Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm önt az Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának honlapján. Célunk, hogy rendszeresen tájékoztatást adjunk az érdeklődők számára a bizottság tevékenységéről: a bizottsági, albizottsági ülések időpontjáról és napirendjéről, valamint a megvitatásra kerülő előterjesztésekről. Honlapunkról elérhetők a bizottság által tárgyalt előterjesztések, így minden érdeklődő számára lehetőség nyílik munkánk figyelemmel kísérésére.
A törvényhozás bizottságainak működésére vonatkozó szabályokat az Országgyűlés Házszabálya, a 46/1994. (IX.30.) OGY határozat állapítja meg. A Házszabály rendelkezései szerint a bizottságok az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező, - törvényben és a Házszabályban meghatározott esetekben - ügydöntő és a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szervei. Ennek megfelelően a bizottság megvitatja az Országgyűléshez benyújtott, a feladatkörébe tartozó törvényjavaslatokat és határozati javaslatokat, állást foglal általános vitára való alkalmasságuk kérdésében, a módosító, valamint a kapcsolódó módosító javaslatokról. Egyeztetési eljárás keretében a bizottság szakbizottságként véleményezi a feladatkörébe tartozó európai uniós jogszabálytervezeteket.
A törvényjavaslatokon és az országgyűlési határozati javaslatokon túlmenően, kinevezésük előtt meghallgatja az illetékes miniszterjelölteket, és kinevezésük támogatásáról nyílt szavazással határoz.
A minisztereket évente legalább egy alkalommal köteles meghallgatni.
Kétévente megtárgyalja a Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolóját az Akadémia munkájáról, valamint a magyar tudomány általános helyzetéről.
Kétévenként megtárgyalja a kormány beszámolóját a felsőoktatás fejlesztése kiemelt céljainak megvalósulásáról.
Társelnököt delegál (az országgyűlési képviselők közül) a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumhoz.
Amennyiben a bizottsági ülés napirendjén szereplő téma megvitatása a helyszínen történő tájékozódást indokolttá teszi, a bizottság, illetve albizottságai kihelyezett ülést tartanak.

Bízom abban, hogy honlapunk segítséget nyújt önnek bizottságunk munkájának megismeréséhez.
Kellemes böngészést kívánunk!

 

Pokorni Zoltán
elnök