TERB/4/2006.

TERB/95/2002-2006.

J e g y z ő k ö n y v

az Országgyűlés területfejlesztési bizottságának

2006. február 6-án, hétfőn, 10 órai kezdettel

a Képviselői Irodaház I. emelet II. számú tanácstermében megtartott

üléséről

Napirend:

1. A nemzeti vidékpolitikai tanácsról szóló T/19082. számú törvényjavaslat (a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek

Elnököl:

Szabó György (MSZP), a bizottság elnöke

 

Jegyzőkönyvvezető:

Molnár Emese

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről:

Szabó György (MSZP), a bizottság elnöke

Dr. Mikes Éva (Fidesz), a bizottság alelnöke

Balogh József (MSZP)

Gazda László (MSZP)

Dr. Kékes Ferenc (MSZP)

Szabó Gyula (MSZP)

Varga László (MSZP)

Bebes István (Fidesz)

Búsi Lajos (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott:

Bán Imre (MSZP) Balogh Józsefnek (MSZP)

Gyárfás Ildikó (MSZP) Szabó Györgynek (MSZP)

Sós Tamás (MSZP) Szabó Gyulának (MSZP)

Varju László (MSZP) dr. Kékes Ferencnek (MSZP)

Becsó Zsolt (Fidesz) Búsi Lajosnak (Fidesz)

Endre Sándor (Fidesz) Bebes Istvánnak (Fidesz)

Koltai Tamás (Fidesz) dr. Mikes Évának (Fidesz)

Felszólaló meghívottak:

Dr. Zágonyi Éva (Országos Területfejlesztési Hivatal)

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc)

SZABÓ GYÖRGY (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt kívánok, hölgyek, urak! Megvagyunk, jelentem, a határozatképesség szempontból, tehát megnyithatjuk az ülést – meg is teszem. A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek valami indítványa? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor napirendi szavazást kérek. Ha elfogadják az írásban jelzetteket, kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Elfogadtuk a napirendet. Köszönöm szépen.

Isten igazából egy napirendi pontunk van: a nemzeti vidékpolitikai tanácsról szóló törvényjavaslat módosító indítványainak a megvitatása. Azt hiszem, két javaslat érkezett. Köszöntöm dr. Zágonyi Éva asszonyt az Országos Területfejlesztési Hivataltól. Akkor nézzük meg ezt a két javaslatot!

Kárpáti Zsuzsa képviselő asszony módosító javaslata igen terjedelmes. Kérdezem Zágonyi Éva asszonyt, hogy mi a kormány álláspontja erről.

DR. ZÁGONYI ÉVA (Országos Területfejlesztési Hivatal): Jó reggelt kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem tudom, hallani-e...

ELNÖK: Halljuk, igen.

DR. ZÁGONYI ÉVA (Országos Területfejlesztési Hivatal): Én nem hallom, mert visszhangzik. Kárpáti Zsuzsa képviselő asszony indítványát nem támogatjuk, mert az Igazságügyi Minisztérium ezt az előterjesztést nem támogatja. És szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy az Igazságügyi Minisztériumban még jelen pillanatban is folyik egyeztetés ezzel a törvénytervezettel kapcsolatosan.

ELNÖK: Értem, tehát nem támogatják. A bizottság támogatja-e vajon? (Szavazás.) Nincs támogató szavazat.

A 2. pontban Borkó Károly képviselő úr módosító javaslata szerepel, efelől érdeklődnék.

DR. ZÁGONYI ÉVA (Országos Területfejlesztési Hivatal): Ezt szintén nem támogatja az előterjesztő. Az eredeti álláspontunkat tartjuk fenn ezzel kapcsolatosan.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e, kérdezem. (Szavazás.) Hat igen szavazat, tehát nem nyerte el a többséget, nem támogatjuk.

Akkor tárgyaljuk meg a 3. pontot, Czerván képviselő úr módosító javaslatát is! Parancsoljon!

DR. ZÁGONYI ÉVA (Országos Területfejlesztési Hivatal): Ő szintén Kecskemétre javasolja helyezni a tanács székhelyét. Ezt szintén nem támogatjuk. Tekintettel arra, hogy a kormányhoz kötődik, ezért Budapestet javasoljuk továbbra is.

ELNÖK: Ki támogatja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) Nem kapott támogató szavazatot.

A napirendi pontunk végére értünk. Köszönöm szépen előadónknak a megjelenést, illetve a munkát.

Az egyebek között valaki fel kíván-e vetni valami létfontosságú kérdést, amit ezen a mai, vélhetően utolsó bizottsági ülésünkön meg kell tárgyalnunk? (Dr. Mikes Éva jelentkezik.) Mikes Éva alelnök asszonynak adom meg a szót.

DR. MIKES ÉVA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak mivel vélhetőleg ez az utolsó bizottsági ülésünk, szeretném megköszönni a munkát és az elnök úr kellemes együttműködését. Bár minden bizottság ilyen jó hangulatban dolgozott volna! Úgyhogy köszönöm szépen, egy öröm volt!

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a kedves szavakat. Hasonló jókat tudunk elmondani mi is a kollegiális együttműködésről. Bár a paletta két oldalán vagyunk, mégis azt mondom, hogy korrekt szakmai munkát végeztünk, amiben nem tudtunk egyetérteni, azt hiszem, még azt is korrekten tudtuk közvetíteni egymás felé.

Azt mondanám, hogy tisztességes, sportszerű versenyt kívánok kedves mindnyájuknak az elkövetkezendő hetekben, aztán bízunk abban, hogy talán találkozhatunk - gondolom, mindenki ezzel a reménnyel vág neki az elkövetkezendő hetek munkájának.

Elvileg lenne még ugyan egy ülésünk szerdán a kapcsolódó módosító javaslatokkal kapcsolatosan, de én most nagy valószínűséggel előre tudom vetíteni azt, hogy nem igazán várható olyan kapcsolódó módosító indítvány, amely a bizottság hatáskörébe tartozónak ítélendő lenne, ennél fogva nem igazán kell azzal számolni, hogy szerdára összehívom a bizottság ülését.

Köszönöm szépen az éves, a négyéves munkát. Sok sikert kívánok kedves mindnyájuknak! Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc)

Szabó György

a bizottság elnöke

Tartalomjegyzék

Megnyitó *

A határozatképesség megállapítása *

A napirend elfogadása *

A nemzeti vidékpolitikai tanácsról szóló T/19082. számú törvényjavaslat *

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása *

Egyebek *