TERB/2/2006

TERB/93/2002-2006

J e g y z ő k ö n y v

az Országgyűlés területfejlesztési bizottságának

2006. január 30-án, hétfőn, 10 órakor

a Képviselői Irodaház I. emelet II. számú termében megtartott

üléséről

Napirend:

  1. A nemzeti vidékpolitikai tanácsról szóló T/19082. számú törvényjavaslat általános vitája
  2. Egyebek

 

Elnököl:

Szabó György (MSZP), a bizottság elnöke

 

Jegyzőkönyvvezető:

Ferenc Zsuzsa

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről:

Szabó György (MSZP), a bizottság elnöke

Dr. Mikes Éva (Fidesz), a bizottság alelnöke

Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ), a bizottság alelnöke

Balogh József (MSZP)

Gyárfás Ildikó (MSZP)

Szabó Gyula (MSZP)

Varju László (MSZP)

Bebes István (Fidesz)

Becsó Zsolt (Fidesz)

Búsi Lajos (Fidesz)

Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott:

Bán Imre (MSZP) Varju Lászlónak (MSZP)

Gazda László (MSZP) Szabó Györgynek (MSZP)

Dr. Kékes Ferenc (MSZP) Gyárfás Ildikónak (MSZP)

Sós Tamás (MSZP) Szabó Gyulának (MSZP)

Varga László (MSZP) Balogh Józsefnek (MSZP)

Endre Sándor (Fidesz) dr. Czira Szabolcsnak (Fidesz)

Koltai Tamás (Fidesz) Búsi Lajosnak (Fidesz)

Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)

Püski András (független) Bebes Istvánnak (Fidesz)

 

Meghívottak:

Dr. Nagy Sándor, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 09 perc)

SZABÓ GYÖRGY (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Miután határozatképesek vagyunk, megnyitom az ülést. Köszöntöm a bizottság tagjait, vendégeinket, előadónkat.

A napirenddel kapcsolatban érdeklődnék, hogy van-e esetleg eltérő javaslat. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérem, szíveskedjenek a napirend elfogadásáról szavazni. Aki támogatja az írásban benyújtott napirendet, az kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

1. napirendi pontunk a nemzeti vidékpolitikai tanácsról szóló törvényjavaslat, mellyel kapcsolatban az általános vitára való alkalmasságot kell megítélnünk. Köszöntöm bizottságunk nevében dr. Nagy Sándor államtitkár urat, a napirendi pont előadóját. Kérdezem, hogy az írásban megküldött törvényjavaslathoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Tessék!

DR. NAGY SÁNDOR, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára: Köszönöm, nagyon röviden. A kormánynak ez a beterjesztett törvényjavaslata valójában egy tavaly tavasszal elindult civil kezdeményezés nyomán megfogalmazott javaslat elfogadását jelenti. A kormány egyetértett azzal a kezdeményezéssel, hogy a vidékpolitika új alapokra helyezése érdekében egyebek mellett - természetesen nem csak egy lépésként, de egyebek mellett - célszerű egy olyan testületet létrehozni, amely a vidék életével kapcsolatban álló szervezetek rangos képviselőiből áll, amely átfogja helyzeténél fogva a vidéki problematikának talán minden területét, és amelyben a civil és szakmai tudományos oldal dominál, azaz soha semmikor az éppen aktuális kormánypolitika nem formálhatja a maga képére.

A javaslat ennek megfelelően legfeljebb 23 tagú testületet tartalmaz, amelybe 7 tagot a szakmai tudományos élet – közte a Magyar Tudományos Akadémia – delegálna, 13 tagot delegálnának azok a civil társadalmi szervezetek, önkormányzati szövetségek, amelyek helyzetüknél fogva a vidéki településekkel, térségekkel szoros kapcsolatban állnak, és mindössze 3 főre tehet javaslatot a miniszterelnök, 3 olyan emberre, akik a kormányon belül a mindenkori vidékpolitika valamely fontos szegmensével kapcsolatban áll. Így alakul ki a 23 fős testület. A törvényjavaslat arra is kitér, hogy meghívást kap minden ülésre a miniszterelnök, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a KSH elnöke, a mindenkori parlamenti pártok képviselőcsoportjainak egy-egy általuk képviselője és azon magyarországi egyházak, amelyek intézményfenntartók és a vidékkel kapcsolatban állnak - ők összességében 2 fővel képviseltethetik magukat.

A törvényjavaslat rövid, elég egyszerű és világos. Parlament által való elfogadása esetén nyilván a jelölésre jogosult szervezetek kapnák meg azt a lehetőséget, hogy megjelöljék az általuk küldendő személyeket. A miniszterelnök kéri fel formálisan a tagokat. Azért hangsúlyozom ezt, mert a törvénytervezetből világosan kitűnik, hogy a miniszterelnök csak a törvényben megfogalmazott feltételek meglétét vagy meg nem létét vizsgálhatja, tehát érdemben arra, hogy kit tartana esetleg személy szerint alkalmasnak, vagy kit nem, az ő vizsgálódása nem terjedhet ki.

A vidékpolitikai tanács egy kis létszámú titkársággal működne azért, hogy az elemző, javaslattevő, kezdeményező funkcióit elláthassa, és nagyon fontos szerepet vállalhat egy átfogó, valóban hosszabb távra érvényes nemzeti vidékpolitika megformálásában.

Ez a dolog rövid, leegyszerűsített lényege. Kérem a bizottságot, hogy támogassa ennek a törvényjavaslatnak a beterjesztését. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye, fölvetnivalója.

Mikes Éva alelnök asszony!

DR. MIKES ÉVA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem csak egy kérdésem lenne. Ez egyfajta, másokkal kibővített civil kontrollnak, vagy egyfajta szakmai műhelynek számít?

ELNÖK: További kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Államtitkár úr!

DR. NAGY SÁNDOR, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára: Köszönöm szépen. Felteszem, hogy a kérdés azért fogalmazódik meg, mert bizonyos értelemben szokatlan összetételű ez a testület, nem túl sok előzménye van Magyarországon. Nem véletlen, hogy hosszú hónapokon keresztül bizonyos közjogi, konstrukcionális viták is zajlottak körülötte. Végül is mindenki, a jogászokat is beleértve, arra jutott, hogy egy ilyen összetett, bonyolult problematikába, mint amilyen a vidékpolitika, célszerű, ha mindenki, akinek valamilyen módon ehhez köze lehet – tehát civil szervezetek, érdekképviseletek, szakmai tudományos műhelyek –, egy asztalhoz ül, és megpróbálják ott közösen formálni, kialakítani az álláspontjukat. Az általunk elért leendő tagok szervezeteinek erről a véleménye összességében elfogadó, illetve támogató, tehát olyan probléma, hogy mondjuk egy érdekképviselet egy tudományos műhely képviselőjével nem szívesen ülne le, mert az egyik teoretikus, a másik meg gyakorlati oldalról vizsgálja a problémákat, nem igazán merül fel. Sőt azt gondolom, célszerű, ha minden aktora ennek a problematikának egy asztal mellett, úgy is mondhatnám, kényszerül tisztázni az álláspontját elvi és gyakorlati problémákban egyaránt.

ELNÖK: Köszönöm. Érdeklődnék, hogy lezárhatjuk-e a napirendi pontot.

DR. WEKLER FERENC (SZDSZ): Véleményt mondanék, elnök úr, ha lehet. Szeretném előrebocsátani, hogy az SZDSZ nem támogatja ezt a törvényjavaslatot. Mégpedig azért nem, mert azt gondoljuk, hogy a vidékpolitika problémáját alapvetően nem segíti egy újabb konzultációs testület létrehozása, a már most is teljesen szétszabdalt területfejlesztési rendszer és az agrárágazat túlnyomó ereje a vidékpolitikában lenne az, amin változtatni kellene. Nem gondoljuk azt, hogy ezzel a törvényjavaslattal bármi is változna, úgyhogy nem fogjuk általános vitára javasolni.

Köszönöm.

DR. NAGY SÁNDOR, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára: Nem lep meg ez az álláspontjuk.

ELNÖK: Más egyéb fölvetés, észrevétel, vélemény, javaslat van-e? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazás következik. Kérdezem, ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát? (10) Ki nem támogatja? (10) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát.

Az egyebek között van-e valakinek fölvetnivalója? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs.

Megköszönöm a munkát, az ülést bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 10 óra 17 perc.)

Szabó György

a bizottság elnöke