KIEB-5/2008.
(KIEB-8/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kutatási és innovációs eseti bizottságának
2008. november 3-án, 16 óra 50 perckor
a Parlament főemelet 37-38. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

Az eseti bizottság jelentésének megvitatása és elfogadása *

Kiegészítések, módosítások, vélemények *

Szavazás *

Egyebek *

 



Napirendi javaslat

Az eseti bizottság jelentésének megvitatása és elfogadása

  1. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Magda Sándor (MSZP), a bizottság elnöke

Dr. Józsa István (MSZP)
Kormos Dénes (MSZP)
Dr. Szabó Zoltán (MSZP)
Tatai-Tóth András (MSZP)
Dr. Magyar Bálint (SZDSZ)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Podolák György (MSZP) Tatai-Tóth Andrásnak (MSZP)
Dr. Orosz Sándor (MSZP) Dr. Józsa Istvánnak (MSZP)
Dr. Pósán László (Fidesz) Dr. Gógl Árpádnak (Fidesz)

 

 

Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 50 perc.)

Elnöki megnyitó

DR. MAGDA SÁNDOR az eseti bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Szeretném megköszönni, hogy elfoglaltságotok mellett lehetőséget adtok arra, hogy az eseti bizottság jelentésének megvitatására kerülhessen sor az első napirendi pontban, és az egyebeket előterjeszthessük.

A napirend elfogadása

Előjáróban először szeretném megkérdezni, hogy a napirendi pontoknak megfelelően lefolytathatjuk-e az ülést. Amennyiben bólintotok és szavaztok, akkor a napirendet elfogadta a bizottság. (Szavazás.)

Az eseti bizottság jelentésének megvitatása és elfogadása

Így az első napirendi ponthoz érve, szeretném megkérdezni, hogy kinek milyen kiegészítő, módosító véleménye van, amit a jegyzőkönyv számára szeretnénk majd jelezni.

Tatai-Tóth András!

Kiegészítések, módosítások, vélemények

TATAI-TÓTH ANDRÁS (MSZP): Alapjában véve sokat javult az előterjesztés az első változattól kezdve. Tulajdonképpen nem tartalmi, stilisztikai javaslataim vannak.

Az első részben, tehát az előzmények tekintetében ott a megnevezett törvényeket kicsit pontosítanám, hogy melyik évi törvényről van szó, tehát hogy a kutatási és a technológiai innovációs alapról szóló 2003. évi XC-es törvény, az innovációs törvénynek írnám a nevét, hogy a kutatás fejlesztéséről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény.

A következő részben - a negyedik bekezdésben - a feladatpont helyett napirendi pontot. Tehát az első oldal alján alulról fölfele az ötödik sorban a c) pont feladatpontnál (dr. Józsa István: Van egy új anyag, ami sokkal szerkesztettebb már ennél, mint amit te látsz.) Ez az, amit most kaptunk meg. A második oldal aljától fölfele a hatodiknál feladatpont; a harmadik oldalon: a bizottság üdvözölte, ott a májustól beírnám május ötödikét például; a K+F miniszter helyett a kutatás fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert írnék.

Az eseti bizottság munkájának az áttekintésénél az első bekezdést picit stilizálnám, tehát a lényegen nem változtat semmit.

Az utolsó két oldalon szintén stilisztikai javításokat kezdeményeznék.

Ahol a bizottság munkaterve: tehát a hatodik oldal utolsó bekezdésénél "ez év áprilisára ütemezte" - de oda fogom adni Zsuzsának -, hogy "áprilisában konzultációt folytatott", tehát egy kicsit a stíluson szeretnék itt javítani, mert kicsit ez darabos.

Ahol Kiss Péter szerepel, azt a mondatot szeretném a hetedik oldalon felülről a második bekezdés. A Kiss Péterrel kezdődőt - furcsa egy kicsit - azt a mondatot szeretném stilizálni. Tehát Kiss Péter miniszter a bizottságnak hat európai állam gyakorlatát mutatta be, amelyet az alábbiak szerint lehet összegezni - tehát kicsit körülményes az eredeti szöveg.

És végül a hetedik oldal alulról a második bekezdés: a miniszter kinevezését követően - ezt a bekezdést úgy, hogy a feladatait egy kicsit pontokba szedve fogalmaznám meg, úgy szerkeszteném, hogy áttekinthetőbb legyen.

Tulajdonképpen ennyi, ezeket odaadnám a bizottság szakértőjének, ha egyetértetek vele, tehát tartalmilag nem, de szerintem egy kicsit gördülékenyebbé, magyarosabbá és pontosabbá, jobbá teszi a szöveget, és azt gondolom, ha jobbá tudjuk tenni, akkor érdemes - ez körülbelül egy tízperces munkát jelent a szerkesztésben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Szabó Zoltán!

DR. SZABÓ ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm elnök úr. Én egy javaslatot tennék, az viszont nem stilisztikai, hanem talán tartalmi.

Az előzmények között megemlíteném azt a tavalyi - lényegében ötpárti egyetértést élvező - kezdeményezést, ami még az Oktatási és Tudományos Bizottság keretén belül zajlott le a Magyar Tudományos Akadémia éves beszámolójának megtárgyalásakor, amit kihelyezett ülésként az Akadémián tartottunk. Ahol az Akadémia képviselői és a bizottság kormánypárti és ellenzéki képviselői egyaránt szorgalmaztak számos olyan módosítást a tudomány politikai irányításában, annak lebonyolításában, annak súlypontjaiban, miegyébben. Volt egy talán 12 pontos, vagy nem tudom nem emlékszem hány pontos, a 12 a magyar történelemben a pontok száma szerint egy jól csengő szám. De még egyszer mondom mind az Akadémia, mind pedig a kormánypárt és ellenzéki oldal egyetértését élvező javaslat, amelynek egyébként számos pontja megvalósult a kutatásért és innovációpolitikáért felelős miniszter megbízásában. Azt javasolnám, hogy ezt azért az előzmények között, még ha nem is az eseti bizottság tevékenysége volt, de említsük meg. Köszönöm.

ELNÖK: Úgy értem, hogy ebben a jegyzőkönyvnek konkrétan, hogy a bizottság a Magyar Tudományos Akadémián tartott kihelyezett ülésén elfogadta azokat a javaslatokat - és akkor erről itt egy felsorolás -, amellyel hozzájárult ahhoz, hogy a kutatásfejlesztés, innováció...

DR. SZABÓ ZOLTÁN (MSZP): Azt javaslom, hogy most ne fogalmazzunk, megbízom a bizottság titkárságának megfogalmazásában. Azt gondolnám, hogy meg kéne említeni ezt az előzmények között már csak azért is, mert a parlament történetében oly ritka.

ELNÖK: Akkor még csak fontosnak tartottad, később derült ki, hogy hozzájárul.

Gógl Árpád!

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Én egy picit később lettem tagja ennek a bizottságnak, ezért néhány elemét nem tudom az előző előzményeknek, viszont azzal, hogy létrejött ez a miniszter és minisztérium, ezzel azt hiszem, hogy a nyolcadik oldalon az első bekezdés végén szereplő OECD véleményre nagyon jól rezonált a kormány, hiszen az irányítási rendszerhez most már itt egy tárca nélküli miniszter csatlakozik. Az, amit az OECD, ha visszaemlékeztek, ott volt vagy nyolc pont, amit vetített a miniszter úr, arra jól rímel, a stratégiai célkitűzést egy miniszter tudja képviselni kormányzaton belül, ami igény volt, tehát ennél közvetlenebb képviselet nehezen elképzelhető.

Viszont volt ott egy javaslat és ezt idézi is ez a jelentés, ami a koordináció szükségességét hangsúlyozta. Most, ha végignézem a következő bekezdést, az elemzi azt, hogy az előkészítés, a döntéshozás és az ellenőrzés területén milyen átalakítások vannak. De a vita kapcsán, ha jól emlékszem, felmerült már, hogy nem csak társadalmi kontrollra van szükség - ez ott valahol a bekezdés közepén van -, hanem végül is egy szakmapolitikai kontrollt, amit a köztestületi Akadémia tud ellátni.

Tehát azt gondolom, hogy ezt a vita alapján, vagy a jegyzőkönyv alapján talán be lehetne vonni, és még egy mondatot megérne; szintén a vitában, azt hiszem talán Pakucs mondta, de a magam hozzászólása is azt sugallta, hogy a kormányzaton belüli koordináció ne esetleges legyen és személyekhez kötött. Mert ha visszaemlékeztek, a miniszter úr elmondta, hogy neki milyen kitűnő a viszonya az oktatási miniszterrel és a Bajnai Gordonnal. De azt gondolom - és akkor is ezt mondtam -, hogy ez nem lehet személyes kapcsolat kérdése.

Amennyiben mégiscsak mi, mint bizottság a törvényhozókat képviseljük, akkor a döntéshozás szintjén valamit a kormány felé kezdeményezni kellene, hogy ennek egy formalizált koordinációs kötelezettsége is legyen, ami terjedjen ki nyilván a tudomány, technológia, innováció területén az előkészítésre, döntésre és talán még a kormányzati ellenőrzésre is. Köszönöm szépen. Ezt, valahogy én is megbízom a szövegezőkben.

ELNÖK: További vélemény. (Nincs jelzés.) Az elhangzottak kiegészítőnek tekinthető véleményalkotások, mind olyan jellegű, ami a jegyzőkönyv alapján beépíthető.

Azt kérdezem meg, hogy az előbb elhangzott javaslatoktól eltérően, tehát egybehangzó-e a vélemény, hogy meghallgattuk egymást, tehát akkor beépíthetők. Amennyiben el tudjátok fogadni azt, hogy ezek beépítésre kerülnek, akkor ezt kérem, szavazzátok meg! (Szavazás.) (dr. Józsa István: A módosítókról szavazunk.) Köszönöm szépen.

Szavazás

Ez alapján akkor a Kutatási és innovációs eseti bizottság tevékenységéről szóló 2007. júniustól 2008. októberi jelentést ezzel a kiegészítéssel a bizottság most elfogadja? Erről is kérek egy szavazást. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Igen

Egyebek

Parancsoljatok. December 2-ára a NKT elnöke elfogadta a meghívást ugyanúgy keddi nap: 14 órára.

Parancsolj!

DR. SZABÓ ZOLTÁN (MSZP): Elnök Úr! A költségvetés módosító indítványairól szavazunk.

ELNÖK: 14 órakor?

DR. SZABÓ ZOLTÁN (MSZP): Bocsásson meg, 9-én.

ELNÖK: Legalábbis azt kértem, azt mondták, hogy ez még egy olyan keddi nap. (Jelentkezésre.)

Parancsolj!

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Éppen az a költségvetés van most előttünk és annak a harmadik variánsa, néhány elemében az elsőtől a harmadikig olyan változások is vannak, aminek az értékelése nem is könnyű. Gondolok arra, hogy az a bizottság, amelyikben én ülök, ez a Külügyi bizottság, ott az első variánsban egy 245 forint/pro eurós számítás volt, az utolsó variáns már 260 fölötti euró értékkel számolja a költségvetést, most a nominális értékeket nem is mérem. De itt a mi feladatunk és az eddigi tevékenységünk valahol arra is kiterjed, hogy ez a tudomány-, technológia- innovációs kérdéskörnek a támogatottsága - és az OECD jelentés ezt kérte - és a bizottság, mint olyan, kíván-e ezzel foglalkozni, látjátok-e értelmét annak, hogy valami segítséget nyújtsunk, mert ez számon kérhető lesz rajtunk, hogy ezt a költségvetést megjegyzések nélkül, vagy más módon végigfutva hagyjuk a parlamentben. Ez egy olyan bizottság, ahol nyitottabban szoktunk beszélni annál, mint ami a szigorú pártpolitika.

Azt gondolom, hogy talán nem lenne rossz üzenet, ha valamilyen módon állást foglalnánk. Nem gondolom azt, hogy itt most egy markánsan, de meg kellene nyilvánulni, hogy hol vannak a határaink, és mit tudunk esetleg ebben segíteni. Rögtön mondok is egy módosító javaslatot, amire rá lehet épülni, ha ez egyetértéssel találkozik.

Az első variánsban volt egy dohány jövedéki adóemelés, ami egy 30 milliárdos összeggel volt számítható. Ez a harmadik variánsból kikerült. Ez az a terület - nyilván az én, nemcsak az én, de sokak személyes véleménye szerint is -, ami követendő stratégia lehetne több okból, és 30 milliárd forint megjelenítése ezen a területen hihetetlen jelentős összeg még akkor is, ha nem az egészet lehet idefordítani; de ismerve a főszámainkat ez egy nagy összeg. Például ez az, amiben én nagyon szívesen, bocsánat, nem személy szerint, de úgy érzem, hogy még mi így közösen is tudnánk foglalkozni.

ELNÖK: Szabó Zoltán!

DR. SZABÓ ZOLTÁN (MSZP): Nekem szívem szerint való egyébként minden olyasmi, ami a dohány jövedéki adóját, vagy bármiféle adóját emeli, úgyhogy nekem ez ellen nem volna kifogásom, de úgy tudom, hogy ez nem került ki a költségvetésből, csak lényegesen alacsonyabb mértékű lett. Az Európai Unió által megkövetelt minimumhoz igazodik éspedig azzal az érvvel, amivel aztán nehéz is vitatkozni, hogy ezt az emelést fogják követni további emelések, de az egyszeri hirtelen és drasztikus emelés ismét a feketepiacot és a csempészetet támogatná.

A dologban nem vagyok szakértő, de számomra ez legalábbis megfontolandó érvnek tűnik, hogy a költségvetés bevételei helyett a csempészek bevételeit gyarapítsuk egy ilyen emeléssel, úgyhogy nem ellenzem a dolgot, csak óvatosságra intenék az ügyben.

ELNÖK: Tatai-Tóth András!

TATAI-TÓTH ANDRÁS (MSZP): Azt én is el tudom képzelni, hogy ezen a december 2-ai tárgyaláson - ahol egyébként pénzzel is fogunk foglalkozni, hiszen ha az NKTH elnöke eljön, akkor nyilván az alap felhasználásáról is szó lesz - tekintsük át, hogy decemberben hogyan áll az innovációval a kutatás az Akadémia, tehát a nagy területek finanszírozása. Ezt elfogadhatónak tartom, de egy picit más megközelítésben, mint amit Szabó Zoltán mondott.

Szóval én óvnám magunkat attól, hogy most ebben a helyzetben konkrét javaslattal éljünk, mert hogyha a dohánnyal kapcsolatos bevételt növeljük, azt egyedül az egészségügyi kutatások támogatására tudnám elképzelni, mert általában az innováció, vagy a kutatás támogatására nevezzük meg, hogy miből - ezt nem nagyon tartom követhetőnek. A Pénzügyminisztérium igyekezett az elmúlt években minden ilyen címkézést elkerülni, mert a költségvetésnek vannak bevételei és kiadásai is, minden ilyen megkötés tulajdonképpen csak az adminisztrációs terheket növeli, de nem jelent többletforrást. Szóval: a napirendre tűzést igen, hogy tekintsük át, de ilyen konkrét megoldásokat nem biztos, hogy feladatul kell vállalnunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gógl Árpád!

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Két olyan terület van, amit érintett ez a bizottság a költségvetés ügyében, mondanám a másikat is. Ha visszaemlékeztek, az utolsó ülésen említettem a gyógyszer-forgalmazási törvény kérdéskörét, amelyik 40 milliárddal csökkentette csak a Richternek a beruházási, fejlesztési és kutatási pénzösszegét. Ahogy láttam, ott sem nagyon lesz változás, sőt nehéz elképzelni, hogy változtatási lehetőség van-e a költségvetésben, de ez az a két terület, ahol tudunk üzenni, és jelent; ha visszaemlékeztek, az egy százalékot se éri el, vagy akörül mozog a támogatás és az, ahol forrást szeretnénk bevonni, az egyik a gyógyszeripar, amelyiket sújt a mostani szabályozás kicsit értelmetlenül is és a másik ez a dohányzás.

Szabó képviselőtársamnak hadd mondjam, majd egyszer elküldöm, van a briteknek egy nagyszerű anyaguk: a százmenetes meccs a dohánylobbival, ez körülbelül az az érvrendszer, amit a csempészet címén elmondtál, az a hetvenedik menetnek a dolga. Tehát ez egy jól felépített világ, vannak benne sztereotípiák, amiket ismétlünk, és nagyon nehezen jutunk el odáig; ha elmegyünk itt a déli folyosóra, akkor ott világosan látszik, hogy magunk körülbelül hogy kezeljük ezt a kérdést.

A címkézéssel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy nyilván nem lehet csak egészségügyre címkézni, nem is lenne hasznos, de ha az Akadémia költségvetését nézem és a magyar tudományos teljesítményt és kutatást, akkor az élettudományok már egy olyan kategória, amibe ezt be lehet vinni, és akkor nagyon jól hasznosulna - bocsánat, én ezt felvetem, ha a bizottság nem. Decemberben meg már nem lesz értelme foglalkozni vele, mert annyira túlfut az egész, akkor már meg fogjuk állapítani, (Közbeszólás: December 2-án zárószavazás lesz.), azért mondom, akkor már teljesen mindegy, hogy mivel foglalkozunk, mert akkor már semmi.

És hogy hogy áll a finanszírozás? Elnézést, azt a legutolsó ülésünkön odarakták a táblára tiszta kategóriákba, tehát pontosan tudjuk, hogy hogy áll és jövőre nem fog jobban állni még nominálisan sem. Bocsánat.

ELNÖK: Elnézést. Tehát december 2-a az NKTH-val való egyeztetésnek az időpontja, ők előbbi időpontban nem tudtak keddi napra rendelkezésünkre állni, ezért gondoltam azt, hogy ebben az évben még tegyük meg.

Úgy gondolom, hogy decemberben arra is majd javaslatot kérnék, hogy a következő fél évben ténylegesen hogyan tovább, hisz volt javaslat az agrártárca meghallgatására; az Akadémia elnökét mindenképpen szeretnénk, ővele is ebben egyeztettünk.

Megköszönve jelenléteteket, december 2-án egy témában és természetesen az egyebekben bármi beleférhet. Ha van olyan téma, amit felvettek időben és akkor még egyeztetünk az előadó kérdésében. Köszönöm szépen. Kellemes napot.

Magyar Bálintot még szeretném köszönteni, őt javasolta a frakciója és kértem, hogy a mai napra jöjjön el, ment is meghívó a részére - az előző elkallódott. Köszönöm szépen. Kellemes napot.

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 16 perc)

 

 

Dr. Magda Sándor
az eseti bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné