3/2006.

136/2002-2006.

J e g y z ő k ö n y v

az Országgyűlés külügyi bizottságának

2006. február 6-án, hétfőn 12 órakor

az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

megtartott üléséről

Napirend:

  1. a) Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról szóló J/19092. számú jelentés (Általános vita)
  2. b) Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról szóló H/19163. számú országgyűlési határozati javaslat (Általános vita)

  3. Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a csalás és bármely más, a pénzügyi érdekeiket sértő jogellenes tevékenység elleni küzdelemről szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló T/19166. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (Általános vita)
  4. Egyebek

 

Elnököl:

Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

 

Jegyzőkönyvvezető:

Horváth Éva Szilvia

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről:

Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke

Balla Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke

Élő Norbert (MSZP)

Kékesi Tibor (MSZP)

Hárs Gábor (MSZP)

Kránitz László (MSZP)

Stipkovits Pál (MSZP)

Dr. Gruber Attila (Fidesz)

Potápi Árpád (Fidesz)

Rockenbauer Zoltán (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Faragó Péter (MSZP) Kránitz Lászlónak (MSZP)

Kocsi László (MSZP) Kékesi Tibornak (MSZP)

Dr. Gedei József (MSZP) Élő Norbertnek (MSZP)

Hagyó Miklós (MSZP) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)

Szabados Tamás (MSZP) Stipkovits Pálnak (MSZP)

Rockenbauer Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Potápi Árpádnak (Fidesz)

Dr. Bagó Zoltán (Fidesz) Németh Zsoltnak (Fidesz)

Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)

Balogh László (független) dr. Gruber Attilának (Fidesz)

Meghívottak:

Mátyus Ferenc (Honvédelmi Minisztérium)

Juhász István (Honvédelmi Minisztérium)

Dr. Jeney Petra (Igazságügyi Minisztérium)

Dr. Dévényi Péter (Igazságügyi Minisztérium)

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 4 perc.)

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Jó napot kívánok mindenkinek! Bejelentem a helyettesítéseket. Gruber Attila Balogh Lászlót, Élő Norbert Gedei Józsefet, Kránitz László Faragó Pétert, Kékesi Tibor Kocsi Lászlót, Stipkovits Pál Szabados Tamást, Németh Zsolt Bagó Zoltánt, Balla Mihály Potápi Árpádot helyettesíti. Megállapítom a határozatképességet.

A napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek megjegyzése, kérdése? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felteszem szavazásra. Ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Rátérünk első napirendi pontunkra, az iraki újjáépítéshez szükséges műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról szóló jelentésre, illetve a külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatra.

Köszöntöm dr. Mátyus Ferenc dandártábornok urat, illetve Juhász István vezérőrnagy urat, a Honvédelmi Minisztériumból. Az 1. a), illetve b) napirendi pontunkat együtt tárgyaljuk, de külön szavazunk róla.

Megadom a szót vendégeinknek. Nagy tisztelettel köszöntöm őket. Parancsoljon, dandártábornok úr!

MÁTYUS FERENC (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány alkotmányos jogkörében eljárva az Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben részt vevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról szóló 2343/2004. december 26-ai kormányhatározatában hozzájárult ahhoz, hogy Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben részt vevő külföldi fegyveres erők egyéni felszereléssel, fegyverzettel és technikai eszközökkel Magyarország területén átvonulhassanak, repülőgépeik az ország légterét és kijelölt repülőtereit, járműveik az ország kijelölt közúti és vasúti hálózatát 2006. december 31-ig igénybe vegyék.

Lényegi pont, hogy a hozzájárulás nem terjed ki a külföldi fegyveres erők alkalmazás céljából történő áthaladására. A kormány ezen határozatában felhívta a honvédelmi minisztert, hogy az átengedett külföldi fegyveres erőkről, valamint áthaladásuk részleteiről a kormány nevében az Országgyűlés részére évente terjesszen elő jelentést. Ezzel kapcsolatosan a jelentés röviden kitér arra, hogy 2005. január 1-jétől az iraki demokratikus újjáépítéshez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletek végzése érdekében a Magyar Köztársaság területén közúti szállításban összesen 32 áthaladás történt, ez 154 gépjárművet és 154 fő részvételét jelenti, amelynek során török szállító vállalkozók hajtottak végre szállításokat amerikai megrendelésre, vasúti, vízi és légi szállításra nem került sor.

Elnök Úr! Röviden ennyit szerettem volna mondani. Valójában ugyanazt ismertettem szóban, amit rövid jelentésünkben becsatoltam. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy fogadja el a kormány jelentését. Természetesen bármilyen kérdésük van, szívesen állunk a rendelkezésükre.

Köszönöm.

ELNÖK: Dandártábornok úr! Az iránt érdeklődnék, hogy itt fegyveres erőkről és áthaladásukról beszélünk, de ahogy ön tájékoztatást adott, nem történt fegyveres erők áthaladása, tehát a kép és a hang mintha nem lenne együtt. Jól látjuk-e?

MÁTYUS FERENC (Honvédelmi Minisztérium): A felvetése jogos az elnök úrnak. Tehát valóban, a felhatalmazás úgy szól, hogy arról adjon számot a kormány minden évben, hogy külföldi fegyveres erők vonatkozásában milyen áthaladás történt. Mindenesetre a jelentés teljesen korrekt módon, nem külföldi fegyveres erők átvonulását, hanem azt említi meg pusztán, hogy az amerikai fél megsegítése érdekében, valójában fegyver nélküli misszió keretében, török polgári személyek, civil vállalkozók nyilvánvalóan és fogalmilag kizárt módon fegyverhasználat és fegyver viselése nélkül eszközöltek szállításokat a Magyar Köztársaság területén. Mindenesetre úgy gondoljuk, hogy a korrekt tájékoztatásba ez is értelemszerűen beletartozik, hogy mindennemű áthaladásról számot ad a kormány e vonatkozásban.

Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Van-e további kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felteszem szavazásra az 1. a) pontot. Ki támogatja a jelentést? (Szavazás.) Egyhangú. Felteszem a b) pontot. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönjük szépen a megjelenést önöknek. Jó munkát!

Rátérünk a második napirendi pontunkra: az Európai Közösség tagállamai, másrészről Svájc közötti csalás, pénzügyi érdekeket sértő jogellenes tevékenység elleni küzdelemről szóló megállapodás kihirdetése. Köszöntöm dr. Jeney Petra osztályvezető asszonyt az Igazságügyi Minisztériumból, illetve dr. Dévényi Péter tanácsos urat.

Parancsoljon!

DR. JENEY PETRA (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Svájc államszövetség közötti, a csalás és bármely más, a pénzügyi érdekeiket sértő jogellenes tevékenység elleni küzdelemről szóló együttműködési megállapodás képezi a bizottság második számú napirendi pontját, és az előterjesztést. Ennek a nemzetközi szerződést kihirdető törvénytervezetnek az elfogadását, a szóban forgó nemzetközi megállapodást az Európai Unió Tanácsa 2000. december 14-én kezdeményezte, felhatalmazva az Európai Bizottságot arra, hogy az európai közösségek nevében tárgyalásokat folytasson a Svájci Államszövetséggel. A megállapodást a tagállamok részéről a bel- és igazságügy-miniszterek, magyar részről a kormány felhatalmazása alapján az igazságügy-miniszter 2004. október 25-én a bel- és igazságügyi tanács ülésén írták alá. Az egyezmény két részből áll. Egyrészt közigazgatási segítségnyújtással kapcsolatos, másrészről bűnügyi jogsegélynyújtással kapcsolatos, a csalás és minden más, a szerződő felek pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység megelőzése, felderítése, kivizsgálása, üldözése, valamint igazgatási és bűnügyi eszközökkel történő visszaszorítása érdekében meghatározott esetekben. Kérnénk a tisztelt elnök urat és a tisztelt bizottságot, hogy az előterjesztést támogassák.

ELNÖK: Van-e kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felteszem szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Előadót kell állítanunk. A plenáris ülésen lesz ma, szavazási időben, tehát nem a hajnali két órai időpontban. (Jelzésre:) Élő képviselő úr! Ki támogatja Élő képviselő urat? (Szavazás.) Ő az előterjesztőnk, egyhangúan támogattuk. Köszönöm szépen.

Az egyebek keretében bejelentésem lenne. A következő ülésünket holnap kilenc órakor tartjuk. Nagykövetjelölti meghallgatások lesznek, három nagykövetjelöltet fogunk meghallgatni, illetőleg az Információs Hivatal tájékoztatóját hallgatjuk meg az orosz-ukrán gázvitáról, illetőleg az energiabiztonságunk kérdésében. Kérem, hogy biztosítsuk a bizottság határozatképességét. (Stipkovits Pál: Szerdán is kilenckor kezdjük?) Igen. Szerdán is lesz három nagykövetjelölt-meghallgatás a napirendünkön, illetőleg az '56-os megemlékezésekkel kapcsolatos magyar kormányzati felkészülés lesz a napirenden, az ötvenedik évforduló alkalmából.

Van-e egyéb? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, az ülést berekesztem. Köszönöm a megjelenést. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 14 perc.)

 
   

Németh Zsolt

a bizottság elnöke