TERB/3/2006

TERB/94/2002-2006

J e g y z ő k ö n y v

Az Országgyűlés területfejlesztési bizottsága

2006. január 31-én, hétfőn 9.00 órakor

a Képviselői Irodaház II. számú tárgyalójában

megtartott üléséről

Napirendi javaslat:

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
a) Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18895. szám)
(Warvasovszky Tihamér, Ecsődi László, Kapás Zsolt, Dr. Kálmán András, Szabados Tamás (MSZP), Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) és Molnár Albert (MSZP) képviselők önálló indítványa)
b) A Duna-Tisza Csatorna megépítési tervének beemeléséről a „Nemzeti Fejlesztési Terv II."-be szóló határozati javaslat (H/18956. szám) (Endre Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

2. A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18709. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18629. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

4. A Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsról szóló törvényjavaslat (T/19082. szám)(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

5. Egyebek

Elnököl: Szabó György ((MSZP), a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia

Jelen voltak

A bizottság részéről:

Szabó György (MSZP) elnök

Dr. Mikes Éva (Fidesz) alelnök

Balogh József (MSZP)

Bán Imre (MSZP)

Gazda László (MSZP)

Dr. Kékes Ferenc (MSZP)

Szabó Gyula (MSZP)

Varga László (MSZP)

Búsi Lajos (Fidesz)

Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)

Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)

Püski András (független)

Helyettesítési megbízást adott:

Gyárfás Ildikó (MSZP) Szabó Györgynek (MSZP)

Sós Tamás (MSZP) Szabó Gyulának (MSZP)

Varju László (MSZP) Bán Imrének (MSZP)

Becsó Zsolt (Fidesz) Búsi Lajosnak (Fidesz)

Felszólaló meghívottak:

Gyarmati Edit (Országos Területfejlesztési Hivatal)

Magó Erzsébet (OTH)

Pintye Ágnes (OTH)

Magyar Mária (OTH)

Ráth György (OTH)

Dr. Vaszócsik Győzőné (OTH)

(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 10 perc.)

SZABÓ GYÖRGY (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban: ELNÖK: Jó reggelt kívánok. Határozatképesek vagyunk, az ülést megnyitom. A napirendről kérek szépen szavazást azzal, hogy az 5. napirendi pontot kivesszük a tárgyalandók köréből. Ezt a jövő héten tennénk meg. Ezzel a módosítással ki fogadja el a napirendi javaslatot? (Szavazás.) A bizottság elfogadta. Köszönöm szépen.

Az első napirendi pontunk önálló képviselői indítvány tárgysorozatba-vétele: az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Köszöntöm meghívott előadóinkat. Magó Erzsébetnek megadom a szót.

MAGÓ ERZSÉBET (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormánynak még nincs álláspontja a képviselői önálló indítvánnyal kapcsolatban. Készült egy előterjesztés, a január 23-i KÁT megtárgyalta és úgy döntött, hogy az érintett képviselőkkel és tárcákkal további egyeztetésre van szükség, és ezt követően készüljön a börgöndi repülőtér átsorolásával kapcsolatban egy új kormány-előterjesztés.

ELNÖK: Magyarán szólva nem vagyunk abban a helyzetben, hogy világos kormányzati álláspontot tudjunk, ami azt is jelenti, hogy most így ebben a formában a támogatást nem tudják biztosítani. Kíván-e valaki kapcsolódni ehhez? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, a tárgysorozatba-vételről kell döntenünk. Ki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Köszönöm szépen. Ezt a napirendet le is zártuk.

Következik a Duna-Tisza Csatorna megépítési tervének beemeléséről a „Nemzeti Fejlesztési Terv II."-be szóló határozati javaslat. Bizottsági tagtársunk, Endre Sándor önálló indítványáról van szó. Köszöntöm előadónkat, Pintye Ágnes asszonyt és Göncz Benedeket a KVM-től.

PINTYE ÁGNES (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Többször volt már a Duna-Tisza-közi csatornának a kérdése a képviselő urak előtt és a kormány előtt is. Több ilyen tervvel rendelkezünk, de ahhoz, hogy ebben egyértelmű állásfoglalást lehessen tenni, hogy szükség van vagy nincs szükség, ezt tulajdonképpen a Duna-Tisza-közi Homokhátság komplex fejlesztése és fenntartható fejlesztése kapcsán ismételten egy nagyon részletes hatástanulmány készítése feltételezné. Egy ilyen nagy létesítményről a döntés nem elsősorban műszaki kérdés, itt nagyon sok mindent kell megvizsgálni. Azt tudom mondani, hogy most az N+2-es nagyprojektek sorában a Duna-Tisza-közi Hátság vízháztartásának fejlesztése, illetve a térség fejlesztése kapcsán meg fogjuk vizsgálni a Duna-Tisza-közi csatornának a kérdéskörét ismét. Javasolni fogom a megvalósíthatósági tanulmánynál ennek a kérdéskörnek is a megvizsgálását. Úgyhogy most egyértelműen azt tudom mondani, hogy nem tudjuk támogatni így a képviselői önálló indítványt. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, hogy kíván-e valaki véleményt nyilvánítani. (Nincs jelentkező.) Akkor ki támogatja a tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) Négy igen, tíz nem. Köszönöm szépen. Ezt is lezártuk.

A 3. napirendi ponttal folytatnánk. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító indítványainak megvitatása. Köszöntöm előadóinkat, Magyar Mária asszonyt, Ráth György urat.

Az ajánlás 1. pontjában Horváth Csaba módosító indítványa.

RÁTH GYÖRGY (OTH): Támogatjuk.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Szintén támogatjuk. Köszönöm szépen. A 2-es?

RÁTH GYÖRGY (OTH): Támogatjuk.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Szintén támogatjuk. 3-as?

RÁTH GYÖRGY (OTH): Támogatjuk.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Szintén támogatjuk. 4-es?

RÁTH GYÖRGY (OTH): Támogatjuk.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Szintén támogatjuk. 5-ös?

RÁTH GYÖRGY (OTH): Támogatjuk.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Szintén támogatjuk. 6-os?

RÁTH GYÖRGY (OTH): Támogatjuk.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Szintén támogatjuk. 7-es?

RÁTH GYÖRGY (OTH): Támogatjuk.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Szintén támogatjuk. 8-as?

RÁTH GYÖRGY (OTH): Támogatjuk.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Szintén támogatjuk. Ezzel Horváth Csaba képviselő úr mind a nyolc módosító indítványa támogatásban részesült. Köszönöm szépen.

A címzett támogatáshoz még mindig nincs előadónk? Amíg megérkezik az előadó, pár perc szünetet tartunk.

(A bizottság rövid szünetet tart.)

ELNÖK: Folytatjuk a munkánkat, a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító indítványaival. A bizottság hatáskörébe tartozik a 2-es, a 10-es, a 11-es és a 13-as ajánlási pont. A 2-esről kérdezem a kormányt.

DR. VASZÓCSIK GYŐZŐNÉ (OTH): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány mai ülésén alakítja ki a módosítókkal kapcsolatos kormányálláspontot. A tárca véleménye az, hogy a 2-es ajánlási számon beadott indítványt támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. A 10-es pont?

DR. VASZÓCSIK GYŐZŐNÉ (OTH): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Szintén nem támogatja. A 11-es?

DR. VASZÓCSIK GYŐZŐNÉ (OTH): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Szintén támogatja. A 13-as?

DR. VASZÓCSIK GYŐZŐNÉ (OTH): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Szintén nem támogatja. Kérdezném, hogy kér-e valaki valamelyik ajánlási pontról esetlegesen külön szavazást. (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen.

Érdeklődnék, hogy az egyebek között van-e valakinek felvetése. (Nincs jelentkező.) Akkor köszönöm a munkát, a bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 09 óra 45 perc.)

Szabó György,

a bizottság elnöke

Tartalomjegyzék

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18895. szám) – döntés önálló képviselői indítványról *

A Duna-Tisza Csatorna megépítési tervének beemeléséről a „Nemzeti Fejlesztési Terv II."-be szóló határozati javaslat (H/18956. szám) *\\

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18629. szám kapcsolódó módosító indítványok tárgyalása *

A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18709. szám) kapcsolódó módosító indítványainak megvitatása *