EMBCB-11/2006.
(EMBCB-11/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2006. július 24-én, hétfőn, 17 óra 50 perckor
az Országház főemelet 61. számú tanácstermében
megtartott üléséről

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászóló(k) *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény módosításáról szóló T/779. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása *

Göndör István képviselő (Magyar Szocialista Párt), előterjesztő állásfoglalása *

Dr. Plankó Erika (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) állásfoglalása *

Hozzászólások *

Dr. Plankó Erika (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) reagálása *

Szavazás *

Napirendi javaslat

1. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/779. szám)

(Göndör István (MSZP), dr. Répássy Róbert (Fidesz), dr. Pető Iván (SZDSZ), dr. Rubovszky György (KDNP) és Herényi Károly (MDF) képviselők önálló indítványa)

A módosító javaslatok megvitatása

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Balog Zoltán (Fidesz)

Alelnökök: Fogarasiné Deák Valéria (MSZP)

Szászfalvi László (KDNP)

Tagok: Godó Lajos (MSZP)

Dr. Szabó Éva (MSZP)

Dr. Szabóné Müller Tímea (MSZP)

Tóth Gyula (MSZP)

Gusztos Péter (SZDSZ)

Schmidt Ferenc (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Donáth László (MSZP) (Tóth Gyulának (MSZP)
Dr. Faragó Péter (MSZP) Fogarasiné Deák Valériának (MSZP)
Lénárt László (MSZP) dr. Szabó Évának (MSZP)
Nyakó István (MSZP) Godó Lajosnak (MSZP)
Varga József (Fidesz) Schmidt Ferencnek (Fidesz)
Dr. Semjén Zsolt (KDNP) Szászfalvi Lászlónak (KDNP)
Pettkó András (MDF) Balog Zoltánnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Dr. Plankó Erika főcsoportfőnök (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Göndör István képviselő (Magyar Szocialista Párt)
Dr. Hargitai János képviselő (Kereszténydemokrata Néppárt)

(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 50 perc)

Elnöki megnyitó

BALOG ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot, mely csupán egy pontból áll, mindenki kézhez kapta. Kérdezem, hogy van-e kérdés a napirendi javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Ki fogadja el a napirendi javaslatot? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény módosításáról szóló T/779. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása

Következik tehát az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény módosításáról szóló T/779. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása.

A törvényjavaslathoz öt módosító javaslat érkezett, ezek közül négy dr. Hargitai János kereszténydemokrata képviselő úr beadványa, az ötödik pedig az emberi jogi bizottság módosító indítványa, amely a hatálybalépés korrigálására vonatkozik.

Hargitai képviselő úr javaslatai közül az 1., 2. és 3. pontban lévők összefüggenek. Először az előterjesztők képviseletében megjelent Göndör István képviselő urat kérdezem, mi a véleménye ezekről a javaslatokról.

Göndör István képviselő (Magyar Szocialista Párt), előterjesztő állásfoglalása

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Előterjesztő képviselőtársaim megbízásából tájékoztatom a bizottságot, hogy a módosító indítványok közül csak azt támogatjuk, amelyik a kihirdetés napjáról való hatálybalépésről szól, a többit nem.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy mi a szaktárca képviselőjének az álláspontja.

Dr. Plankó Erika (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) állásfoglalása

DR. PLANKÓ ERIKA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A szaktárca álláspontja megegyezik az előterjesztő álláspontjával, mégpedig azért, mert Hargitai képviselő úr javaslatai messze túlmutatnak az ötpárti indítvány szándékán. Ez ugyanis egy technikai jellegű, valójában tényleg a lezárást megnyugtatóan célzó indítvány lenne, míg a képviselő úr a határidő jelentős kitolásával új kárpótlási jogcímeket szeretne a törvényben látni, ez pedig sem az eredeti, sem az ötpárti indítványnak nem célja és nem szándéka, ezért ez részünkről szakmailag nem támogatható. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelzem, hogy mind a négy módosító javaslatról egyszerre beszélünk, ezért arra kérem Hargitai képviselő urat, hogy ő is egyszerre indokolja ezeket. Parancsoljon!

Hozzászólások

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Tisztelt Bizottság! Kétségtelenül úgy van, ahogy a kormány képviselőjétől az előbb hallottuk, hogy az általam benyújtott módosítások közül az egyik a határidőt jelentősen megnövelné. Véleményem szerint erre szükség van, mivel bebizonyosodott, hogy az eddigi rövid határidő nem tartható, ugyanis - információim szerint - nyolcvanéves emberek keresik a lehetőségét annak, hogy hozzá tudjanak jutni ahhoz a szerény összegű kárpótláshoz, amit az Országgyűlés az élet elvesztéséért vagy személyi sérelmekért felkínál.

Az egész mögött nincs egy olyan kormányzati propaganda, mint annak idején volt például a féléves áfacsökkentés kapcsán. A jogkeresők nehezen fognak informálódni arról, hogy megnyílt számukra valamilyen lehetőség, illetve hogy a határidők tovább tolódtak, ezért én jelentősebb határidő-kitolást javasolok az egyik módosító indítványomban, azzal a szándékkal is, ami kétségtelenül túlmegy azon, amit az ötpárti konszenzus képvisel. Én szükségét látnám annak, hogy ne deklaráljuk törvényben, hogy az Országgyűlés egyben le is zárja a kárpótlásnak az ilyen típusú folyamatát, mert meglehetősen önkényes az, ahogy az Országgyűlés eljárt eddig is és ahogy eljárni kíván ezután is.

Több cikluson keresztül változtak a jogszabályok, mindig szélesedett az a személyi kör, amely az ilyen típusú kárpótláshoz hozzájutott, és ahogy szélesedett a kör, egyre többeknek okoztunk sérelmet. Államtitkár asszonnyal még akkor is beszélő viszonyban voltunk, amikor az Orbán-kormány idején képviselőként foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, s akkor talán mindkettőnket meglepte az Alkotmánybíróság egy későbbi döntése, amelyben azt mondta, hogy alkotmányosnak tekinti, ha hároméves szabadságelvonás esetén adunk kárpótlást, de ha egy nappal kevesebbet kapott valaki, akkor nem adunk semmit. Ezt persze el kell fogadnom alkotmányosnak, hiszen az Alkotmánybíróság nem kötött bele ebbe a szabályozásba, mégis azt gondolom, hogy ez kellően önkényes. Mert azok az emberek, akik egy nappal is kevesebbet szenvedtek - s nagyon sokan vannak ilyenek -, sose tudják elfogadni, hogy miért nem kapnak legalább egy kisebb méltányosabb összeget a mai Országgyűléstől. Ezenkívül mindig vannak olyanok, akiket be lehetne vonni ebbe a körbe, és őket az indokolásomban is megjelöltem.

Én nem tudom elfogadni, és az érintettek sem tudják elfogadni, hogy a munkaszolgálatra elhurcoltakat - ami a második világháború alatt történt és e mögött faji, politikai és nem tudom milyen indok volt - kárpótoljuk, de ha a Rákosi-érában hurcoltak el valakit ugyanilyen indokkal, akkor azokat nem kárpótoljuk. Vagy a hazai németek elhurcolása - illetve ahogy az indokolásban rosszul szerepel, kitelepítése - miatt is el kellene gondolkodni a hatvanadik évforduló kapcsán azon, hogy ők hozzájutottak-e minden olyan kárpótláshoz, amikre igényt tartanak. Mert a vagyoni kárpótláshoz ugyan hozzájutottak, de személyi kárpótlás őket nem illeti meg. És a sort lehetne még tovább is folytatni.

Az a célom, hogy a határidő kitolásával újabb körök előtt nyíljon meg a kárpótlás lehetősége, mert önkényesnek tartom az Országgyűlésnek azt a döntését, hogy minden érintettre rácsapjuk az ajtót és azt mondjuk, ha az eddig megszabott határidő eltelt, akkor a továbbiakban az Országgyűlés ilyen típusú kárpótlásra már nem nyit lehetőséget; a cím legalábbis ezt tükrözi. Ezért alkalmaztam azt a trükköt, hogy belekötök egy mondatba, hogy el tudjam indítani ezt a folyamatot, és utána a 2006-os törvényt módosítva megpróbáltam megteremteni annak a feltételeit, hogy az ilyen típusú gondolkodásnak hangot adjak a parlamentben. Ez a módosító indítvány gyakorlatilag ezt célozza.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kíván-e még valaki hozzászólni? Szászfalvi alelnök úr!

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP): A rövid időre tekintettel nem kívánom elismételni a Hargitai képviselő úr által elmondottakat, már csak azért sem, mert a képviselő úr világosan fogalmazott. Csupán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi egy emberi jogi bizottság vagyunk, és ebből a szempontból is mérlegelni kellene a Hargitai képviselő által benyújtott módosító indítványokat. Ő ezekben egy szándékot fogalmazott meg, amit a későbbiekben nyilván még lehetne csiszolni. A lényeg azonban az, hogy e tekintetben hagyjuk meg a kormány, illetve a parlament lehetőségét és ne zárjunk le minden utat. Ezzel megtehetnénk azt a gesztust - ami nem is igazán pénzkérdés -, hogy a későbbiek során a kormány, illetve a parlament biztosítsa a további kárpótlási lehetőséget. Én tehát támogatom Hargitai képviselő úr módosító javaslatait.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, a szaktárca képviselőjének adom meg a válaszadás lehetőségét.

Dr. Plankó Erika (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) reagálása

DR. PLANKÓ ERIKA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nagyon szívesen reagálnék a képviselő úr által felvetettekre, amelyek gyakorlatilag a kárpótlási szabályozás alapvető kérdéseit érintik. Viszont úgy gondolom, hogy a rendelkezésre álló idő - s nem azért, mert érdemben nem lenne mit mondani, hiszen órákon keresztül feszegethetnénk ezt a kérdést - kevés, és a szakmai álláspont az indítvány kapcsán mégiscsak az, hogy nem tudjuk támogatni.

Szavazás

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy ki támogatja az 1., 2. és 3. pontokban található módosító indítványokat. (6) Ki nem támogatja? (7) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Ki támogatja a 4. pontban található módosító indítványt? (6) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Végül kérdezem, ki támogatja, hogy a bizottság benyújtsa az említett módosító javaslatot. (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását.

Köszönöm szépen a bizottsági tagok konstruktív együttműködését. Legközelebb szeptemberben találkozunk. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 04 perc)

 

 

Balog Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc