EMBCB-18/2007.
(EMBCB-48/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2007. június 4-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor
a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászóló(k) *

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k) *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

A döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló T/3029. számú törvényjavaslat (Általános vita) *

Az audiovizuális média szabályozásának reformjáról szóló H/3120. számú határozati javaslat, dr. Jánosi György (MSZP), dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), dr. Pető Iván (SZDSZ) és Herényi Károly (MDF) képviselők önálló indítványa (Általános vita) *

A rehabilitációs járadékról szóló T/2913. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) *

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló T/2909. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) *

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2908. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) *

Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/2936. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) *

Egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló T/2938. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) *

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/2576. számú törvényjavaslat, dr. Salamon László és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa (Módosító javaslatok megvitatása) *

Egyebek *

- Döntés az Ex-Trade Holding Vállalkozó és Vállalkozást Szervező Kft. ügyvezető igazgatójának megkeresése ügyében (Támogató nyilatkozat elfogadása) *

 

Napirendi javaslat

1. A döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/3029. szám)

(Általános vita)

2. Az audiovizuális média szabályozásának reformjáról szóló határozati javaslat (H/3120. szám)

(Dr. Jánosi György (MSZP), dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), dr. Pető Iván (SZDSZ) és Herényi Károly (MDF) képviselők önálló indítványa)

(Általános vita)

3. A rehabilitációs járadékról szóló törvényjavaslat (T/2913. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

4. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényjavaslat (T/2909. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

5. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2908. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

6. Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2936. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

7. Egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2938. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

8. A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2576. szám)

(Dr. Salamon László és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

9. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Balog Zoltán elnök (Fidesz)

Fogarasiné Deák Valéria alelnök (MSZP)

Szászfalvi László alelnök (KDNP)

Godó Lajos (MSZP)

Lénárt László (MSZP)

Nyakó István (MSZP)

Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP)

Teleki László (MSZP)

Tóth Gyula (MSZP)

Ékes Ilona (Fidesz)

Farkas Flórián (Fidesz)

Varga József (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Fogarasiné Deák Valéria (MSZP) Godó Lajosnak (MSZP) megérkezéséig
Donáth László (MSZP) Teleki Lászlónak (MSZP)
Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP) Tóth Gyulának (MSZP) megérkezéséig
Dr. Wiener György (MSZP) Nyakó Istvánnak (MSZP)
Gusztos Péter (SZDSZ) Lénárt Lászlónak (MSZP)
Bíró Ildikó (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)
Schmidt Ferenc (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)
Dr. Semjén Zsolt (KDNP) Balog Zoltánnak (Fidesz)
Pettkó András (MDF) Szászfalvi Lászlónak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Dr. Scharle Ágota főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium)
Dr. Zachar Balázs kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal)
Dr. Juhász Ferenc főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Horváth István főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium)
Dr. Burik Mária főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k)

Kiss Sándor Csanád tanácsos (Pénzügyminisztérium)
Dr. Misák Piroska Tünde igazgató (Nemzeti Hírközlési Hatóság)
Dr. Oláh Attila kormánytanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal)
Dr. Rapi Katalin szakállamtitkár (Egészségügyi Minisztérium)
Dr. Lelkes Ildikó főosztályvezető (Egészségügyi Minisztérium)
Dr. Koncz István főosztályvezető (Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság)
Katona Tímea parlamenti titkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Salamon László képviselő (Kereszténydemokrata Néppárt)
Kiss Karolina szakértő (MSZP-frakció)
Nagy Bercel titkár (Fidesz-KDNP-frakció)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 50 perc)

Elnöki megnyitó

BALOG ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bejelentem, hogy Donáth Lászlót Teleki László, Szabóné Müller Timeát Tóth Gyula, Wiener Györgyöt Nyakó István, Gusztos Pétert Lénárt László, Bíró Ildikót Ékes Ilona, Schmidt Ferencet Varga József, Semjén Zsoltot Balog Zoltán, Pettkó Andrást pedig Szászfalvi László helyettesít.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, megjegyzése? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki ért egyet a napirendi javaslattal? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

A döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló T/3029. számú törvényjavaslat (Általános vita)

1. napirendi pontunk a döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló T/3029. számú törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Köszöntöm Scharle Ágota főosztályvezető-helyettes asszonyt, a Pénzügyminisztérium képviselőjét. Kérdezem, hogy kíván-e kiegészítést fűzni az előterjesztéshez.

SCHARLE ÁGOTA főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Nem kívánok, kérdésekre viszont szívesen válaszolok.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.)

Az adatvédelmi biztos úr ezzel kapcsolatos levelét kiosztottuk, aki informálódni akar arról, hogy mi az országgyűlési biztos véleménye a törvényjavaslatról, az megteheti.

Nekem lenne egy kérdésem. A kormánytisztviselők számára készítenek anonim adatokat. Kérdezem, hogy ezek hozzáférhetők lesznek-e az országgyűlési képviselők számára is, mint ahogy ez Nyugat-Európában, illetve az Európai Unióban gyakorlat.

SCHARLE ÁGOTA főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A törvény három szintjét határozza meg az adatkérések lehetőségének. Az első szintbe mindenképpen beleférnek az országgyűlési képviselők, a második szintbe is, de csak úgy, hogy állami vezetőn, például a házelnökön keresztül kérhetnek adatokat, a legmagasabb szinten azonban, ahol már adat-összekapcsolás kérésére is lehetőség van, a képviselőknek nincs közvetlenül adatkérési joguk. Ha ilyet szeretnének, meg kell győzniük egy minisztert.

ELNÖK: Ha jól látom, megnehezítik az adatok hozzáféréséhez vezető utat.

SCHARLE ÁGOTA főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Ez azért van így, mert azt is biztosítanunk kell, hogy a költségvetési szervek az alapfeladataikat el tudják látni. Leginkább ezt szolgálja a korlátozás. Ha mindenki kérhetne adatokat, akkor előfordulhatna, hogy az APEH nem tudja beszedni az adókat, mert adatkéréseket teljesít. Az ilyen jellegű aggályok miatt határoztunk úgy az egyeztetések során, hogy szűkítjük az adatkérések lehetőségét.

ELNÖK: Háromszáznyolcvanhat képviselő talán nem bénítaná meg az APEH munkáját.

Van-e más kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (10) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes asszony segítségét.

A bizottságnak előadót kell állítani. Ki vállalja, hogy ismerteti a bizottság álláspontját a plenáris ülésen? (Nincs jelentkező.) Ebben az esetben majd elnökségi hatáskörben fogjuk eldönteni.

Az audiovizuális média szabályozásának reformjáról szóló H/3120. számú határozati javaslat, dr. Jánosi György (MSZP), dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), dr. Pető Iván (SZDSZ) és Herényi Károly (MDF) képviselők önálló indítványa (Általános vita)

2. napirendi pontunk az audiovizuális média szabályozásának reformjáról szóló H/3120. számú határozati javaslat. Üdvözlöm dr. Zachar Balázs kormány-főtanácsadó urat. Kíván-e kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): Miután képviselői önálló indítványról van szó, az előterjesztéshez ebben a körben semmit nem kívánok hozzáfűzni.

ELNÖK: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Ki támogatja a H/3120. számú határozati javaslatot, amely négypárti egyetértéssel került benyújtásra? (18) Ki nem támogatja? (1) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a határozati javaslatot.

Ebben az esetben is előadót kell állítanunk. Ki vállalja? (Nincs jelentkező.) Ez ügyben szintén elnökségi hatáskörben fogunk dönteni.

Köszönjük szépen kormány-főtanácsadó úr segítségét.

A rehabilitációs járadékról szóló T/2913. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

3. napirendi pontunk a rehabilitációs járadékról szóló T/2913. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. A T/2913/48. számú ajánlásból dolgozunk. Köszöntöm dr. Juhász Ferenc főigazgató urat, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részéről.

Az ajánlás 2. pontjában - amely összefügg a 3. ajánlási ponttal - Borsos József és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. § d) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 4. pontjában Farkas Imre és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. §-át új f) ponttal javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Jelen formájában nem, de kapcsolódó módosító javaslat benyújtása esetén tudjuk támogatni.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (10) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 5. pontjában Borsos József és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. §-át új f) ponttal javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 6. pontjában Ékes József és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdése a) pontja ab) alpontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 7. pontjában dr. Vas János a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdése a) pontja ab) alpontjának és b) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 8. pontjában dr. Kékesi Tibor a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdése c) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 9. pontjában Béki Gabriella és Borsos József a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésének elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 10. pontjában Nagy László a törvényjavaslat 3. § (4) bekezdése d) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 11. pontjában - amely összefügg a 48. ajánlási ponttal - dr. Iván László és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. §-át új (5) bekezdéssel javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 12. pontjában - amely összefügg a 49. ajánlási ponttal - dr. Iván László és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. §-át új (5) bekezdéssel javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 13. pontjában - amely összefügg az 50. ajánlási ponttal - dr. Iván László és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. §-át új (5) bekezdéssel javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 14. pontjában - amely összefügg a 27. ajánlási ponttal - Czomba Sándor a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 15. pontjában Ékes József és képviselőtársai a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 16. pontjában dr. Iván László és képviselőtársai a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 17. pontjában Farkas Imre és képviselőtársai a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Jelen formájában nem, de kapcsolódó módosító javaslat benyújtása esetén tudjuk támogatni.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 18. pontjában Borsos József és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 20. pontjában Farkas Imre és képviselőtársai a törvényjavaslat 7. § (3)-(4) és (8) bekezdéseinek módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, de visszavonásra került.

ELNÖK: Akkor erről nem szavazunk.

Az ajánlás 21. pontjában Ékes József és képviselőtársai a törvényjavaslat 7. § (6) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 22. pontjában Simon Gábor és képviselőtársai a törvényjavaslat 10. § (7) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Jelen formájában nem, de kapcsolódó módosító javaslat benyújtása esetén tudjuk támogatni.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 23. pontjában dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és képviselőtársai a törvényjavaslat 10. § (7) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Jelen formájában nem, de kapcsolódó módosító javaslat benyújtása esetén tudjuk támogatni.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 24. pontjában - amely összefügg a 25. és 31. ajánlási pontokkal - dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és Simon Gábor a törvényjavaslat 13. §-át megelőző cím módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 26. pontjában Farkas Imre és Jauernik István a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdése d) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 28. pontjában - amely összefügg a 33. ajánlási ponttal - Farkas Imre és Jauernik István a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdése e) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Jelen formájában nem, de kapcsolódó módosító javaslat benyújtása esetén tudjuk támogatni.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 29. pontjában Ékes József és képviselőtársai a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdése h) pontjának elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 30. pontjában - amely összefügg a 37. ajánlási ponttal - dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és képviselőtársai a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdése h) pontja ha)-hb) alpontjainak elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Jelen formájában nem, de kapcsolódó módosító javaslat benyújtása esetén tudjuk támogatni.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 32. pontjában dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és képviselőtársai a törvényjavaslat 18. § (4) bekezdésében a Tny. III. fejezete 36/D. § (1) bekezdésének és 36/G. § (1) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 34. pontjában - amely összefügg a 40. ajánlási ponttal - dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és Simon Gábor a törvényjavaslat 18. § (4) bekezdésében a Tny. III. fejezete 36/D. § (1) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 35. pontjában - amely összefügg a 41. ajánlási ponttal - dr. Iván László és képviselőtársai a törvényjavaslat 18. § (4) bekezdésében a Tny. III. fejezete 36/D. § (2) bekezdésének elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 36. pontjában - amely összefügg a 42. ajánlási ponttal - Béki Gabriella és képviselőtársai a törvényjavaslat 18. § (4) bekezdésében a Tny. III. fejezete 36/D. § (2)-(3) bekezdéseinek elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Jelen formájában nem, de kapcsolódó módosító javaslat benyújtása esetén tudjuk támogatni.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 38. pontjában Béki Gabriella és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi a törvényjavaslat 18. § (4) bekezdésében a Tny. III. fejezete 36/D. § (4) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 39. pontjában Simon Gábor és képviselőtársai a törvényjavaslat 18. § (4) bekezdésében a Tny. III. fejezete 36/D. § (4) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Jelen formájában nem, de kapcsolódó módosító javaslat benyújtása esetén tudjuk támogatni.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 43. pontjában a foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 19. § (5) bekezdésében az Ebtv. 58. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 44. pontjában dr. Kékesi Tibor a törvényjavaslat 19. § (5) bekezdésében az Ebtv. 58. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 47. pontjában Czomba Sándor, valamint Borsos József és képviselőtársai a törvényjavaslat 27. §-át új (2) bekezdéssel - az Szt. 4. § (1) bekezdése b) pontját érintően - javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 51. pontjában dr. Iván László és képviselőtársai a törvényjavaslatot új melléklettel javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. JUHÁSZ FERENC főigazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Köszönjük szépen főigazgató úr segítségét.

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló T/2909. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

4. napirendi pontunk a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló T/2909. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Köszöntöm dr. Zachar Balázs kormány-főtanácsadó urat. A T/2909/121. számú ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat preambulumának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 2. pontjában - amely összefügg a 16., 19., 26., 68. és 71. ajánlási pontokkal - Varju László a törvényjavaslat 2. § a) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 3. pontjában - amely összefügg a 7., 21., 28., 29., 40., 41., 42., 44., 53., 57., 59., 63., 65., 79., 80., 83., 94., 96. és 102. ajánlási pontokkal - dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 2. § c) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 5. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 11. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 9. pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 12. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 9. pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 20. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés 23. pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 27. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 6. §-ának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 30. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdés c) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 35. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 8. § (4) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 36. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 8. § (5) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 37. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 8. § (7) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 38. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 8. § (7) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 43. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 10. §-ának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 48. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 50. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 51. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 19. § (2) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 56. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 21. § (2) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 60. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 22. § (4) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 61. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 22. § (4) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 62. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 23. §-ának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 64. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 66. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 25. § (4) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 67. pontjában a kulturális bizottság a törvényjavaslat 25. § (5) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 69. pontjában a kulturális bizottság a törvényjavaslat 25. § (8) bekezdés a) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 72. pontjában - amely összefügg a 74., 76. és 78. ajánlási pontokkal - dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 73. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdés befejező mondatának a módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 75. pontjában - amely összefügg a 77. ajánlási ponttal - dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 84. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a 29. § (1) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 87. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 30. § (2) bekezdés a) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 88. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 30. § (2) bekezdés a) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 90. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 30. §-át új (5) bekezdéssel javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 91. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 30. §-át új (5) bekezdéssel javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 92. pontjában - amely összefügg a 93. ajánlási ponttal - dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 98. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 35. § (2) bekezdését új c) ponttal javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 100. pontjában - amely összefügg a 101. ajánlási ponttal - Márfai Péter a törvényjavaslat 37. § (4) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 103. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 38. § (2) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 104. pontjában - amely összefügg a 109., 111., 117., 146., 150., 155., 159., 161., 162. és 163. ajánlási pontokkal - dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 39. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 105. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdés a) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 106. pontjában dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdés a) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 110. pontjában - amely összefügg a 124. ajánlási ponttal - dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdés c) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 113. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdését új k) ponttal javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 115. pontjában dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 39. § (3) bekezdés c) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 116. pontjában dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 39. § (3) bekezdés f) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 119. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 39. § (5) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 123. pontjában dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 39. §-át új (7) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 125. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 40. § (4) bekezdés a) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 126. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 40. § (5) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 127. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 40. § (6) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 128. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 40. § (7) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 129. pontjában dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 40. § (7) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 130. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 40. § (8) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 132. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 40. § (9) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 133. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 40. § (10) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 134. pontjában dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 40. § (11) bekezdés a) pontjának elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 135. pontjában - amely összefügg a 136. ajánlási ponttal - dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 40. § (11) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 139. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 41. § (9) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 140. pontjában dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 41. § (9) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 143. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 42. § (5) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 144. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 42. § (6) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 147. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 43. § (2) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 151. pontjában - amely összefügg a 153. és 154. ajánlási pontokkal - dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 43. § (5) bekezdésének elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 152. pontjában dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 43. § (5) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 156. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 44. § (2) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (17) Ki nem támogatja? (2) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 157. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 44. § (4) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (17) Ki nem támogatja? (2) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 158. pontjában dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 44. § (4) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 160. pontjában dr. Jánosi György és képviselőtársai a törvényjavaslat 45. § (1) bekezdés a) pontjának módosítását támogatják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2908. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

5. napirendi pontunk a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2908. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Ismételten köszöntöm dr. Zachar Balázs kormány-főtanácsadó urat. A T/2908/9. számú ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 3. pontjában dr. Cser-Palkovics András a törvényjavaslat 4. §-ában az Rttv. 122. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 4. pontjában dr. Cser-Palkovics András a törvényjavaslat 5. §-ának - az Rttv. 136. §-át érintően - a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. ZACHAR BALÁZS kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Köszönjük szépen kormány-főtanácsadó úr segítségét.

Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/2936. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

6. napirendi pontunk az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/2936. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Szeretettel üdvözlöm az Egészségügyi Minisztérium képviselőit, dr. Rapi Katalin szakállamtitkár asszonyt, dr. Lelkes Ildikó főosztályvezető asszonyt és dr. Horváth István főosztályvezető-helyettes urat. A T/2936/45. számú ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában dr. Mikola István és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében az Eütv. 111. § (6) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2. pontjában dr. Kökény Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdésében az Eütv. 112. § (10) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 3. pontjában dr. Csáky András a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésében az Eütv. 113. § (1) bekezdése a) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 8. pontjában - amely összefügg a 4., 5., 6., 7. és 9. ajánlási pontokkal - Béki Gabriella a törvényjavaslatot új 5. §-sal - az Eütv. 118. § (1) bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 10. pontjában - amely összefügg a 33. ajánlási ponttal - dr. Mikola István és képviselőtársai a törvényjavaslat 12. §-ában az Eüak. 35/A. §-ának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 15. pontjában - amely összefügg a 35. és 37. ajánlási pontokkal - dr. Csáky András a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdésében az Ebtv. 5/B. § k) pontjának módosítását és (2) bekezdésében az Ebtv. 5/B. § m) pontjának elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 16. pontjában - amely összefügg a 36., 44. és 51. ajánlási pontokkal - dr. Schvarcz Tibor és képviselőtársai a törvényjavaslat 20. § (2) bekezdésének - az Ebtv. 5/B. § m) pontját érintően - elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 17. pontjában Béki Gabriella a törvényjavaslat 23. §-át új (1) bekezdéssel - az Ebtv. 18/A. § (5) bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 18. pontjában Béki Gabriella a törvényjavaslat 23. §-át új (2) bekezdéssel - az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése h) pontját érintően - javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 19. pontjában dr. Mikola István és képviselőtársai a törvényjavaslat 23. §-át új (2) bekezdéssel - az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése j) pontját érintően - javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 20. pontjában Filló Pál a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdése felvezető szövegét módosítani, a 23. § (2) bekezdésében az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdését új gd) alponttal kiegészíteni és j), n) pontjait módosítani javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 21. pontjában Jauernik István a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdésében az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése j) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 22. pontjában Göndör István és képviselőtársai a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdésének a felvezető szövegét módosítani és a 23. § (2) bekezdésében az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdését új k) ponttal kiegészíteni javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 23. pontjában dr. Mikola István és képviselőtársai a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdésében az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése n) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 24. pontjában dr. Mikola István és képviselőtársai a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdésében az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése felvezető szövegét módosítani és új l) ponttal kiegészíteni javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 25. pontjában dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdésében az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése felvezető szövegének a módosítását és új o) ponttal történő kiegészítését javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 26. pontjában dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdésében az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése felvezető szövegének módosítását és új o) ponttal történő kiegészítését javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 27. pontjában dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi a törvényjavaslat 23. § (3) bekezdésében az Ebtv. 18/A. § (9) bekezdésének és a 23. § (4) bekezdésében az Ebtv. 18/A. § (13) bekezdése felvezető szövegének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 28. pontjában dr. Mikola István és képviselőtársai a törvényjavaslat 23. § (3) bekezdésében az Ebtv. 18/A. § (9) bekezdése b) pontjának elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki nem támogatja? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 29. pontjában dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi a törvényjavaslat 23. § (3) bekezdésében az Ebtv. 18/A. § (9) bekezdésének módosítását, a 23. § (4) bekezdésének - az Ebtv. 18/A. § (13) bekezdését érintően - elhagyását, valamint a 23. § (5) bekezdése felvezető szövegének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 30. pontjában dr. Mikola István és képviselőtársai a törvényjavaslat 23. § (4) bekezdésének - az Ebtv. 18/A. § (13) bekezdését érintően - elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 31. pontjában - amely összefügg a 46. ajánlási ponttal - dr. Vojnik Mária és képviselőtársai a törvényjavaslat 23. § (4) bekezdésében az Ebtv. 18/A. § (13) bekezdése b) pontjának elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 32. pontjában dr. Mikola István és képviselőtársai a törvényjavaslat 23. § (4) bekezdésében az Ebtv. 18/A. § (13) bekezdése b) pontjának elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 34. pontjában dr. Csáky András a törvényjavaslat 23. §-ában az Ebtv. 18/A. § (7) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 38. pontjában dr. Molnár Lajos, továbbá Béki Gabriella a törvényjavaslatot új 26. §-sal - az Ebtv. 21/B. §-át érintően - javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 39. pontjában dr. Mikola István és képviselőtársai a törvényjavaslat 27. §-ában az Ebtv. 24. § (4) bekezdése felvezető szövegének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 42. pontjában dr. Molnár Lajos a törvényjavaslatot új 31. §-sal - az Ebtv. 35/A. §-át érintően - javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Köszönjük szépen a minisztérium képviselőinek a segítségét.

Egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló T/2938. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

7. napirendi pontunk az egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló T/2938. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Üdvözlöm a Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviselőjét, dr. Burik Mária főosztályvezető-helyettes asszonyt. A T/2938/26. számú ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában Gúr Nándor és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében az Mt. 117. § (1) bekezdés k) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Egyelőre csak tárcaálláspontot tudok mondani. Támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 2. pontjában dr. Vas János a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében az Mt. 117. § (1) bekezdés k) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (18) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 3. pontjában Bernáth Ildikó és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében az Mt. 117. § (1) bekezdés k) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 5. pontjában Gúr Nándor és képviselőtársai a törvényjavaslat 2. §-ában az Mt. 117/A. § (2) bekezdés a) pontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 6. pontjában Bernáth Ildikó és képviselőtársai a törvényjavaslat 2. §-ában az Mt. 117/A. § (2) bekezdés f) pontjának elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 7. pontjában - amely összefügg a 9. ajánlási ponttal - Bernáth Ildikó a törvényjavaslat 2. §-ában az MT. 117/A. § (2) bekezdés f) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 8. pontjában Bernáth Ildikó és képviselőtársai a törvényjavaslat 2. §-ában az MT. 117/A. § (5) bekezdésének elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 10. pontjában Gúr Nándor és képviselőtársai a törvényjavaslat 4. §-ában az Mt. 119. § (4) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 11. pontjában Bernáth Ildikó és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. §-ának az elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 12. pontjában Gúr Nándor és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. §-ában az Mt. 119/A. § (1) és (2) bekezdéseinek tartalmi és szerkezeti módosítását javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 13. pontjában dr. Vas János a törvényjavaslat 5. §-ában az Mt. 119/A. § (2) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (18) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 14. pontjában - amely összefügg a 15. ajánlási ponttal - Gúr Nándor és képviselőtársai a törvényjavaslat 6. §-ában az MT. 122. §-ának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 16. pontjában Bernáth Ildikó és képviselőtársai a törvényjavaslat 8. §-ának az elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 17. pontjában - amely összefügg a 19. ajánlási ponttal - dr. Vas János a törvényjavaslat 8. §-ában az Mt. 127/A. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (18) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 18. pontjában Gúr Nándor és képviselőtársai a törvényjavaslat 8. §-ában az Mt. 127/A. § (1) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 20. pontjában a foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 12. §-át új (6) és (7) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes asszony segítségét.

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/2576. számú törvényjavaslat, dr. Salamon László és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa (Módosító javaslatok megvitatása)

8. napirendi pontunk a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/2576. számú törvényjavaslathoz, dr. Salamon László és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványához benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Köszöntöm Salamon László képviselő urat és megadom neki a szót.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Csákabonyi Balázs képviselő úr egy teljesen szakmai javaslatot terjeszt elő a törvényjavaslat egy olyan eleméhez, amit mi nem is érintünk. A törvényjavaslat arról szól, hogy a bántalmazás hivatalos eljárásban bűntettnek minősüljön és ne kettő, hanem három évig terjedő szabadságvesztéssel legyen büntethető. Csákabonyi képviselő úr ehhez hozzáfűzi, hogy ez a hivatalos személy hivatalos eljárására vonatkozzék, de eddig ez működött e nélkül is. Véleményünk szerint a javaslat indifferens, nincs ok arra, hogy ne támogassuk. Szerettük volna a kormány szakmai álláspontját is megismerni, de sem az alkotmányügyi bizottságba, sem ide nem jött el a kormány képviselője. Mi végül is támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés az előterjesztőhöz? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Ki támogatja a módosító javaslatot? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Köszönjük szépen képviselő úr segítségét.

Az 1. napirendi ponthoz, a döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló törvényjavaslathoz, valamint a 2. napirendi ponthoz, az audiovizuális média szabályozásának reformjáról szóló határozati javaslathoz előadót kell állítanunk, de ez az adott napirendi pontok tárgyalásakor nem sikerült. Kérem alelnök asszonyt, hogy segítsen.

FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Az 1. napirendi pont előadója Tóth Gyula, a 2. napirendi pont előadója Lénárt László képviselő úr lesz.

ELNÖK: Köszönöm szépen a segítséget.

Egyebek

- Döntés az Ex-Trade Holding Vállalkozó és Vállalkozást Szervező Kft. ügyvezető igazgatójának megkeresése ügyében (Támogató nyilatkozat elfogadása)

Az egyebek között Teleki László és Szászfalvi László képviselő uraknak van közlendőjük, akik még valamikor a prehisztorikus időkben meghallgatták Kerékgyártó urat. Kérem, röviden számoljatok be arról, hogy mi történt, hogy meg tudjuk írni neki a választ.

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP): Február 20-i ülésén a bizottság egy ad hoc bizottságot hozott létre Teleki László, Varga József és Szászfalvi László részvételével. Rövid időn belül meg is történt az említett meghallgatás. Varga képviselő úr abban az időben éppen külföldön járt és nem tudott jelen lenni, de Teleki László képviselő úrral meghallgattuk Kerékgyártó urat, az Ex-Trade Holding Vállalkozó és Vállalkozást Szervező Kft. ügyvezető igazgatóját. A Balaton zöld híd projekt roma integrációs kérdéseit beszéltük át. Ez valóban a roma közösséget és egy társadalmi integrációt megvalósító projekt, melynek során a munkahelyteremtés és még sok más szempont is figyelembe lett véve. Mi egyhangúlag azt javasoljuk, hogy a bizottság egy nagyon rövid elvi támogató nyilatkozatot adjon hozzá. Megvitattuk a dolgot, mindenki elmondta a véleményét, jelezte a fenntartását. Teleki László képviselőtársammal támogathatónak és támogatandónak véljük a dolgot, de azt kérjük, hogy a bizottság minél hamarabb döntsön.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem igazán tudom, hogy mire tudunk nemet vagy igent mondani.

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP): Arra, hogy a bizottság megismerte a projektet és támogatandónak tartja.

ELNÖK: Ha a kormánypárt és az ellenzék egyetért vele, akkor támogassuk. Teleki képviselő úr!

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Talán célszerűbb lenne, ha egy ilyen támogató nyilatkozatot mi hárman adnánk ki az ad hoc bizottság nevében, mert az nem kötné a bizottságot. Ha a bizottság ad ki ilyen nyilatkozatot, akkor attól kezdve nyakló nélkül kapunk hasonló megkereséseket egy-egy projekthez, és nagyon nehéz lesz bárkinek is nemet mondani. Hatalmazza fel a bizottság az ad hoc bizottságot, hogy ilyen nyilatkozatot tehessünk.

ELNÖK: Ezt természetesen meg fogjuk tenni. Alelnök úr visszavonja a saját javaslatát? (Szászfalvi László: Igen.)

Teleki képviselő úr azt javasolja, hogy az ad hoc albizottság három tagjának aláírásával egy visszafogott elvi támogató nyilatkozat jelenjen meg és erre hatalmazzuk fel képviselőtársainkat. Ki ért ezzel egyet? (Egyhangú.) A bizottság a felhatalmazást egyhangúlag megadta.

Az egészségügyi bizottság visszaírt az OPNI ügyében. Kökény Mihály bizottsági elnök úr közli a levelében, hogy nem kívánnak velünk közösen működtetni egy ellenőrző albizottságot. Ebben az ügyben minél előbb ki kell alakítanunk valamilyen álláspontot. Miután Donáth képviselő úr volt az előterjesztő, az ő távollétében ezt nehezen tudjuk megtenni, ezért arra kérem alelnök asszonyt, hogy ez ügyben egyeztessen Donáth László képviselő úrral. Informálisan ezt mi is megtesszük, de jó lenne ebben az ügyben továbblépni.

Szerda délelőtt 9 órakor kezdődik a bizottsági ülés, amelyen meghallgatjuk Majtényi László és Kállai Ernő ombudsmanjelölteket.

Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 55 perc)

 

Balog Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc