EMBCB-20/2007.
(EMBCB-50/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2007. június 11-én, hétfőn, 12 óra 30 perckor
a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Meghívottak részéről*

Hozzászóló(k)*

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k)*

Elnöki megnyitó*

A napirend elfogadása*

A döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló T/3029. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)*

Egyebek*


Napirendi javaslat

1.A döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/3029. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

2.Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Balog Zoltán (Fidesz)

Fogarasiné Deák Valéria alelnök (MSZP)

Szászfalvi László alelnök (KDNP)

Lénárt László (MSZP)

Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP)

Teleki László (MSZP)

Tóth Gyula (MSZP)

Bíró Ildikó (Fidesz)

Farkas Flórián (Fidesz)

Varga József (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Donáth László (MSZP) Fogarasiné Deák Valériának (MSZP)
Godó Lajos (MSZP) Lénárt Lászlónak (MSZP)
Nyakó István (MSZP) Tóth Gyulának (MSZP)
Dr. Wiener György (MSZP) dr. Szabóné Müller Timeának (MSZP)
Gusztos Péter (SZDSZ) Teleki Lászlónak (MSZP)
Ékes Ilona (Fidesz) Bíró Ildikónak (Fidesz)
Schmidt Ferenc (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)
Dr. Semjén Zsolt (KDNP) Szászfalvi Lászlónak (KDNP)
Pettkó András (MDF) Balog Zoltánnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Scharle Ágota főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium)

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k)

Kiss Sándor Csanád fogalmazó (Pénzügyminisztérium)
Dr. Latorcai Csaba szakértő (Fidesz-frakció)
Nagy Bercel titkár (Fidesz-KDNP-frakció)
Kiss Karolina szakértő (MSZP-frakció)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 35 perc)

Elnöki megnyitó

BALOG ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bejelentem, hogy Donáth Lászlót Fogarasiné Deák Valéria, Godó Lajost Lénárt László, Nyakó Istvánt Tóth Gyula, Wiener Györgyöt Szabóné Müller Timea, Gusztos Pétert Teleki László, Ékes Ilonát Bíró Ildikó, Schmidt Ferencet Varga József, Semjén Zsoltot Szászfalvi László, Pettkó Andrást pedig Balog Zoltán helyettesíti.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot képviselőtársaim megkapták. Van-e valakinek kérdése, megjegyzése a napirenddel kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Ki fogadja el a napirendi javaslatot? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

A döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló T/3029. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

1. napirendi pontunk a döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló T/3029. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Üdvözlöm a kormány részéről Scharle Ágota főosztályvezető-helyettes asszonyt. A T/3029/5. számú ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 10. §-át új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

SCHARLE ÁGOTA főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 2. pontjában dr. Balsai István képviselő úr a törvényjavaslat 11. § c) pontjának elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

SCHARLE ÁGOTA főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes asszony segítségét.

Egyebek

2. napirendi pontunk az egyebek. Képviselőtársaim kaptak egy beszámolót az NCA 2006. évi tevékenységéről. Ebben az ügyben holnap meghallgatjuk Kiss Péter miniszter urat.

Bizottsági határozatra van szükség ahhoz, hogy kisebbségi ügyben igényeljük-e a miniszter úr meghallgatását. A kisebbségek ügye a Szociális és Családügyi Minisztériumból átkerült a Miniszterelnöki Hivatalba és Szilvásy György miniszter úr felügyeli ezt a területet, ezért jogos lenne, hogy őt hallgassuk meg. Az államtitkára jelentkezett, hogy szívesen eljönne a bizottságba, én viszont azt javaslom, hogy halasszuk el őszre és akkor a miniszter urat hallgassuk meg. Ez ügyben azonban a házbizottsághoz kell fordulni. Mindenki megkapta az ezzel kapcsolatos levelet, amely nagyon korrekt, semmi különös nincs benne. Ha a bizottság elfogadja a levelet, akkor elküldjük és az ősszel kisebbségi ügyben meg tudjuk hallgatni Szilvásy miniszter urat. Ki fogadja el a levelet? (Egyhangú.) A bizottság egyhangúlag elfogadta.

Pető Ivántól és Molnár Pétertől is kaptunk egy levelet, ezt is érdemes elolvasni.

Megkaptuk a TASZ állásfoglalását, amely arról szól, hogy miért csak parlamenti képviselők férhetnek hozzá bizonyos adatokhoz, állampolgárok, illetve civil szervezetek miért nem.

Hiller miniszter urat is meg kellene hallgatnunk még ebben az ülésezési időszakban június végéig, de alelnök asszonnyal abban maradtunk, hogy addig már rövid az idő, ezért azt javasoljuk, hogy ezt is halasszuk őszre. Ez ügyben is bizottsági állásfoglalásra van szükség. Ki ért egyet azzal, hogy szeptemberre halasszuk Hiller István miniszter úr meghallgatását? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a fenti javaslatot.

Van-e még valami az egyebekben? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm a megjelenést és az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc)

 

 

Balog Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc