EMBCB-17/2007.
(EMBCB-47/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2007. május 29-én, kedden, 11 óra 30 perckor
a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászóló(k) *

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k) *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/2576. számú törvényjavaslat, dr. Salamon László és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa (Általános vita) *

A kormány álláspontjának ismertetése *

Szavazás a általános vitára való alkalmasságról *

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: a művi meddővé tétel végzése garanciális feltételeinek erősítéséről és a beavatkozással összefüggő egyes tudományos tények vizsgálatáról szóló H/3106. számú határozati javaslat, Balog Zoltán és Lezsák Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa (Általános vita) *

Balog Zoltán előterjesztő képviselő (Fidesz) tájékoztatója *

A kormány véleményének ismertetése *

Szavazás a tárgysorozatba-vételről *

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló T/3089. számú törvényjavaslat (Általános vita) *

Dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal) szóbeli kiegészítése *

Észrevételek *

Válaszok *

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról *

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló T/3091. számú törvényjavaslat (Általános vita) *

Dr. Till Szabolcs ezredes, főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium) szóbeli kiegészítése *

Kérdések, észrevételek *

Válaszok *

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról *

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló T/3092. számú törvényjavaslat (Általános vita) *

Dr. Burik Mária főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése *

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról *

Egyebek *


Napirendi javaslat

1. A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2576. szám)
(Dr. Salamon László és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A művi meddővé tétel végzése garanciális feltételeinek erősítéséről és a beavatkozással összefüggő egyes tudományos tények vizsgálatáról szóló határozati javaslat (H/3106. szám)
(Balog Zoltán és Lezsák Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

3. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3089. szám)
(Általános vita)

4. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3091. szám)
(Általános vita)

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3092. szám)
(Általános vita)

6. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Elnököl: Balog Zoltán (Fidesz)
Fogarasiné Deák Valéria alelnök (MSZP)
Szászfalvi László alelnök (KDNP)
Lénárt László (MSZP)
Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP)
Teleki László (MSZP)
Tóth Gyula (MSZP)
Ékes Ilona (Fidesz)
Farkas Flórián (Fidesz)
Varga József (Fidesz)
Dr. Semjén Zsolt (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Donáth László (MSZP) Fogarasiné Deák Valériának (MSZP)
Godó Lajos (MSZP) Lénárt Lászlónak (MSZP)
Nyakó István (MSZP) Teleki Lászlónak (MSZP)
Dr. Wiener György (MSZP) Tóth Gyulának (MSZP)
Gusztos Péter (SZDSZ) dr. Szabóné Müller Timeának (MSZP)
Bíró Ildikó (Fidesz) Szászfalvi Lászlónak (KDNP)
Ékes Ilona (Fidesz) Farkas Flóriánnak (Fidesz) megérkezéséig
Schmidt Ferenc (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)
Pettkó András (MDF) Balog Zoltánnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Dr. Soós László főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Rapi Katalin szakállamtitkár (Egészségügyi Minisztérium)
Dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal)
Dr. Till Szabolcs ezredes, főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium)
Dr. Burik Mária főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k)

Dr. Tímár Krisztina vezető főtanácsos (Egészségügyi Minisztérium)
Filip Péter parlamenti titkár (Egészségügyi Minisztérium)
Faár Sándorné vezető főtanácsos (Honvédelmi Minisztérium)
Dr. Oláh Attila kormánytanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal)
Kása Maximné osztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium)
Dr. Szekendi Gyöngyvér osztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium)
Dr. Kádár Pál alezredes, főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium)
Dr. Sipos-Szabó Zsanett ügyintéző (Miniszterelnöki Hivatal)
Dr. Kapocsi Géza parlamenti titkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Kiss Karolina szakértő (MSZP-frakció)
Dr. Latorcai Csaba szakértő (Fidesz-KDNP-frakció)
Nagy Bercel titkár (Fidesz-KDNP-frakció)


(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 40 perc)

Elnöki megnyitó

BALOG ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntök mindenkit az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bejelentem, hogy Donáth Lászlót Fogarasiné Deák Valéria, Godó Lajost Lénárt László, Nyakó Istvánt Teleki László, Wiener Györgyöt Tóth Gyula, Gusztos Pétert Szabóné Müller Timea, Bíró Ildikót Szászfalvi László, Ékes Ilonát Farkas Flórián, Schmidt Ferencet Varga József, Pettkó Andrást pedig Balog Zoltán helyettesíti.

A napirend elfogadása

Képviselőtársaim megkapták a napirendi javaslatot. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, megjegyzése a napirendi javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Ki fogadja el a napirendet? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/2576. számú törvényjavaslat, dr. Salamon László és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa (Általános vita)

1. napirendi pontunk a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/2576. számú törvényjavaslat, dr. Salamon László és dr. Rubovszky György KDNP-s képviselők önálló indítványa. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Üdvözlöm dr. Soós László főosztályvezető urat az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium képviseletében. Az előterjesztők nincsenek jelen, így nem tudják indokolni a javaslatukat, ezért a kormány képviselőjének a véleményét kérdezem a törvényjavaslatról.

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. SOÓS LÁSZLÓ főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja a törvényjavaslat általános vitára bocsátását. Az indokokkal alapvetően egyetértünk, csupán egyetlen konkrét megjegyzésem lenne, ami később orvosolható: a hatálybalépésre vonatkozó törvényjavaslati rendelkezés nem helyes, egy kicsit több időt kell hagyni a hatálybalépésre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimé a szó. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Szavazás a általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot 19 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja.

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: a művi meddővé tétel végzése garanciális feltételeinek erősítéséről és a beavatkozással összefüggő egyes tudományos tények vizsgálatáról szóló H/3106. számú határozati javaslat, Balog Zoltán és Lezsák Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa (Általános vita)

2. napirendi pontunk döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről. Én merészeltem azt kérni, hogy egyben döntsünk az általános vitára való alkalmasságról is. Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha tárgysorozatba vesszük a képviselői önálló indítványt, a művi meddővé tétel végzése garanciális feltételeinek erősítéséről és a beavatkozással összefüggő egyes tudományos tények vizsgálatáról szóló határozati javaslatot, Balog Zoltán és Lezsák Sándor képviselők önálló indítványát. Üdvözlöm az Egészségügyi Minisztérium képviselőit, dr. Rapi Katalin szakállamtitkár asszonyt és dr. Tímár Krisztina vezető főtanácsos asszonyt.

Balog Zoltán előterjesztő képviselő (Fidesz) tájékoztatója

Egy nagyon jelentős dologról van szó, amivel már elég sokat foglalkoztunk, ezért most nem kívánok érdemben belemenni, csak a motivációját ismertetném, hogy miért nyújtottuk be ezt a javaslatot. Az új helyzet tudományos vizsgálata, hatásvizsgálata olyan dolog lehetne, ami a kormányzat, illetve a parlament figyelmét továbbra is rajta tartja ezen a kérdésen. Azt célozza a javaslatunk, hogy ez a fajta ellenőrzés és hatásvizsgálat megvalósulhasson.

Arra kérem a minisztérium képviselőjét, hogy ismertesse a kormány álláspontját.

A kormány véleményének ismertetése

DR. RAPI KATALIN szakállamtitkár (Egészségügyi Minisztérium): A népi kezdeményezés által sérelmezett rendelkezés 2006. december 11-én került az Országgyűlés által elfogadásra. Az azóta eltelt időszakban nem merült fel újabb megalapozott érv a szabályozás megváltoztatására, illetve a korábbi szabályozás visszaállítására, ezért a 2006 végén született kormányálláspont nem változott.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat illeti a szó. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Senkinek.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a tárgysorozatba-vételt.

Ezek után az általános vitára való alkalmasságról már nem is kell döntenünk.

Köszönjük szépen az Egészségügyi Minisztérium képviselőinek a segítségét.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló T/3089. számú törvényjavaslat (Általános vita)

3. napirendi pontunk a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló T/3089. számú törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Üdvözlöm Hazafi Zoltán főosztályvezető urat, a Miniszterelnöki Hivatal munkatársát és egyben megkérem, hogy ismertesse a törvényjavaslatot.

Dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal) szóbeli kiegészítése

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): Tisztelt Bizottság! A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény módosítása három célt követ és ehhez igazodnak az egyes módosító rendelkezések. Az első cél a szigorúbb kiválasztási rendszer, illetőleg egy rugalmasabb jogviszony-megszüntetési rendszer kialakítása. A második cél egy rugalmasabb munkaerő-gazdálkodás bevezetése a közigazgatásban, a harmadik cél pedig a közszféra, a közigazgatás felső vezetői személyi állománya stratégiai szerepkörének teljesítménycentrikus, teljesítményorientált megerősítése.

Az első célhoz kapcsolódóan a javaslatban szó van a pályázati kötelezettség kiszélesítéséről, a versenyalapú kiválasztás bevezetéséről, a próbaidő kötelező előírásáról, szakmai alkalmatlanság esetén egy rövidebb felmentési idő meghatározásáról, valamint a felmentési szabályok harmonizálásáról és a tartalékállomány kiterjesztéséről. Ezek a módosítások az első cél elérését szolgálják. A rugalmasabb munkaerő-gazdálkodásnál kiemelésre érdemes a kormányzati kirendelés, az úgynevezett kötelező mozgatás jogintézményének a bevezetése, míg a harmadik célnál a vezetői személyi állomány stratégiai szerepkörének a megváltoztatása, megerősítése, a vezetői megbízásra vonatkozó szabályok módosítása érdemes kiemelésre. Ezek azok a rendelkezések, módosítások, amelyek a fő célkitűzések elérését, megvalósítását szolgálják.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nekem lenne egy megjegyzésem.

Észrevételek

Biztos, hogy van egy olyan szabályozó része a törvényjavaslatnak, amely a szakmai kompetenciát erősíti, de alapvetően mégiscsak bizonytalanabbá válik a köztisztviselők helyzete. Úgy látom, könnyebben meg lehet szabadulni a köztisztviselőktől.

Válaszok

DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal): Ha a karrier két végpontját, a kiválasztást és a bekerülést, illetve a jogviszony megszüntetését nézzük, akkor pontosabb lenne az a megfogalmazás, hogy a kiválasztásnál ezzel a rendszerrel pontosan meghatározásra kerülhetnek azok a szakmai követelmények, amelyek alapján egy szakmai megmérettetést követően kerülhetnek be a közigazgatásba azok, akik a legrátermettebbek, a legalkalmasabbak, a kikerüléskor pedig egy rugalmasabb jogviszony-megszüntetésre kerülhetne sor, amihez társulnak olyan szabályok, olyan rendelkezések is, amelyek bizonyos szempontból magát a stabilitást is szolgálják. Hadd emlékeztessek a felmentési idő új szabályozására, amely a felmentési idő felső tartalmát a jelenlegi hat hónapról nyolc hónapra emeli.

ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel, megjegyzés? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (10) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló T/3091. számú törvényjavaslat (Általános vita)

4. napirendi pontunk a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló T/3091. számú törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Köszöntöm dr. Till Szabolcs ezredest, a Honvédelmi Minisztérium jogi főosztályának vezető helyettesét és megadom neki a szót, hogy ismertesse a törvényjavaslatot.

Dr. Till Szabolcs ezredes, főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. TILL SZABOLCS ezredes, főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat két szabályozási iránynak kíván eleget tenni, egyrészt kapcsolódik a közszolgálati egységesítési folyamathoz, másrészt pedig a törvény ötéves hatályosulásvizsgálatából eredő következtetéseket vonja le.

A közszolgálati egységesítési csomag részeként a törvényjavaslat általánossá kívánja tenni a próbaidő kötelezettségét, a köztisztviselőkhöz hasonló, de kedvezőbb lépcsőzetes rendszernek megfelelően két hónaptól nyolc hónapig kívánja meghatározni a felmentési idő maximumát, illetve szakmai alkalmatlanság esetén korlátozza a felmentési időt.

A törvényjavaslat meghatározó része a civilesítés eljárása, melynek során ebben az évben felülvizsgálatra kerül valamennyi katonai beosztás abból a szempontból, hogy azt szolgálati viszonyban állónak kell-e ellátni vagy pedig a beosztás köztisztviselői-közalkalmazotti munkakörré minősíthető.

A közszolgálati reformhoz közvetlenül nem kapcsolódó elemekben a törvényjavaslat pontosítja a külföldi szolgálatteljesítés egyes alapvető jogokat is érintő elemeit, foglalkozik a kettős állampolgárság lehetőségével a szolgálati viszonnyal összefüggésben. Ezenkívül pontosításra kerül a fegyelmi eljárási rend. E tárgykörben kiemelném a fegyelmi nyilvántartás kérdését, ahol a törvényi szabályozás kiegészítését eredetileg az adatvédelmi biztos kezdeményezte.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat illeti a szó. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.)

Kérdések, észrevételek

Nekem lenne egy kérdésem. Azért került hozzánk ez a törvény, mert érinti a tábori lelkészi szolgálatot is. Eddig a külföldön állomásozó csapatokhoz automatikusan hozzárendelték a tábori lelkészt a tábori lelkészség egyetértésével. Úgy látom, ez most külön megegyezés tárgyát képezi és nem automatikusan jár a külföldre delegált kontingenshez tábori lelkészi szolgálat.

Válaszok

DR. TILL SZABOLCS ezredes, főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium): A hatályos szabály szerint ez a kontingens létszámától függ. Százötven fő alatt eddig sem "járt" tábori lelkész, afölött viszont kötelező volt. Tekintettel arra, hogy a szolgálatteljesítés körülményei nemcsak a létszám által meghatározottak, a javaslat egy rugalmasabb rendszert kíván bevezetni: ahol a szolgálatteljesítés körülményei miatt a tábori lelkészi szolgálat tevékenységére nagyobb szükség van, kisebb létszámú kontingensnél is lehetővé teszi a tábori lelkész szolgálatteljesítését a kontingenssel együtt, míg olyan vallási környezetben, ahol például a magyarokkal együtt szolgálatot teljesítő külföldi katonák részéről biztosítottak a tábori lelkészi szolgálatok vagy a helyi templomok elérhetők, a százötvenes létszám fenntartása szükségtelen.

ELNÖK: A törvénymódosítás más vonatkozásban nem érinti a tábori lelkészi szolgálatot?

DR. TILL SZABOLCS ezredes, főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium): Más vonatkozásban nem.

ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (10) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes úr segítségét.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló T/3092. számú törvényjavaslat (Általános vita)

5. napirendi pontunk a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló T/3092. számú törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Üdvözlöm dr. Burik Mária főosztályvezető-helyettes asszonyt, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviselőjét. Amennyiben megjegyzést kíván fűzni a törvényjavaslathoz, megadom a szót.

Dr. Burik Mária főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. BURIK MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A törvényjavaslat része annak a törvénycsomagnak, amelyet a kormány több jogállási törvény vonatkozásában terjesztett a tisztelt Ház elé. A törvényjavaslat egyik célja egyfajta egységesítés, amely a jogállási törvények különböző jogintézményeit érinti, a másik célja pedig az, hogy szigorúbb kiválasztási rendszert állítson a közalkalmazottakkal szemben, a közalkalmazotti intézményeket fenntartó munkáltatók munkaerő-gazdálkodási jogkörét erősítse és rugalmasabbá tegye, de nem a közalkalmazott kárára, hanem kifejezetten előnyére.

Néhány jogintézményről mondanék pár szót. A szigorúbb kiválasztási rendszer jegyében változik a próbaidő intézménye. Eddig lehetőség volt három hónapos próbaidőt kikötni, ezentúl kötelező lesz a három hónapos próbaidő, de a felek megállapodhatnak ennél hosszabb, négy hónapig terjedő próbaidőben is, ami azt erősíti, hogy a munkáltató meg tudjon győződni a kiválasztott személy alkalmasságáról. Ugyanezt a célt szolgálja a pályáztatás intézménye. Eddig nem volt általános jellegű a pályáztatás, alacsonyabb szintű jogszabályok írták elő, hogy mely munkakörökben kötelező a pályáztatás, ezentúl viszont kötelező lesz a pályáztatás és azok a munkakörök lesznek jogszabályban felsorolva, amelyek nem pályázathoz kötöttek. Új elem, hogy valamennyi üres, be nem töltött közalkalmazotti munkakört közzé kell tenni a Kormányzati Személyügyi Központ által fenntartott portálon. Ezt igénybe véve bárki meg tud győződni arról, hogy számára a közszférának ezen a területén van-e megfelelő álláshely. Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba való kinevezés a jövőben csak olyan munkakörben lehetséges, amelyben a közalkalmazott legalább hároméves gyakornoki idővel rendelkezik.

Néhány pontosító rendelkezést is tartalmaz a törvényjavaslat, amiket eddig a jogalkalmazási gyakorlat igényelt. Ilyen például a jogellenes jogviszony megszüntetése a munkáltató részéről, amikor egyfajta kompenzáció kerül megállapításra. Ilyen esetben a közalkalmazott részére egy bírósági eljárásban a bíróságnak azt is figyelembe kell vennie, hogy a közalkalmazott eleget tett-e a kárenyhítési kötelezettségének. Ez azt jelenti, hogy a közalkalmazott is - függetlenül attól, hogy hány évig húzódik el egy bírósági procedúra - köteles a maga számára megfelelő álláshelyet keresni, és a bíróság azt is figyelembe fogja venni, hogy ez megtörtént-e, felajánlott-e számára az állami foglalkoztatási szolgálat megfelelő álláshelyet, és hogy azt elfogadta-e vagy indok nélkül tagadta meg annak elfogadását.

Nagy jelentőségű változtatás az állásfelajánlási rendszer bevezetése. Amellett, hogy bizonyos esetekben könnyítjük a közalkalmazottól történő megválást - például szakmai alkalmatlanság esetén, amikor lecsökken a felmentési idő -, a felmentés más eseteiben kötelezővé tesszük, hogy a munkáltató a közalkalmazott kérésére kínáljon fel neki olyan álláshelyet, amely a fenntartása alá eső más intézményeknél megfelelő munkakörnek minősül. Például ha egy iskolában kell létszámot csökkenteni és ott felmentenek egy pedagógust, akkor az intézményfenntartó önkormányzat köteles meggyőződni arról, hogy a fenntartása alatt álló másik iskolában van-e a felmentett tanár szakjának megfelelő betöltetlen munkakör, és ha van, akkor ezt köteles felajánlani a közalkalmazott részére.

ELNÖK: Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes asszony tájékoztatását. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (10) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja.

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes asszony segítségét.

Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem a főtanácsadó asszonyt, hogy van-e valamilyen bejelentenivalója.

DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Az ombudsmanjelöltek életrajzát - amit elektronikus formában már mindenkinek elküldtünk - papírhordozón is kiosztottuk.

ELNÖK: Úgy látszik, Kiss Péter miniszter úr kedvet kapott hozzá, hogy újra ellátogasson a bizottságunkhoz. (Fogarasiné Deák Valéria: Mi hívtuk meg!) Így van. A kötelező éves meghallgatás következik. Június 12-én 12 órakor kerül sor Kiss Péter miniszter úr meghallgatására. Hiller miniszter urat is kötelező meghallgatnunk, főleg az egyházi témák miatt. Vele még egyeztetés alatt van az időpont. Ezenkívül valószínűleg még Takács Albert miniszterjelöltet is meg kell hallgatnunk.

DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Kinevezés előtt nem kell meghallgatnunk, csak a kinevezést követően.

ELNÖK: Valóban, mi akkor hallgatjuk meg, amikor a programját előterjeszti, a rendőrségi ügyek miatt, amelyek oda is tartoznak, meg ide is.

Farkas Flórián képviselő úr!

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Jó lenne Szilvásy György miniszter urat is meghallgatni, aki a kisebbségi ügyeket felügyeli.

ELNÖK: Ez is egy lehetőség, de én úgy tudom, hogy Gémesi államtitkár úr felügyeli a határon túli magyar kisebbséget is, meg a határon belüli nem magyar kisebbséget is. Erről még egyeztessünk, mert roma ügyben érdemes lenne egy komplexebb valamit csinálni.

Van-e még valakinek kérdése, megjegyzése, bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 5 perc)

 

Balog Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc