Bevezetés

Lezárva: 2014. április 25.

Először az 1989. júniusi Házszabály–módosítás tette lehetővé a képviselők számára a csoportalakítást, nem téve különbséget a frakció és a képviselők egyéb csoportja között. Az 1990. februári házszabály–módosítás már külön szabályozta a frakcióalakítást és a képviselők más csoportjának megalakítását. Az 1994–es Házszabály, majd a 2014-ben elfogadott házszabályi rendelkezések a frakcióalakítás mellett továbbra is biztosították a csoportalakítást.

E szerint a képviselői tevékenységgel összefüggő célra a képviselők más (pl. szakmai, területi) csoportot is kialakíthatnak. (HHSz 6. §) Ezek azonban nem minősülnek képviselőcsoportnak, így nem rendelkeznek a frakciókat megillető jogokkal. E csoportokat a közös fellépésre, az "összetartozás" kifejezésére hozzák létre. Tevékenységüket a házszabályi rendelkezések nem szabályozzák és külön jogokat sem biztosít számukra. (Nincs több joguk, tehát mint ami egy képviselőt is megillet.) Így működésük lényegében kívül esik az Országgyűlés – házszabályi rendelkezéseiben rögzített - tárgyalási, döntés-előkészítési, törvényalkotási mechanizmusán. Ettől függetlenül esetenként lehet politikai vagy szakmai "súlyuk" is. A területi és szakmai jellegű csoportokban jellemzően együtt tevékenykedtek a különböző frakcióhoz tartozó képviselők.

Legtöbb ilyen csoport (összesen 18) az 1990–1994–es ciklusban alakult. A későbbi ciklusokban már csak egy–két csoport szerveződött. A csoportalakításra időnként kényszerű okok miatt került sor, például mert a javasolt bizottságot, illetve vizsgálóbizottságot az Országgyűlés nem alakította meg, vagy mert a képviselők nem tudtak vagy nem akartak frakciót (vagy ennek előfeltételeként pártot) alakítani.

Ciklusról ciklusra csökkent tehát a csoportalakítási szándék. A frakciók közötti "átjárás" egyre nehezebbé vált, s így mind ritkábban vállalkoztak a különböző frakciókhoz tartozó képviselők arra, hogy közösen hozzanak létre szakmai vagy területi csoportokat. Az utóbbi ciklusokban e csoportok inkább "frakciópótlékként" szerveződtek meg, vagy e házszabályi forma a frakciószövetség, vagy a frakción belüli szerveződés legalizálására szolgált.