéri" kifejezést kihagyjuk. Ezt itt nem is látom. (Dr. Arczt Ilona: Benne van a 9-esben.) A 9. pont a garancia arra, hogy ebből a határozatból legyen is valami, és ehhez a megfogalmazáshoz mi ragaszkodunk. Azt már kiszedtük belőle, hogy "az Országgyűlés felkéri", és csak annyi van benne, hogy a programra minden évben elkülönítésre kerül valamennyi pénz. Mi ezt tudjuk támogatni. Ha ez nincs benne, akkor én személy szerint nem fogom támogatni. A 9. ponthoz ugyan még nem értünk el, de ha államtitkár asszony megmondaná, hogy azt támogatják-e, akkor nem kellene semmiről újraszavazni. (Dr. Arczt Ilona: Nem a 9., hanem a 3. pont.) Akkor a 3. pontot. Ha a kormány azt nem támogatja, akkor azt javaslom, hogy az emberi jogi bizottság a vitát ebben a pontban újra nyissa meg, mert úgy nem lehet elfogadni egy országgyűlési határozatot, főleg ötpárti megegyezéssel, ha azokat a szakmai indokokat, amiket vezérelvként megfogalmaztunk, a kormány az utolsó pillanatban kiveszi belőle.

ELNÖK: Felhívom a figyelmet arra, hogy a kormány képviselője az ajánlás 3. pontját támogatta. (Dr. Arczt Ilona: De csak az emberi jogi bizottság ülésén.) Az most mindegy. Kérünk egy reflexiót szakállamtitkár asszonytól arra vonatkozóan, hogy ezt hogy érti a kormány.

Teleki László képviselő úr!

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Azt javaslom, elsőként azt tárgyaljuk, amit a bizottsági módosítás tartalmaz, mert az megadja az egésznek a gondolatát. Ha a kormány azt a javaslatot, amit a múltkor elfogadott a bizottság, most is támogatja, akkor azt megszavazzuk és azt követően meg tudjuk szavazni a többit is.

ELNÖK: A Házszabály szerint nem lehet kétszer szavazni ugyanarról a javaslatról. A mi javaslatunkat a kormány képviselője akkor támogatta. Kérdezem szakállamtitkár asszonyt, hogy most is támogatják-e a 3. pontot, mert ha igen, akkor meg van oldva a probléma, ha pedig nem, akkor a 4. pontról még egyszer fogunk szavazni.

DR. RAUH EDIT szakállamtitkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány a 3. pontban lévő javaslatot nem támogatja, helyette a mostani ajánlásban lévő 4. pontot támogatja.

ELNÖK: Az előző szavazáskor 8 igen szavazattal, 9 nem ellenében a bizottság nem támogatta a javaslatot. Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e még egyszer szavazni. (Igen.)

Ki támogatja a kiegészítő ajánlás 4. pontját? (8) Ki nem támogatja? (7) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Köszönjük szépen szakállamtitkár asszony segítségét.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló T/3089. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. napirendi pontunk a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló T/3098. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm dr. Sipos-Szabó Zsanett szakmai tanácsadó asszonyt és dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető urat a Miniszterelnöki Hivatal részéről. A T/3089/73. számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 1. §-ában a Ktv. 1. §-át új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. §-ában a Ktv. 1. §-át új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Farkas Imre a törvényjavaslat 7. §-ában a Ktv. 10. § (7) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában dr. Bóka István a törvényjavaslat 7. §-ában a Ktv. 10. § (12) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában a foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 7. §-ában a Ktv. 10. § (12) bekezdésének módosítását és új (18) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

A kiegészítő ajánlás 6. pontjában a foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 10. §-ában a Ktv. 10/C. § (2) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 7. pontjában az önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 10. §-ában a Ktv. 10/C. § (2) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 8. pontjában Czomba Sándor a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésében a Ktv. 17. §-át új (12) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 9. pontjában Tukacs István a törvényjavaslat 17. §-ában a Ktv. 31. § (10) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 10. pontjában Czomba Sándor a törvényjavaslat 17. §-ában a Ktv. 31. § (10) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 11. pontjában a foglakoztatási bizottság a törvényjavaslat 17. §-ában a Ktv. 31. § (15) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 12. pontjában a foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 18. § (1) és (2) bekezdéseiben a Ktv. 33. § (1) és (5) bekezdéseinek módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 13. pontjában a foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében a Ktv. 41/A. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 14. pontjában az önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 22. § (1) bekezdésében a Ktv. 43. § (4) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 15. pontjában a foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 23. §-ában a Ktv. 45. § (13) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 16. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 24. §-ában a Ktv. 49/N. §-át új (5)-(6) bekezdésekkel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 17. pontjában dr. Répássy Róbert a törvényjavaslat 40. § (2) bekezdésének módosítását és (3) bekezdésének elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 18. pontjában a foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 40. § (2) és (3) bekezdéseinek módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

A kiegészítő ajánlás 19. pontjában dr. Répássy Róbert a törvényjavaslat 41. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 20. pontjában dr. Répássy Róbert a törvényjavaslat 44. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 21. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslathoz nyelvhelyességi tartalmú módosító javaslatot tesz. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Nagyon szépen köszönjük főosztályvezető úr segítségét.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló T/3091. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. napirendi pontunk a Magyar honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló T/3091. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A T/3091/17. számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Köszöntöm dr. Till Szabolcs ezredes, főosztályvezető-helyettes urat a Honvédelmi Minisztérium részéről.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 12. §-ában a Hjt. 59/A. § (2) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. TILL SZABOLCS ezredes, főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Nagyon szépen köszönjük főosztályvezető-helyettes úr segítségét.

Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Kíván-e valaki szólni? Farkas Flórián képviselő úr!

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Javaslom, hogy mint kiemelt bizottság adjunk még egy esélyt a Roma Integráció Évtizede Programnak és a végszavazás előtt még nyújtsunk be egy módosító javaslatot. Kérem, hogy erről szavazzunk.

ELNÖK: Mi a javaslat? Le kellene írni!

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Majd közösen megszerkesztjük.

ELNÖK: Hogy a Házszabály szerint mit lehet még tenni, azt főtanácsadó asszony mondja el.

DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Ha a zárószavazás előtt nem tudjuk koherenciában beadni, akkor ma nem lesz szavazás. Azzal, hogy a kormány által támogatott javaslatot leszavaztuk, ez is bekerül, mivel megkapta az egyharmadot.

VARGA JÓZSEF (Fidesz): A probléma az, hogy nem az emberi jogi bizottság módosító javaslata került be, hanem a foglalkoztatási bizottságé.

ELNÖK: Arról is fogunk szavazni.

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Mit ajánl nekünk?

DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Mivel ma lesz a szavazás, ha valamit még lehet tenni, azt csak ma lehet.

ELNÖK: Az interpellációk utánra össze lehetne hívni egy bizottsági ülést. Megkérjük Ilonát, hogy beszéljen a minisztérium képviselőivel és elnök úr az interpellációkat követően összehívja a bizottság ülését és ott megfogalmazunk egy javaslatot.

Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, mindenkinek jó munkát kívánok, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 58 perc)

 

 

Szászfalvi László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc