EMBCB-5/2007.
(EMBCB-35/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2007. március 12-én, hétfőn, 12 órakor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Meghívottak részéről*

Hozzászóló(k)*

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k)*

Elnöki megnyitó*

A napirend elfogadása*

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1917. számú törvényjavaslat (módosító javaslatok megvitatása)*

Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2160. számú törvényjavaslat (módosító javaslatok megvitatása)*

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló T/1744. számú törvényjavaslat (kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)*

A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok eljárására és együttműködésére vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvénymódosításokról szóló T/1745. számú törvényjavaslat (a gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott T/1745/7. számú módosító javaslat megvitatása)*

Egyebek*

Pettkó András képviselő tájékoztatója a Lakásbérlők Egyesületének megkeresésével kapcsolatban*

Fogarasiné Deák Valéria tájékoztatója az oktatási és tudományos bizottság elnökének levelével kapcsolatban*


Napirendi javaslat

1.A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1917. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

2.Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2160. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

3.A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1744. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

4.A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok eljárására és együttműködésére vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/1745. szám)

(A Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslat (T/1745/7.) megvitatása)

5.Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Balog Zoltán (Fidesz)

Fogarasiné Deák Valéria alelnök (MSZP)

Szászfalvi László alelnök (KDNP)

Lénárt László (MSZP)

Teleki László (MSZP)

Tóth Gyula (MSZP)

Gusztos Péter (SZDSZ)

Bíró Ildikó (Fidesz)

Schmidt Ferenc (Fidesz)

Pettkó András (MDF)

Helyettesítési megbízást adott

Donáth László (MSZP) Fogarasiné Deák Valériának (MSZP)
Godó Lajos (MSZP) Lénárt Lászlónak (MSZP)
Nyakó István (MSZP) Tóth Gyulának (MSZP)
Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP) Teleki Lászlónak (MSZP)
Dr. Wiener György (MSZP) Gusztos Péternek (SZDSZ)
Ékes Ilona (Fidesz) Bíró Ildikónak (Fidesz)
Farkas Flórián (Fidesz) Schmidt Ferencnek (Fidesz)
Varga József (Fidesz) Pettkó Andrásnak (MDF)
Dr. Semjén Zsolt (KDNP) Szászfalvi Lászlónak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Dr. Kara Ákos főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Horváth István főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Horváth Péter főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Várallyay Emőke vezető tanácsos (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k)

Dr. Horváth Sándor főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Juhász Péter tanácsos (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Kapocsi Géza parlamenti titkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Kiss Karolina szakértő (Magyar Szocialista Párt)
Dr. Soproni Roland, Balog Zoltán szakértője
Dr. Latorczai Csaba szakértő (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc)

Elnöki megnyitó

BALOG ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság ülését megnyitom. Bejelentem, hogy Nyakó Istvánt Tóth Gyula, Szabóné Müller Timeát Teleki László, Godó Lajost Lénárt László, Donáth Lászlót Fogarasiné Deák Valéria, Wiener Györgyöt Gusztos Péter, Ékes Ilonát Bíró Ildikó, Farkas Flóriánt Schmidt Ferenc, Varga Józsefet Pettkó András, Semjén Zsoltot pedig Szászfalvi László helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

Képviselőtársaim a napirendi javaslatot megkapták. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, változtatási javaslata. (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki ért egyet a napirendi javaslattal? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi javaslatot elfogadta.

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1917. számú törvényjavaslat (módosító javaslatok megvitatása)

1. napirendi pontunk a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1917. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. A 2007. március 7-i keltezésű ajánlásból dolgozunk. Üdvözlöm az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium képviselőjét, dr. Kara Ákos főosztályvezető-helyettes urat, ő lesz segítségünkre a munkában.

Az ajánlás 1. pontjában dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslat 1. §-ában a Btk. 46. § (3) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 2. pontjában dr. Hankó Faragó Miklós képviselő úr a törvényjavaslat 3. §-ában a Btk. 77. § (1) bekezdés d) pontját módosítani és új e) ponttal kiegészíteni javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (6) Ki tartózkodott? (12) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 3. pontjában dr. Répássy Róbert képviselő úr a törvényjavaslat 3. §-ában a Btk. 77. § (1) bekezdés d) pontját módosítani és új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 4. pontjában dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslat 7. §-ában a Btk. 202/A. § (2) bekezdésének elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 5. pontjában - amely összefügg a 30. ajánlási ponttal - Soltész Miklós és dr. Salamon László képviselő urak a törvényjavaslat 8. §-a bevezető szövegének és (1) bekezdésének módosítását és (6) bekezdése helyébe új rendelkezést javasolnak. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Miért nem támogatja?

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Egyrészt azért, mert nem értünk egyet azzal, hogy a tiltott pornográf felvétellel való visszaélés visszakerüljön az ifjúság, a család és a házasság elleni bűncselekmények közé, mert véleményünk szerint jobb helyen van a nemi erkölcs elleni bűncselekmények között, hiszen elsősorban a fiatalok egészséges nemi fejődéséhez való érdeket védjük, másrészt pedig azért nem támogatjuk a módosítást, mert a javasolt súlyosbítás nincs összhangban a büntetési tétellel, hiszen például az emberrablás vagy a halált okozó súlyos testi sértés alapesete sem büntethető öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel. Úgy gondoljuk tehát, hogy ezek a javasolt büntetési tételek eltúlzottak, és a büntetés kiszabása során a bíróság értékelni tudja a körülményeket a meglévő büntetési tétel keretei között.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a 5. számú módosító javaslatot? (8) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 6. pontjában dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 204. §-át új (6) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (18) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 7. pontjában dr. Sándor Klára és Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő asszonyok a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 204. § (6) bekezdésének elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (18) Ki nem támogatja? (1) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 8. pontjában dr. Szili Katalin képviselő asszony a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 204. § (6) bekezdése helyébe új rendelkezést és a (7) bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Tekintettel arra, hogy a kormány a 6., a 7. és később majd a 11. számú módosító javaslatokat támogatja, amelyek céljukban megegyeznek Szili Katalin képviselő asszony javaslatával, szövegük azonban pontosabb és jobban beilleszthetők a normaszövegbe, ezt a módosító javaslatot nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (5) Ki tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 9. pontjában dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 204. § (6) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (18) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 10. pontjában dr. Dávid Ibolya képviselő asszony a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 204. § (6) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (18) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 11. pontjában dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 204. § (7) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 12. pontjában dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslat 12. §-ában a Btk. 263/A. §-át új (1) bekezdéssel kiegészíteni és (3) bekezdése bevezető szövegét módosítani javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (18) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 15. pontjában - amely összefügg a 16. ajánlási ponttal - dr. Dávid Ibolya képviselő asszony a törvényjavaslat 23. §-ában a Btk. 299. § (1) bekezdése bevezető szövegének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (11) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 17. pontjában dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslat 27. §-ában a Btk. 303/B. § (2) bekezdésének elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 20. pontjában - amely összefügg a 21. ajánlási ponttal - dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslat 49. §-a helyébe - a Be. 196. §-át érintően - új rendelkezést javasol. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 22. pontjában - amely összefügg a 23. ajánlási ponttal - dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslat 56. §-ában a Be. 416. § (1) bekezdés c) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 24. pontjában dr. Lázár János és dr. Hankó Faragó Miklós képviselő urak a törvényjavaslat 59. §-ának - a Be. 470. § (1) bekezdését érintően - elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 25. pontjában dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslat 62. § (2) bekezdésében a Be. 580. § (2) bekezdését új d) ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 26. pontjában dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésében a Bv. tvr. 84/A. § (2) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 27. pontjában dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslatot új 76. §-sal - a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 14/A. §-át érintően - javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 29. pontjában dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslat 90. § (1) bekezdésének módosítását és új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 31. pontjában dr. Bárándy Gergely képviselő úr a törvényjavaslat 90. § (2) bekezdése b) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. KARA ÁKOS főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes úr segítségét.

Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2160. számú törvényjavaslat (módosító javaslatok megvitatása)

2. napirendi pontunk az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2160. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. A 2007. március 8-i keltezésű ajánlásból dolgozunk. Üdvözlöm a Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviselőjét, Horváth István főosztályvezető urat.

Az ajánlás 1. pontjában Bernáth Ildikó képviselő asszony a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésében az Mt. 134. § (3) bekezdés a) pontját és a (3) bekezdés felvezető szövegét módosítani, a (9) bekezdés helyébe új rendelkezést felvenni és új (9)-(12) bekezdésekkel kiegészíteni javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2. pontjában - amely összefügg a 3. és a 10. ajánlási pontokkal - dr. Vas János és Pettkó András képviselő urak a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdésében az Mt. 193/G. § (4) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Pettkó képviselő úr!

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Egy új megfogalmazást szeretnénk bevezetni, és ahogy az általános vitában is elmondtuk, képviselőcsoportunk a végszavazáskor csak akkor fog igennel szavazni, ha ezt a módosítást sikerül átvezettetni. Ezért van ez a három összekapcsolódó módosítási javaslat.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A munkaerő-kölcsönzés intézménye ebben a terminológiában 2001-ben került a munka törvénykönyvében szabályozásra. Ez a javaslat azért is pontatlan, mert munkaerő-kölcsönzési jogviszony nincs. A munkaerő-kölcsönzésre kötött munkaszerződés egy atipikus munkaviszony, az így foglalkoztatott munkavállalót akkor hívják kölcsönzött munkavállalónak, ha kölcsönvevőnél dolgozik. Tehát egy hatodik éve hatályos szabály terminológiájával él a törvényszöveg.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pettkó képviselő úr elfogadja a választ?

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Meghallgattam, de elfogadni nem tudom.

ELNÖK: Meghallgatta. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 4. pontjában Farkas Imre képviselő úr a törvényjavaslat 13. §-ában a Bgtv. 2/B. § (2) bekezdés a) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 8. pontjában Farkas Imre képviselő úr a törvényjavaslat 16. §-ában a Met. 1. § (7) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (19) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 9. pontjában Farkas Imre képviselő úr a törvényjavaslat 17. § (1) bekezdésében a Met. 3. § (1) bekezdés g) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 12. pontjában Bernáth Ildikó és Ékes József képviselők a törvényjavaslat 22. §-ában a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 12. § (1) bekezdése felvezető szövegének módosítását és a)-c) pontjai helyébe új a)-b) pontok felvételét javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 13. pontjában - amely összefügg a 16. ajánlási ponttal - Katona Kálmán és Bernáth Ildikó képviselők a törvényjavaslat 24. §-ának és az azt megelőző címnek - a Pt. 4. § (4)-(6) bekezdéseit érintően - elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló T/1744. számú törvényjavaslat (kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. napirendi pontunk a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló T/1744. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A 2007. március 8-i keltezésű kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Üdvözlöm a Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviselőit, Horváth Péter főosztályvezető urat és Juhász Péter tanácsos urat.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Borsos József, Hirt Ferenc, Bíró Ildikó, László Tamás, dr. Puskás Tivadar és Harrach Péter képviselők - kapcsolódva Hirt Ferenc, Borsos József, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, Cseresnyés Péter, Bernáth Ildikó, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Koszorús László, Ágh Péter, Soltész Miklós Firtl Mátyás, dr. Puskás Tivadar, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Harrach Péter és László Tamás képviselők T/1744/10. számú módosító indítványához - a törvényjavaslat 1. § felvezető szövegét módosítani és az 1. §-ban a Fot. 4. §-át új a)-e) pontokkal kiegészíteni javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

HORVÁTH PÉTER főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában dr. Puskás Tivadar, Harrach Péter, Borsos József, Hirt Ferenc, Bíró Ildikó és László Tamás képviselők - kapcsolódva dr. Puskás Tivadar, Soltész Miklós, Firtl Mátyás, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Harrach Péter, Borsos József, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, Cseresnyés Péter, Bernáth Ildikó, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Koszorús László és László Tamás képviselők T/1744/13. számú módosító indítványához - a törvényjavaslat 3. §-ában a Fot. 7/B. § (4) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

HORVÁTH PÉTER főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Hirt Ferenc, Borsos József, Bíró Ildikó, László Tamás, dr. Puskás Tivadar és Harrach Péter képviselők - kapcsolódva Hirt Ferenc, Borsos József, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, Cseresnyés Péter, Bernáth Ildikó, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Koszorús László, Ágh Péter, Soltész Miklós, Firtl Mátyás, dr. Puskás Tivadar, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Harrach Péter és László Tamás képviselők T/1744/7. számú módosító indítványához - a törvényjavaslat 3. §-ában a Fot. 7/B. §-át új (6) bekezdéssel javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

HORVÁTH PÉTER főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában Borsos József képviselő úr - kapcsolódva Borsos József, Hirt Ferenc, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, Cseresnyés Péter, Bernáth Ildikó, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor Gábor, Koszorús László, Ágh Péter, Soltész Miklós, Firtl Mátyás, dr. Puskás Tivadar, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Harrach Péter és László Tamás képviselők T/1744/4. számú módosító indítványához - a törvényjavaslat 5. §-a felvezető szövegét módosítani és az 5. §-ban a Fot. 25. §-át új (1) és (3)-(9) bekezdésekkel kiegészíteni javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

HORVÁTH PÉTER főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában László Tamás, Hirt Ferenc, Bíró Ildikó, Borsos József, dr. Puskás Tivadar és Harrach Péter képviselők - kapcsolódva László Tamás, Borsos József, Hirt Ferenc, dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, Koszorús László, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, Bernáth Ildikó, Ágh Péter, dr. Zombor Gábor, Cseresnyés Péter, Soltész Miklós, Firtl Mátyás, dr. Puskás Tiavadar, dr. Lanczendorfer Erzsébet és Harrach Péter képviselők T/1744/12. számú módosító indítványához - a törvényjavaslat 7. §-át új (2) bekezdéssel javasolják kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

HORVÁTH PÉTER főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét.

A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok eljárására és együttműködésére vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvénymódosításokról szóló T/1745. számú törvényjavaslat (a gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott T/1745/7. számú módosító javaslat megvitatása)

4. napirendi pontunk a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok eljárására és együttműködésére vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvénymódosításokról szóló T/1745. számú törvényjavaslathoz a gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása. A T/1745/8. számú ajánlásból dolgozunk. Üdvözlöm a Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviselőjét, dr. Várallyay Emőke vezető tanácsos asszonyt.

Az ajánlás 12. pontjában a gazdasági bizottság a törvényjavaslatot alcímmel és új 18-22. §-okkal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. VÁRALLYAY EMŐKE vezető tanácsos (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 13. pontjában - amely összefügg a 17. ajánlási ponttal - a gazdasági bizottság a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. VÁRALLYAY EMŐKE vezető tanácsos (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 18. pontjában a gazdasági bizottság a törvényjavaslat 19. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. VÁRALLYAY EMŐKE vezető tanácsos (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Köszönjük szépen vezető tanácsos asszony segítségét.

Egyebek

Az 5. napirendi pontunk az egyebek. Van-e valakinek az egyebek között kérdése, észrevétele, bármilyen bejelentenivalója? Pettkó András képviselő úr!

Pettkó András képviselő tájékoztatója a Lakásbérlők Egyesületének megkeresésével kapcsolatban

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megkeresett a Lakásbérlők Egyesületének elnöke, Battha Pál úr és a következőket adta elő. A bizottság egyik elődbizottsága, a társadalmi szervezetek bizottsága annak idején pályázati sorsolás útján egy helyiséget juttatott a Lakásbérlők Egyesületének a Dagály utcában. A dologgal azonban több probléma is van. Az előző ciklusban albizottság is alakult a helyzet tisztázására. Az albizottság elég nagy munkát végzett és nagyjából sikerült is a szálakat felgombolyítani. A következő derült ki: a Lakásbérlők Egyesülete értesítést kapott arról, hogy az ingatlan az ő tulajdona és ezt szerette volna a földhivatalban bejegyeztetni, ám akkor kiderült, hogy mégsem tartozik a tulajdonába. Azt kérem a tisztelt bizottságtól, hogy vagy az ellenőrző albizottság keretében vagy más formában vizsgálja ki a dolgot, mert ha egy ilyen eset van, akkor más esetben is elfordulhat hasonló. Ez még a kettővel ezelőtti ciklusra vetődik vissza, amikor Szászfalvai László volt a társadalmi szervezetek bizottságának elnöke.

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP): Nem, nem. Akkor a MIÉP-es Bognár László volt a társadalmi szervezetek bizottságának elnöke.

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Elnézést kérek, ezt rosszul tudtam, de az biztos, hogy Szászfalvi képviselő úr is tagja volt annak a bizottságnak, sőt az albizottság munkájában is részt vett.

Azt kérem tehát a bizottságtól, hogy tisztázzuk a kérdést, mert kínos ez a dolog, főleg azon képviselők számára, akik az előző ciklusban több órát töltöttek azzal, hogy a jogi helyzetet tisztázzák, de a jogi helyzet tisztázása után kiderült, hogy újabb probléma is van. Mivel ehhez a bizottsághoz került a társadalmi szervezetek bizottsága, fontos, hogy ezt az ügyet valamilyen formában tisztázzuk.

Az előző parlamenti ciklus végén beszéltünk arról, hogy különböző sorsolásokat és egyebeket kellene megejteni. Azóta közel egy év telt el és most kérdezem, hogy áll ez az ügy.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony!

FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Tisztelt Bizottság! Támogatólag szeretnék csatlakozni Pettkó András képviselő úr javaslatához, mert én is úgy gondolom, hogy ideje volna áttekinteni az említett ingatlanok helyzetét és napirendre tűznünk a Dagály utcai tervezett sorsolások állapotát. Az ellenőrző albizottságban volna szerencsés elkezdeni ezt a munkát és az eredmények ismeretében látni fogjuk, hogy szükséges-e ezt a főbizottság ülésére is behozni.

Fogarasiné Deák Valéria tájékoztatója az oktatási és tudományos bizottság elnökének levelével kapcsolatban

Én is szeretnék egy dolgot felvetni. Megkaptuk az oktatási és tudományos bizottság elnökének a levelét, amelyben jelzi, hogy egy vegyes albizottság létrehozását kezdeményezik és azt kéri, hogy a bizottságunk három tagot - két kormánypártit és egy ellenzékit - delegáljon az albizottságba. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az albizottságban ez lesz az arány, hiszen lesz olyan bizottság, amely több ellenzéki és kevesebb kormánypárti képviselőt fog delegálni. Kérem a bizottságot, hogy értsen egyet ezzel a javaslattal és még ma döntse el, hogy kiket kíván delegálni oda, hogy az említett albizottság minél hamarabb megalakulhasson. Rögtön javaslatot is teszek arra, hogy az MSZP-ből Teleki Lászlót delegáljuk, és gondolom, Gusztos Péter képviselő úr is szívesen részt venne ennek az albizottságnak a munkájában, de erről majd ő nyilatkozik.

ELNÖK: Főtanácsadó asszony jelzi, hogy ez szerepel a holnapi napirendi javaslatok között. Jó lenne, ha ez még egy napot várhatna, már csak azért is, mert mi még nem jelöltük ki, hogy kit delegálunk az albizottságba.

Van-e még kérdés, megjegyzés? Pettkó András képviselő úr!

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): A múltkori bizottsági ülésen, amikor a Civil Alapprogramról szerettünk volna tárgyalni, az MDF-frakció nevében azt javasoltam, hogy tartsunk tíz perc technikai szünetet. Akkor képviselőtársaim arról próbáltak meggyőzni, lehetetlen, hogy Kiss Péter miniszter úr beérkezzen az ülésterembe. Mint utólag kiderült, ez nem lett volna lehetetlen, hiszen Kiss Péter itt tartózkodott a Házon belül egy másik rendezvényen. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy vegyük komolyan egymás munkáját. Elég furcsa volt, amikor kiderült, hogy Kiss Péter itt volt az épületen belül, ráadásul a bizottsági ülés helyszínétől nem messze.

ELNÖK: Pettkó képviselő úr előző javaslatáról még nem szavaztunk. Ki ért egyet azzal, hogy az ellenőrző albizottság hatáskörébe utaljuk az említett helyiségjuttatással kapcsolatos kérdést? (Egyhangú.) A bizottság egyhangúlag egyetért a fenti javaslattal.

Az üggyel kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat az ellenőrző albizottság rendelkezésére kell bocsátani és elnök úr bölcsességére bízzuk ezt az ügyet. Én egyébként egyetértek azzal, amit Pettkó képviselő úr mondott. Kíván-e még valaki ehhez bármit hozzátenni? (Nincs jelentkező.) Nem.

Van-e egyéb kérdés, megjegyzés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm a megjelenést és a bizottság ülését bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 37 perc)

 

 

Balog Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc