TERB/1//2006.

TERB/92/2002-2006.

J e g y z ő k ö n y v

az Országgyűlés területfejlesztési bizottságának

2006. január 23-án, hétfőn 9 órakor

a Képviselői Irodaház III. számú üléstermében

megtartott üléséről

Napirend:

  1. A helyi önkormányzatok 2006. Évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló, T/18709. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása
  2. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló, T/18629. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása
  3. Egyebek

Elnököl:

Szabó György (MSZP), a bizottság elnöke

 

Jegyzőkönyvvezető:

Csoknyay Edit

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről:

Szabó György (MSZP), a bizottság elnöke

Gazda László (MSZP)

Dr. Kékes Ferenc (MSZP)

Sós Tamás (MSZP)

Varju László (MSZP)

Becsó Zsolt (Fidesz)

Búsi Lajos (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott:

Balogh József (MSZP) Gazda Lászlónak (MSZP),

Bán Imre (MSZP) Varju Lászlónak (MSZP),

Gyárfás Ildikó (MSZP) Szabó Györgynek (MSZP),

Varju László (MSZP) dr. Kékes Ferencnek (MSZP),

Dr. Mikes Éva (Fidesz) Búsi Lajosnak (Fidesz),

Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz).

Meghívottak:

Vaszócsik Győzőné dr., Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal

Ráth György, Országos Területfejlesztési Hivatal

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 15 perc)

SZABÓ GYÖRGY (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim. Köszöntöm kedves mindnyájukat. Az év első bizottsági ülésén kívánok sikeres, eredményes új esztendőt, hozzá jó erőt, egészséget. A határozatképességünk megvan, megnyitom az ülést. Köszöntöm a bizottság tagjait, előadóinkat, meghívott vendégeinket. Elsődlegesen azt kérdezném meg, hogy támogatja-e a bizottság az írásban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását. Ha igen, kérem, jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm szépen, a napirendet elfogadtuk.

Érdeklődnék a tisztelt bizottságtól, hogy a két napirendi pontra egyaránt értelmezhetően és értelmezendően elfogadják-e, hogy csomagban szavazzunk, korábbi szokásunknak megfelelően, a módosító javaslatokról. (A bizottság tagjai jelzik, hogy igen.) Úgy látom, egyetértés van ebben, akkor induljunk neki.

Az első napirendi pontunk a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, ezzel kapcsolatban módosító indítványokról kell szavazni. Tisztelettel jelzem, hogy összességében 80 módosító indítvány érkezett az Országgyűléshez. Előadónk Vaszócsik Győzőné asszony. Úgy informálódtam, főosztályvezető asszony, hogy a kormány egyiket sem támogatja a módosító javaslatok közül. Kérdezem, hogy helytálló-e az információm.

VASZÓCSIK GYŐZŐNÉ DR. (Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal): Tisztelt Elnök Úr! A kormány január 18-án állást foglalt, és egyik módosító indítványt sem támogatja.

ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Ezek után ezt egyben meg tudjuk szavazni azzal, hogy amennyiben bármelyik képviselőtársam bármelyik módosító indítványról külön szavazást kér, akkor most jelezze, mert kivesszük a csomagból, és esetlegesen megvitatjuk. Érdeklődőm, hogy van-e ilyen igény a bizottság tagjai részéről. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Megkérdezem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat, amelyek közül egyet sem támogat a kormány, támogatja-e valaki. (Szavazás.) Négy igen. Ki nem támogatja? A többi. A tehát bizottság nem támogatja. Köszönöm szépen az előadónak a megjelenést.

Áttérünk a második napirendi pontra, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, itt is módosító indítványokról kell tárgyalnunk. Köszöntöm előadóinkat, Magyar Mária asszonyt és Ráth György urat. Kérem, abban segítsenek nekem, hogy ellenőrzik a munkatársaim által hozzám eljuttatott információt, amely azt jelzi, hogy az előterjesztő mely módosító javaslatokkal ért egyet. Az ajánlás 1., 9., 12., 17., 23., 24., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 44. és 47. pontjaival ért egyet? Igen. A többi módosító indítvánnyal kapcsolatban a kormánynak elutasító az álláspontja.

Először a kormány által is támogatott módosító javaslatokról szavaznánk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e az előbb felsorolt ajánlási pontokban megfogalmazott módosító javaslatokat. Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyhangú. Az összes többi, általam nem említett csoportról egyben szavaznánk. Ki támogatja ezeket a módosító indítványokat? (Szavazás.) Négy igen. Ki nem támogatja? A többi. Köszönöm szépen előadóinknak a megjelenést.

Napirendi pontjaink végére értünk. Érdeklődnék, hogy az egyebek között van-e valakinek felvetése. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, én annyit jeleznék, hogy a jövő héten hétfőn és kedden egyaránt lesz bizottsági ülés. Kérem megértésüket, és kérem, hogy így tervezzék idejüket. Hétfőn a vidékpolitikai tanács felállításáról szóló törvényjavaslatot kell megtárgyalnunk, az általános vitára való alkalmasságát. Vélhetően gyorsan fogunk végezni. Amennyiben nincs egyéb, köszönöm a szíves megjelenést, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 22 perc.)

Szabó György

a bizottság elnöke