AIÜB-3/2009.
(AIÜB-121/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának
2009. február 18-án, szerdán, 10.00 órakor
az Országház főemelet 58. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók *

Megjelent *

Elnöki megnyitó *

A napirend kiegészítése és elfogadása *

A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/5949. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként *

Észrevételek, tájékoztatások a szavazással kapcsolatosan *

Szavazás a módosító javaslatokról *

Az eltitkolt múlt megismerhetőségéről szóló határozati javaslat (H/7014. szám); döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita *

Gulyás József (SZDSZ) szóbeli kiegészítése *

A kormány álláspontjának ismertetése (Iváncsics Krisztina, Miniszterelnöki Hivatal) *

Kérdések, észrevételek, reflexiók *

Szavazás a tárgysorozatba-vételről *

Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnökének megkeresése az Országos Igazságszolgáltatási Tanács levele tárgyában *

A megkeresés ismertetése *

Hozzászólások *

Az elnök összefoglalója *

 

Napirendi javaslat

1. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/5949. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

- Az eltitkolt múlt megismerhetőségéről szóló határozati javaslat (H/7014. szám)

(Dr. Fodor Gábor, Gulyás József és dr. Magyar Bálint (SZDSZ) képviselők önálló indítványa)

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Csiha Judit (MSZP), a bizottság elnöke

Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ), a bizottság alelnöke
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP)
Dr. Faragó Péter (MSZP)
Frankné dr. Kovács Szilvia (MSZP)
Dr. Hajdu Attila (MSZP)
Dr. Szabó Éva (MSZP)
Dr. Szép Béla (MSZP)
Tóth András (MSZP)
Dr. Wiener György (MSZP)
Dr. Balsai István (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Kontrát Károly (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)
Dr. Salamon László (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Répássy Róbert (Fidesz) dr. Kontrát Károlynak (Fidesz)
Dr. Balogh László (MSZP) dr. Csákabonyi Balázsnak (MSZP)
Dr. Gál Zoltán (MSZP) dr. Szabó Évának (MSZP), illetve dr. Csiha Juditnak (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP) Frankné dr. Kovács Szilviának (MSZP)
Dr. Simon Gábor (MSZP) dr. Hajdu Attilának (MSZP)
Dr. Szabó Éva (MSZP) távozása után dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)
Tóth András (MSZP) távozása után dr. Wiener Györgynek (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP) dr. Szép Bélának (MSZP)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Kontrát Károly (Fidesz) távolléte idejére dr. Hankó Faragó Miklósnak (SZDSZ)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)
Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Salamon Lászlónak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Gadó Gábor szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Iváncsics Krisztina főosztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal)
Gulyás József (SZDSZ)

Megjelent

Sáriné dr. Simkó Ágnes főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)

Elnöki megnyitó

DR. CSIHA JUDIT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság mai ülésén megjelent képviselőtársaimat és vendégeinket.

A mai ülést megnyitom, és megállapítom, hogy az ülés a helyettesítésekkel együtt határozatképes. Ismertetem a helyettesítés rendjét: Balsai István helyettesíti Vitányi Istvánt, Salamon László Rubovszky Györgyöt, Kontrát Károly Répássy Róbertet, Csákabonyi Balázs Balogh Lászlót, Frankné Kovács Szilvia Ipkovich Györgyöt, Turi-Kovács Béla Mátrai Mártát, Szabó Éva Gál Zoltánt, Tóth András pedig Simon Gábort. Egyelőre ennyi a helyettesítés, menet közben pedig majd meglátjuk, történik-e változás.

A napirend kiegészítése és elfogadása

Javaslatot teszek a napirendre. A kiküldött napirendhez képest két kiegészítésem van. Az egyik: az Országos Igazságszolgáltatási Tanács az elnök asszony útján megkereste a bizottságunkat abban történő állásfoglalás végett, hogy a Legfelsőbb Bíróság elnökének jelölt Havasiné Orbán Máriát az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak meg kell-e hallgatnia. Ennek az az indoka, hogy a házelnök megkereste az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot, mely szerint az alkotmányossági aggályát fejezte ki amiatt, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a jelöltet nem kívánta meghallgatni, és ebben kellene állást foglalnunk. Miután ez helyszíni napirend-kiegészítés, a kiegészítésről szavaznunk kell. A végén pedig az "egyebek" között a szlovák társbizottsággal jövő héten történő együttes ülésről szeretnék tájékoztatást adni.

Kérdezem, elfogadja-e a bizottság a napirendet a kiegészítésekkel együtt. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/5949. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként

Elsőként tárgyaljuk a polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat módosító indítványait, első helyen kijelölt bizottságként és elsőként.

Üdvözlöm a napirend tárgyalásánál Gadó Gábor államtitkár urat és Simkó Ágnes főosztályvezető asszonyt.

Nem javaslok különösebb szavazási, illetőleg tárgyalási technikát, a Házszabálynak megfelelően folyamatos ütemben tárgyalnánk, azzal az eltéréssel, hogy jelzés érkezett Salamon László képviselő úrtól és Frankné Kovács Szilvia képviselő asszonytól is, hogy mielőtt ehhez hozzákezdünk, a szavazások, illetőleg a tárgyalás megkönnyítése érdekében mondandójuk van. Úgyhogy elsőként Salamon Lászlónak adom meg a szót.

Észrevételek, tájékoztatások a szavazással kapcsolatosan

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Valóban, néhány általános érvényű észrevétellel, illetőleg szavazási pozíciónk meghatározásával szeretném megkönnyíteni a tárgyalást. Tudniillik van olyan mondandó, amit akár száz módosító javaslatnál is el lehetne mondani, és sokkal célszerűbbnek tűnik, ha egyben mondunk el bizonyos dolgokat. Főleg szavazási pozíciókat jeleznénk, amit ennek a törvénynek a speciális helyzete szükségessé tesz.

Az első megjegyzés: az, hogy 959 jelentéspontban kell állást foglalnunk háromszáz-valahány módosító javaslatból - igen elismerésre méltó munkával a jogi főosztály ily módon tudta előkészíteni az anyagot -, ez álláspontunk szerint önmagában is jelzi ennek a törvényjavaslatnak az előkészítetlenségét. Az sem mellékes ebből a szempontból, hogy úgy tűnik, a módosító javaslatok többsége a kormánypárti oldalról érkezett. Tudjuk, az ellenzéki oldalról hangsúlyoztuk, nem is vállaljuk a teljességre törekvést a módosító javaslatok területén, úgyhogy ennek a 959 javaslatnak alighanem többsége kormányoldalról, kormánypárti képviselőtől származik feltételezhetően. Ez nem ördögtől való egyébként, mert ismerjük, hogy egy sor módosítvány a tárca iniciatívája kapcsán keletkezhetett - ez tehát feltételezés. De önmagában az, hogy ennyi módosító javaslattal kell megbirkóznunk, önmagáért beszél, és mutatja ennek a kódexnek a valóságos tárgyalásra, elfogadásra való éretlenségét.

Szeretném tájékoztatni a bizottságot arról is, hogy Vékás Lajos professzor úr, a kodifikációs bizottság elnöke Szili Katalinhoz, az Országgyűlés elnökéhez levelet intézett, melynek megtárgyalására a holnapi házbizottsági ülésen kerül sor. Ebben a professzor úr azt a véleményét - már egyébként közismert véleményét - fejtette ki, hogy ebben a formában ez a törvényjavaslat alkalmatlan arra, hogy elfogadja az Országgyűlés. S azt a javaslatot tette, hogy fel kellene újítani a kodifikációs bizottság munkáját, és módot kellene adni a tudomány képviselőinek e számtalan módosító javaslat áttekintésére is. Természetesen ennek az, úgymond, indítványnak - nem házszabályi értelemben mondom, hiszen Vékás professzor úr nem országgyűlési képviselő - a végiggondolása és a konzekvenciák levonása házszabályi értelemben a házbizottság dolga lesz. Én tehát pusztán informatív jelleggel jelzem ezt, de azért azt gondolom, nagyon fontos dolog. Már csak azért sem tartom teljesen fölöslegesnek, hogy a mai bizottsági ülést megtartva végigmenjünk a javaslatokon, mert azt gondolom - tessék ezt kicsit humoros szándékú megjegyzésnek venni -, hogy ha végigmegyünk a 959 módosító javaslaton, akkor annak valamiféle lelkiismeret-ébresztő szerepe is lehet a felelősségünket illetően.

Mindezek előrebocsátása után a módosító javaslatokkal kapcsolatban a következőket szeretném elmondani a Kereszténydemokrata Néppárt részéről.

Az egyik: természetesen vannak olyan módosító javaslatok, amelyekben az állásfoglalás értékválasztás kérdése. Ebben nagyon határozott véleményünk van, igenlő, illetőleg nemleges értelemben. Nagyon sok olyan módosító javaslat van, oldaltól függetlenül, jegyzem meg, tehát kormánypárt részéről is és ellenzék részéről is, amelyek nyilvánvaló hibákat vagy nyilvánvalóan nem jó megoldásokat akarnak kijavítani. Ezeket nagyon tudatosan, igenlő szavazatokkal fogjuk támogatni. Csak egy kicsit, hogy jobb kedvünk legyen, például azt a módosító javaslatot kormányoldalról, amely a "semmisség" fogalmát a "semmiség" fogalma helyébe kívánja tenni; nyilván véletlenül a törvényjavaslatban egy s-sel írták. Ez semmiség egyébként az egész törvényhez képest. (Derültség.) Az ennek a kijavítására irányuló javaslat - példálózva, más javaslatok mellett - természetesen támogatásunkra tarthat igényt. De vannak más természetű olyan javaslatok, amelyeket feltétlenül támogatásra méltónak gondolunk.

A javaslatok többsége olyan javaslat, megint függetlenül attól, hogy honnan származott, amelyek alapvető irányával egyet tudunk érteni, azonban messze nem vagyunk meggyőződve a konkrét megoldás helyességéről, és arról sem, hogy koherens módon illeszkedik-e az egész törvényhez. Ezért is gondoljuk - hogy visszautaljak Vékás Lajos fölvetésére, és arra az álláspontunkra, amit egyébként a plenáris ülésen az általános vitában is többször kifejtettünk -, hogy ennek az egész törvényjavaslatnak és az összes módosító javaslatnak bizony nagyon nagy szüksége van a tudomány kontrolljára. S természetesen én nem kívánok különbséget tenni a saját javaslataink és az ellenzéki javaslatok körében. Nyilvánvalóan azokat a javaslatokat, amelyeket mi terjesztettünk elő, annak tudatában terjesztettük elő, hogy hiszünk abban, hogy azok jó javaslatok, és nyilvánvalóan itt igenlő szavazatot fogunk ezekhez a javaslatainkhoz adni, de a saját javaslataink tekintetében is szívesen vesszük a tudomány kontrollját, sőt fontosnak tartjuk. Amikor én azt mondtam a parlamentben, hogy kicsik vagyunk ahhoz, hogy mi vállaljuk magunkra a kormány által előterjesztett javaslat megfelelő állapotba hozását, mondtam, hogy kicsi a mi tudásunk ehhez, akkor természetesen nem úgy gondoltam, hogy Szép képviselő úr tudása kicsi, de az enyém bezzeg nem, hanem valamennyiünk tudásáról beszéltem. Tehát valamennyiünk módosító javaslata rászorul nyilvánvalóan a tudományos kontrollra.

Azok a javaslatok - és mondom, ilyen a javaslatok többsége -, amelyekről úgy gondoljuk, hogy jó irányba indulnak el, vagy legalábbis olyan kérdéseket vetnek fel, amely kérdések újragondolásra, megfontolásra érdemesek, azonban a konkrét megoldás helyességét illetően nem vagyunk meggyőződve, azoknál a javaslatoknál az az alapállásunk, hogy biztosítsuk a javaslatok továbbjutását. Ami annyit jelent, hogy ott, ahol nem szükséges ehhez a mi igenlő szavazatunk, ez tartózkodásban fog kifejezésre jutni; ahol a mi szavazatunkon múlik az egyharmad, tehát a javaslat továbbjutása, ott nyilvánvalóan igennel fogunk szavazni, ami önmagában nem jelenti azt, hogy gőgösen el lennénk bizakodva azon javaslatok tökéletes érdemi helyességéről.

Én ezt azért akartam előrebocsátani, mert nagyon sok felszólalásnál "magyarázkodást" - idézőjelben - akarok megelőzni. A továbbiakban, ahol lehet, igyekszem a külön felszólalásokat kerülni, de a különböző szavazataink közt a logikai összefüggést, illetve logikai magyarázatot az itt általam előadottak jelzik.

Kormánypárti oldalról jó néhány olyan módosító javaslat érkezett, amelynek indokolásában a szakértő javaslata a Vékás Lajos vezette kodifikációs bizottság javaslatára, illetőleg utána az ebből a körből kikerült grémium javaslatára - mert a szakértő javaslata ez - hivatkozik. Végignéztük ezeket a módosító javaslatokat. S azt még hozzá kell tennem, hogy általában a szakértői javaslatban foglaltakat mindig támogatjuk, de ez sem kivétel nélküli, mert nyilvánvalóan az értékválasztáson alapuló megoldások, ahol a szakértői javaslat is eltér a mi elképzeléseinktől, ott nem fogunk igenlő szavazatot adni. De általában támogatjuk a szakértői javaslat megoldásait. Ott, ahol szó szerinti az átvétel, a kormány javaslataira is igennel fogunk szavazni, föltételezve, hogy nem értékkérdésről van szó, ami netán a saját nézetünkkel ellenkezik. Ahol nem szó szerinti az átvétel, ott vannak fenntartásaink; például egyetlenegy tekintetben Vékás professzor úr a Ptk.-val kapcsolatos februári konferencián - remélem, jól mondom a dátumot - mondott erre példát, ahol egy szó kivételével átvették a szakértői javaslatot, de pont azt az egyszavas eltérést hibásnak tartja. Tehát ilyen esetekben, annak ellenére, hogy az indoklás szakértői javaslatra hivatkozik, tartózkodással fogunk szavazni.

Ezek után, hogy én ezt a lehetőséget itt most megkaptam, érdemben hozzászólásra csak elkerülhetetlen esetben fogok kitérni, és lehetőség szerint azokban a kérdésekben a részletesebb hozzászólást, melyben már volt módunk az általános vitában az álláspontunkat kifejteni, itt mellőzni fogom, hiszen képviselőtársaim azokat ismerik.

Köszönöm a figyelmet. Ez az eljárás fog tehát vezetni minket; a Kereszténydemokrata Néppárt nevében beszélek, elsősorban a magam és az általam helyettesített Rubovszky képviselő úr nevében, ez fog vezetni minket a törvényjavaslat további tárgyalásánál.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Frankné Kovács Szilvia!

FRANKNÉ DR. KOVÁCS SZILVIA (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Szeretnék először is pár percben reflektálni a Salamon képviselőtársam által elmondottakra.

Úgy gondolom, a módosító javaslatok társadalmi és szakmai érdeklődést tükröznek. Erről megbizonyosodhattunk a minisztérium által szervezett konferenciákon és a társadalmi egyeztetések folyamatában is egyaránt. Azt gondolom, ezen semmi szégyellnivaló nincs, és azon sincs, hogy nemcsak a módosító javaslatok, hanem a törvényjavaslat már maga is egyfajta értékválasztást tükröz. Azt hiszem, ez elkerülhetetlen. Itt természetesen egyetértek Salamon László képviselő úrral, aki úgy gondolja, hogy a mi tudásunk nem megfelelő ahhoz, hogy egy ilyen kódexet megszövegezzünk és a kodifikációban ilyen szinten részt vegyünk, de azért szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat arra, hogy mégiscsak a parlament feladata a jogalkotás, és e tekintetben nem tudjuk megkerülni a parlamenti képviselőket, ha van szakértelmük a kérdéshez bizonyos szinten, ha nincs, akkor sem. Én tehát úgy gondolom, ez a kérdés akkor is felmerül, ha a jogtudomány jeles képviselői folyamatosan, egészen a törvény elfogadásáig közreműködnek ennek a törvényjavaslatnak a szövegezésében, hiszen az értékválasztás, mint mondtam az előbb, akkor is felmerül, és akkor is a képviselők feladata, hogy ennek az értékválasztásnak megfelelően döntsenek a kódex tekintetében.

Az elmúlt időszakban, amely nem néhány hét volt, hanem több mint egy év vagy években is mérhető, a tudománynak lehetősége volt kontrollt gyakorolni a törvényalkotási folyamat felett. Voltak olyan szerkesztőbizottsági tagok, akik a mai napig részt vállaltak ebben a feladatban, és vannak olyanok, akik elutasították, és nem voltak társaink ebben a munkában.

Az én véleményem szerint a törvényjavaslat a módosításokkal együtt is érdemes arra, hogy ezt a parlament, jelenleg pedig az alkotmányügyi bizottság elfogadja, és támogassa azon javaslatokat, amelyek arra érdemesek.

A szavazás technikáját illetően szeretném felsorolni azoknak a módosító javaslatoknak az ajánlási számát, amelyeket visszavontunk, elsődlegesen technikai okok miatt. Gondolom, ez a képviselőtársaink előtt teljesen világos, hiszen egy témában sokszor több módosító javaslat érkezett be, attól függően, hogy milyen szakaszában tartott a törvényjavaslat tárgyalása. Ha megengedik, fölsorolom ezeket; visszavonjuk tehát a 33., 159., 189., 202., 207., 208., 212., 231., 233., 235., 238., 244., 246., 249., 252., 254., 272., 273., 314., 337., 392., 394., 395., 398., 424., 429., 431., 432., 434., 459., 466., 470., 471., 509., 514., 539., 573., 574., 577., 578., 583., 596., 668., 669., 670., 671., 675., 704., 710., 711., 789., 808., 845., 850., 857., 858., 861., 866., 870., 897., 904., 919., 920., 928., 933., 942. és 958. ajánlási pontot.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még valakinek a technikával kapcsolatosan hozzáfűznivalója. Turi-Kovács Béla!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen, nagyon röviden. Amikor ezt a törvényjavaslatot előterjesztették, még valóban úgy tűnt, hogy ez elsőrangúan tudományos jellegű ügy, elsőrangúan tudományosan megfogalmazható kérdések azok, amelyeket szabályozni kell és lehet. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egy olyan változó társadalmi-gazdasági, és azt kell mondanom, lehet, hogy még a tulajdoni viszonyokat is majd érintő helyzetben, mint amilyenben most a világ van, nem ildomos olyan törvényt elfogadni, amely hosszú távon kívánná szabályozni azokat a körülményeket, társadalmi viszonyokat, amelyeknek a végkimenetele még ismeretlen. Ezért a magam részéről egyetlen ésszerű megoldásnak azt tartanám, ha a kormány a javaslatot visszavonná.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr jelezte, hogy szólni kíván. Parancsoljon!

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen. Két rövid megjegyzést szeretnék tenni az elhangzottakhoz.

Egyrészt megköszönöm Rétvári Bence képviselő úrnak a javaslatait. A 959 pont számszerű többségét jelentő javaslatokat ő nyújtotta be, és ezen javaslatoknak a döntő többsége nyelvhelyességi és helyesírási típusú javaslat. Ezeknek jelentős része egyébként helytálló is, és ezt kívántam megköszönni. Egyébként ez összefügg azzal is, amit Salamon képviselő úr mondott, hogy a javaslatok többsége érdemi vagy nem érdemi javaslat-e.

A másik megjegyzésem a Vékás professzor úrral való együttműködésünkre vonatkozik. Itt muszáj megjegyeznem, hogy nem könnyítette meg ezt az együttműködést az a körülmény, hogy a professzor úr mást mond hatszemközt és mást mond nyilvánosság előtt, és mondjuk, mást mond január 6-án 8 óra 10-kor nekem és 10 óra 15-kor nagy nyilvánosság előtt. Nekem ő azt mondta, hogy néhány, pontosan körülhatárolható kérdéstől eltekintve látja, hogy nincs koncepcionális vita közte és közöttem, vagyis a tárca, illetve a kormány között. Ehhez képest szűk két órával később, nagy nyilvánosság előtt elmondja, hogy a tervezet alkalmatlan. Nekem azt mondja, késznek mutatkozik, hogy egyeztessünk, mert látja azt, hogy közös nevezőre hozható az általa képviselt irány és a kormány által elfogadott; majd miután kiderül az, hogy ennek nem az az előfeltétele, hogy a kormány visszavonja a törvényjavaslatot, utána, mint itt elhangzott, a házelnök asszonynak írt levelet. Ez kétségkívül elbizonytalanítja az előterjesztőt abban, hogy mennyiben szavahihető a professzor úr, mennyiben lehet vele tárgyalni. Ennek ellenére mi bármikor - és ezt jeleztük - késznek mutatkozunk arra, hogy meghallgassuk az ő álláspontját, mint ahogy nem is kell azt sok esetben meghallgatni, hiszen leírta; a leírt álláspontot, ott, ahol ez indokolt volt, mi javasoljuk is figyelembe venni. S ebben ki fog derülni, hogy az álláspontok jelentős mértékben közelíthetők egymáshoz.

Végezetül egy harmadik megjegyzés: a benyújtott módosító javaslatokat széles körben egyeztettük mind a minisztériumokkal, mind civil szervezetekkel, érdekképviseletekkel, de miután formális kormánydöntés még nem született, ezért azt szeretném kérni, hogy a jegyzőkönyvben mint tárcaálláspont kerüljön föltüntetésre, amit javasolok, és nem mint a kormány álláspontja.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hozzákezdhetünk a munkához, amit én, megvallom önöknek, meghatottan teszek, mert azért ötven év után egy ekkora kódex megalkotásában részt venni minden jogász számára nagyon nagy dolog. De ez a technikai rész, ami következik a módosító indítványok tárgyalása során.

Mielőtt elkezdjük, ismertetem a helyettesítésben beállott változásokat: Horváth Zsolt Dorkota Lajost helyettesíti a továbbiakban.

A következőkben csak a sorszámot mondom, kérem a tárca nyilatkozatát, és csak akkor nem kérek azonnal szavazást, ha valaki jelzi, hogy szólni kíván.

Szavazás a módosító javaslatokról

1. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

2. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Túlnyomó többség támogatja.

3. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

4. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

5. pont, Rétvári Bence?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ez összefügg a 6., 7., 9. pontokkal; a kormány nem támogatja. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 8. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

10. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ez összefügg a 11., 13., 14. pontokkal. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

12. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ez a pont nagyon sok összefüggést tartalmaz.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Elnézést kérek, elnök asszony, itt jelezném azt, hogy az ajánlás 959. pontjában, tehát a legvégén szerepel egy olyan javaslat, amely a teljes tervezetből az indokolatlanul elismételt "bejegyzett élettárs" fordulatot egységesen kiiktatni javasolja. Ezért a 12. pont alattit és ami még itt a táblázatban szerepel azért nem javasoljuk, mert az az egy 959. pont megoldja mindezeket a kérdéseket. Vagyis nem tartalmi véleménykülönbség van, inkább csak technikai.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Szeretném, ha akkor világossá válna a dolog: a tárca álláspontja akkor az, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat mint jogi kifejezés nem fog szerepelni a törvényben.

ELNÖK: Államtitkár úr?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen. Ez tényleg egy fontos kérdés. Nem ez az álláspontunk, hanem e javaslat kapcsán pusztán az, hogy arra nincs szükség kodifikációs szempontból, hogy minden olyan esetben, ahol a házastárs vagy házasság kifejezés szerepel, mellette zárójelben ott legyen, hogy bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolat. Ez fölösleges ismétlődés, amely végig lett vezetve a tervezeten, de fölösleges.

Az más lapra tartozik, hogy a bejegyzett élettársi jogintézményről kell rendelkezni a kódexben, de ez nem jelenti azt, hogy nyolcvan helyen kell rendelkezni, hanem a családjogi könyvben és az öröklési jogi könyvben kell megállapítani azokat a szabályokat, amelyek az ilyen kapcsolat, bejegyzett kapcsolat családjogi és öröklési jogi jogkövetkezményeit rögzítik. Erre vonatkozóan nyilván születhetnek még kapcsolódó módosító javaslatok. Tehát az az érdemi része, ez meg inkább egy kodifikációs kérdés.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Salamon képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ha már itt szóba került, akkor azt hiszem, a legegyszerűbb, ha itt hangsúlyozom a KDNP érdemi állásfoglalását ezzel a kérdéssel kapcsolatban.

Nem belebocsátkozva ennek a kérdésnek az értéktartalmi részébe, pusztán azon alkotmányos körülményre hivatkozva kívánom az egyébként már a vita során korábban elhangzott érveinket itt kiegészíteni és hangsúlyozni, hogy jelen formájában a bejegyzett élettársi kapcsolatnak nincs meg a világos tartalma. Nem tudjuk, hogy csak azonos neműekre, csak különneműekre vagy mindkettőre vonatkozó jogintézményről van szó, és ennek a jogintézménynek számos, a tartalmát meghatározó jogi szabályát sem, magyarán szólva jogi tartalmát nem ismerjük. Ennélfogva a polgári törvénykönyvbe egy olyan fogalom kerülne be, amely tartalmi értelemben bizonyos értelemben, sőt nagymértékben egy biankó fogalom, ami mindettől függetlenül - még egyszer mondom, korábbi, az értékválasztással kapcsolatos érveink megismétlését most elhagyva - a jogbiztonság követelményét is sérti. Nem kerülhet be a polgári törvénykönyvbe egy olyan fogalom véleményünk szerint, amelynek nincs tartalma.

Én ezt most azért itt mondtam el, mert így tudtunk a legpraktikusabban időt megtakarítani. Nyilván van nekünk egy, a jogviszony teljes elhagyására irányuló módosító javaslatunk - Rubovszky György, Mátrai Márta és Vitányi István képviselők jegyzésében -, ott már nem fogok szót kérni. Amit a bejegyzett élettársi kapcsolat kapcsán a bizottság szíves figyelmébe ajánlottam, azt most itt, ennél a pontnál és e szavazást megelőzően mondtam el.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, szavazhatunk. A kormány tehát nem támogatja a 12. indítványt. És a bizottság? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 15. pont következik, Hankó Faragó Miklós képviselő úr indítványa. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatni javasoljuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Nagy többséggel támogattuk.

A 16. pont összefügg a 17-essel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem javasoljuk támogatni.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 18. pont összefügg a 24., 46., 47. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem javasoljuk támogatni.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

19. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatni javasoljuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A nagy többség támogatja.

A 20. pont összefügg a 21., 25., 37., 38. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem javasoljuk támogatni.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 22. pont következik. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Túlnyomó többség támogatja.

23. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 26. pont összefügg a 27., 29. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 28. pont összefügg a 30-assal. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Salamon képviselő úr szót kér.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Kérdésem van: a 28. és a 29. között mi a különbség? Mert úgy látom, hogy a két módosító javaslat szó szerint azonos, mind a kettő a második könyv 10. § (4) bekezdésének elhagyására irányul. A kérdésemhez egy indítvány is járul, hogy erről együtt szavazzunk.

ELNÖK: Képviselő úr, elfogadjuk az indítványát. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Persze, egyetértünk, a 28. és 29. azonos, mind a kettőt támogatjuk.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Indokaiban van különbség, és ez alapján lehetne máshogy hozzáállni a javaslathoz, de ha a végcélt látjuk, mind a kettő elhagyásra irányul, akkor azonos javaslatról van szó.

ELNÖK: Akkor tehát a 28., 29. pontot együtt teszem föl szavazásra. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) Túlnyomó többség egyetért.

Ezzel a 30-as is megvolt.

31. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem javasoljuk támogatni.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? Salamon képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Csak jelezni szeretnénk, hogy a cselekvőképességgel kapcsolatosan az alapprobléma a cselekvőképességet kizáró gondnokság ügye, ami visszatért a konferenciákon is. Ha jól látom, a képviselő úr egy igen összetett javaslatot terjeszt elő ennek rendezésére. Hogy ez most minden összefüggésében tökéletesen koherens-e, ezt nem tudjuk mi sem átlátni, azonban úgy gondoljuk, hogy a probléma felvetése jogos. Ez tipikusan egy olyan javaslat, amire vonatkozik, amit mondtam, hogy a tudomány ellenőrzése alá kellene vonni. A továbbmenetele érdekében mi feltétlenül támogatjuk, hogy legyen meg az egyharmados támogatottsága.

ELNÖK: Értjük, köszönjük. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 32. pont összefüggött a 33-assal, de azt visszavonta az előterjesztő, úgyhogy csak a 32-esről kérem a véleményt.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 34. összefügg a 36-ossal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja.

35. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

A 39. pont következik. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja.

40. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja.

41. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatni javasoljuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja.

A 42. pont összefügg a 43-assal. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Salamon képviselő úr szót kér.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ez egy olyan problémát vet fel, hogy itt egy felsorolás szerepel, és ez többször is visszatér a törvényben. Olyan esetekről van szó, amelyek önmagukban is teljes egészet képeznek. Szerény álláspontunk szerint egy ilyen felsorolásnál az utolsó előttihez hozzátenni a "valamint" szót zavaró, mert azt a téves képzetet is fölvetheti, hogy konjunktív viszont van egyes, egyébként önállóan felsorolt elemek között. Ezért mi a 42. ponttal egyetértünk, mert az innen a "valamint"-et el akarja hagyni, de a 43-asnál a "valamint" szó feltüntetésével nem értünk egyet. Ezért külön szavazást szeretnénk kérni.

ELNÖK: A kormány szót kér, tessék!

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Elnézést kérek, csak itt a 25. § fölvezető szövege fontos. Úgy szól, hogy "a korlátozottan cselekvőképes személy a korlátozással érintett ügyben vagy ügycsoportban is a gondnoka közreműködése nélkül", és akkor itt jön egy fölsorolás. Most ehhez képest a "valamint" tulajdonképpen azt jelenti, hogy az a) esetben is eljárhat önállóan, a b) esetben is, a c) esetben is, a d) esetben is, valamint az f) esetben is eljárhat. Tehát itt föl sem merülhet az, hogy csak akkor járhatna el önállóan a gondnokolt, ha egyszerre járna el mind a hatféle ügytípusban. Vagyis azt gondolom, kockázata nincs, de miután itt egy stiláris kérdésről van szó, nincs kardinális jelentősége.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérésnek megfelelően azért külön szavazunk a két pontról.

A 42-essel ki ért egyet? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

A 43-assal ki ért egyet? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel ezt is elfogadtuk.

A 44. pont következik. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

45. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 46. és 47. pontokat már elbíráltuk.

Az 51. pont következik. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

52. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

53. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ez a "semmisség". Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

54. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

55. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

56. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

57. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatni javasoljuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

58. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem javasoljuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

59. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

60. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 61. pont összefügg a 62-essel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

A 63. pont összefügg a 65-össel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

64. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

66. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

67. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

68. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

69. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

70. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

71. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 72. pont összefügg a 75., 76., 77., 78. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

73. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ez összefügg a 99., 103., 401., 447., 538., 754. pontokkal; a kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

74. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 79. pont következik, amely összefügg a 80., 81. pontokkal. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

82. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

83. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

84. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 86. pont összefügg a 931-essel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

87. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

88. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

89. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 90. pont összefügg a 91., 92. pontokkal. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 93. és 94. pont összefügg egymással.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

95. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

96. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

97. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

98. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 100. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 101. pont összefügg a 102. és 106. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 103. pontot már elbíráltuk.

104. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

105. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

107. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

108. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

109. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Salamon képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelettel jelzem, hogy a KDNP ezt a javaslatot nem támogatja, mert az idevonatkozó rendelkezést a 116. módosító javaslatunk tartalmazza. Ha jól emlékszem, máshová kívánjuk ezt a szabályozást elhelyezni.

ELNÖK: A 116. pont a gyűlöletbeszédről szól.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Igen, de ott jelenik meg az a szabály, azt javasoljuk feltüntetni, hogy a személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti a személyek hátrányos megkülönböztetése. Azt tehát még valóban hozzá kell tenni, hogy nem ebben a megfogalmazásban, máshová helyezzük, és tartalmilag a jogegyenlőség sérelméről, a negatív diszkriminációról beszélünk, és annak a tilalmát kívánjuk elhelyezni a törvényben. Tehát ez az oka annak, hogy a 109. szám alattit nem támogatjuk.

ELNÖK: Világos, köszönöm szépen. A 109-est tehát a kormány támogatja. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 110. pont összefügg a 111-essel. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

112. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

113. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

A 114. pont összefügg a 148. és 152. pontokkal. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

115. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is támogatjuk. Ugyanaz a 114., 115., 116., mindegyik a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos.

ELNÖK: Nem lesz ütközés azzal, amit korábban elfogadtunk, ha támogatja a 116-ost?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ez a paragrafus kikerülne a tervezetből, erre három módosító is tartalmaz ugyanolyan indítványt.

ELNÖK: Jó, világos. Tehát a kormány a 114., 115., 116. pontokat egyöntetűen támogatja, a hármat együtt teszem fel szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk. Köszönöm.

117. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

118. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

119. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk, azzal, hogy szeretném jelezni, hogy az első sor végén a "valóságnak" szó után egy vessző szükséges. Ez nyilván pótolható, és akkor ezzel együtt támogatjuk.

ELNÖK: Egy kapcsolódót, gondolom, be kell hozzá adni.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Kérdezem, szövegpontosításként nem fogadható-e el, hogy itt jelzem, hogy ez vesszővel szerepelt.

ELNÖK: Ezt a vesszőt egyhangúlag megszavazzuk hozzá. A kormány tehát akkor így támogatja?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Támogatja. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

120. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

121. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Salamon képviselő úr szót kért. Parancsoljon!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Itt érdemi kérdésről van szó, nagyjából arról a jelenségről, amikor ismeretlen személyek szerkesztőségekhez, postaládájukba hang- és képfelvételeket juttatnak el, amelyek bizonyos személyeket kompromittálnak.

Maga a rendelkezés, a kormány alaprendelkezése arról szól, hogy ha a képmás vagy hangfelvétel elkészítésére vagy felhasználására közvetlenül fenyegető vagy már bekövetkezett jogsértés bizonyítása érdekében, közérdekből vagy jogos magánérdekből kerül sor - nyilván idetartoznak más, hozzájárulás nélkül történő felvételek is ebbe a tényállásba -, feltéve, hogy a képmás vagy hangfelvétel elkészítése nem okoz a bizonyítani kívánt jogsértéshez képest aránytalan jogsérelmet, és a felhasználása nem visszaélésszerű, akkor nincs szükség az érintett hozzájárulására.

Mi fontosnak tartjuk, pontosan azért, hogy manipulációkat ki lehessen szűrni, illetőleg hogy hangfelvételek készítésére más szempontból jogosulatlan módon kerüljön sor, mondjuk, olyan szervek, személyek részéről, akik ezt nem tehetnék meg, fontosnak tartjuk, hogy az ilyen felhasználás jogszerűségéhez követeljük meg a képmás vagy hangfelvétel elkészítője kilétének a felfedését. Magyarán szólva azt, hogy akkor tudjuk meg, ki volt az, aki készítette a hangfelvételt, képfelvételt, ki volt az, aki eljuttatta ezt, ki az az anonim személy, aki eljuttatja ezt az adott szerkesztőségekbe. Számos visszaélést, manipulációt ez a szabály önmagában kiszűrne, anélkül, hogy az alapvető cél, amivel egyetértünk, annak az érvényesülését veszélyeztetné.

Kérem, hogy erre tekintettel ezt a módosító javaslatot a bizottság szíveskedjék támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány tehát nem támogatta... Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen. Talán egy rossz példát mondanék. Ha lenne az Amerikai Egyesült Államokban ilyenfajta polgári törvénykönyv és abban egy ilyen rendelkezés, akkor a Watergate-ügy esetében nyilván rögtön be kellett volna jelentenie az érintettnek, és nem harminc évvel később, hogy ő juttatta el a felvételt, ahova eljuttatta, a szerkesztőséghez. Tehát nem biztos, hogy éppen az elérendő célt szolgálja a felvétel készítőjének önmagát fölfedő nyilatkozata vagy aktusa. Ez nyilván együtt járhat - ezzel egyetértek - adott esetben visszaélésekkel, de nem szükségképpen, adott esetben viszont éppen sokkal hátrányosabb következményekkel jár, éppen a szabály alkalmazását akadályozza meg ez a fölfedés.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány tehát nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 122. pont összefügg a 124., 126., 127., 129., 132., 134. pontokkal. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

123. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

125. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

128. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk; ez összefüggött a 130., 131. és 133. pontokkal.

A 129-est elbíráltuk.

A 135. pont következik. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Itt mindenképpen probléma van a szöveggel. Valószínűleg csatlakozót fogunk benyújtani a saját szövegünkhöz. A kormány javaslata álláspontunk szerint így nem jó. Arról van szó, hogy mi a helyzet a megszűnt, illetőleg meghalt jogalanyokkal kapcsolatban, és itt a szóhasználatnál van egy kis kavarodás. Úgy gondolom, külön kell utalnunk a meghalt személyre, mert jogi személynél kicsit komikus meghalt személyről szólni, és külön kell beszélnünk a megszűnt jogi személyről.

A módosító javaslatunk féloldalas; az egyharmad kedvéért meg egy kicsit az emlékeztető kedvéért, hogy csatlakozót készítünk, meg fogjuk most szavazni, már csak azért is, hogy jelezzük, hogy a kormányjavaslat eredeti szövege semmiképpen sem megfelelő álláspontunk szerint. Úgyhogy ehhez majd egy csatlakozó fog érkezni még.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány tehát nem támogatja. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

136. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Itt utalnék arra, amit képviselő úr mondott. Mi azzal egyetértünk, amit ő említett, és talán előbb kellett volna már mondanom, a 135-ösnél, hogy azt azért nem támogatjuk, mert a 136. sorszám alattit támogatjuk, amelyik megoldja azt a problémát, amit a képviselő úr említett, úgy érezzük.

ELNÖK: Képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Azért nem oldja meg, mert ott az a szöveg lenne, hogy "a meghalt, illetőleg megszűnt személy". A személy nem szűnik meg. Meghalni meghalhat; megszűnni a jogi személy szűnhet meg. Úgyhogy ez a probléma a 136-ossal.

A 136. pont a hibának a másik részét javítja ki, a kettőből lehetne szerintem egy korrekt javaslatot összegyúrni.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 136. pontot támogatjuk, azzal, hogy a jelző nélküli személyben benne van a jogi is meg a természetes is, ezért gondoltuk, hogy ez megoldja a problémát.

Köszönöm.

ELNÖK: A kormány tehát támogatja. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

137. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

138. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

139. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 140. pont összefügg a 141-essel. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

142. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

143. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Szintén nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 144. pont összefügg a 145., 146. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

147. pont?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Elnézést, valami gondunk van...

ELNÖK: Tessék!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Örülök, hogy lendületesen haladunk, de azért kérem, hogy térjünk vissza a 143-asra, mert az itt föltüntetett szöveg hibás, nem felel meg a módosító javaslat valóságos szövegének. Tehát valahol a szerkesztésben hiba történt. Az én feljegyzésem szerint a mi 143. javaslatunk, ha jól értelmezem, szó szerint azonos a 144-essel. Most hirtelenjében nincs a kezemben a saját javaslatunk eredeti formája, de az ajánlástervezetben ezt a megjegyzést tettem, hogy mindenképpen rossz a 143. pont alatt feltüntetett szöveg, az az én feljegyzésem szerint azonos a 144-essel.

Talán az az ügyrendi javaslatom lenne, hogy ezt a két javaslatot tegyük félre. Nyilván fogunk valamikor egy lélegzetvételnyi szünetet tartani, meg tudjuk nézni az eredeti javaslatot, és akkor térjünk rá vissza.

ELNÖK: Államtitkár úr?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Tartalmilag, úgy tűnik, nincs véleménykülönbség közöttünk. A 143-asból, legalábbis itt az ajánlásban, kimaradt az a négy szó, hogy "a jogsértésen túli hátrány", ez a hiba.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ezért hibás. De bocsánat, nem ez az irányadó, hanem az eredeti javaslat.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ha ez a négy szó szerepel, akkor szó szerint azonos a 144-essel...

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Szerintem szerepel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): ...és akkor mind a kettőre igent mondunk természetesen.

ELNÖK: Jó, akkor ezt a kérdést félretesszük, amíg a módosító javaslat eredeti szövege előkerül, és akkor majd visszatérünk rá. Egyelőre abban maradunk, hogy a 144-est, összefüggésben a 145., 146. pontokkal, elfogadtuk, erre pedig majd visszatérünk.

A 147. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk. Itt is jelezném, elnézést kérek, hogy a 145. pont elfogadásával vált meghaladottá az a mondat, hogy "a sérelemdíj iránti igény nem ruházható át és nem örökölhető". Azt mind a két változatban támogattuk, csak itt előtte az első mondat elhagyása miatt nem támogattuk ezt a 147-est. Az aláhúzott új mondatot támogatjuk, de az beépült a 145. ponttal.

ELNÖK: Értjük. A 147-est ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 148-ason már túl vagyunk.

149. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

150. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Egymást kizáró javaslat volt a kettő. A 150-est nem támogatjuk.

ELNÖK: Salamon képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Elnézést, ez nagyon lényeges, érdemi kérdés, ami a konferencián is fölmerült egyébként. Jelesül az, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha a sajtó valamilyen eseményről valósághűen tudósít, azonban az eseményen olyan hangzik el, ami másokra nézve jelenthet sérelmet. A jelenlegi hatályos törvényi rendelkezések szerint ilyenkor a "híresztel" formula következtében a felelőssége fennáll a sajtónak.

Az, hogy ezt a rendelkezést most a sajtószabadság védelmében megváltoztatjuk, azzal a veszéllyel járna, hogy azok a személyek, akiket sérelem ért valótlan, dehonesztáló, rágalmazó megnyilatkozások okán, azok a személyek védtelenek lennének, és ezzel szemben az, hogy a hírközlő szerv és a sajtószerv is vétlen, nem ad erre megfelelő választ. Én hasonlatként a veszélyes üzem példájával tudok élni. Azt gondolom, képletes értelemben, hogy a sajtó is egy veszélyes üzem, mert óriási hatása van, ha valakiről jogellenesen egyébként, már abban az értelemben jogellenesen, hogy megfelelő alap nélkül, sértő, valótlan, rágalmazó állítások jelennek meg.

A sajtószabadság eszméjét az egyének jogai védelmével össze kell tudni egyeztetni. Erre kíván ez a módosító javaslatunk megoldást ajánlani. Megjegyzem, a jelenlegi sajtóetikai szabály polgári törvénykönyvbe építését javasoljuk. Azt mondjuk, hogy adja meg a sajtó ilyen esetben az érintett sérelmet szenvedő félnek az egyidejű észrevétel lehetőségét. Ez egyébként közéleti viszonylatban igen gyakran a valóságban így is van, nagyon sokszor, amikor elhangzik egy nyilatkozat a sajtóorgánumokban, akkor fölhívják az embert, hogy mit szól ehhez, és mondjon róla véleményt az érintett személy. Ezt tehát föl szokták ajánlani egyébként az esetek nagy részében, és akkor az érintett elmondja, és egy korrekt sajtótudósítás kitér arra, hogy az érintett tagadta ezt, amit vele szemben megjegyeztek, említettek, vagy valamilyen észrevételt tett rá. Még egyszer mondom, ez egy sajtóetikai követelmény is. Úgy gondoljuk, hogy ennek a törvényben való megjelenése feltétlenül indokolt, és csak e feltétel mellett, ha ez teljesül, fogadható el az, hogy a sajtót az egyébként vétlen, saját magát illetően vétlen hírtovábbításért felelősség ne terhelje.

Úgyhogy erre tekintettel javasoljuk ennek a módosító javaslatnak a támogatását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most tehát a 150. pontról szavazunk. A kormány nem támogatja. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

Vissza tudunk térni a 143-ashoz, mert közben megnéztük. Való igaz, hogy a benyújtott indítvány tartalmazza azt a négy szót, úgyhogy erről új szavazást kérek. Aki támogatja az indítványt, kérem, jelezze. (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

Most a 151. pont következik. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 152-est már elbíráltuk.

153. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 154. pont összefügg a 796-ossal. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

155. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

156. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

157. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

158. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatni javasoljuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 159-est visszavonta az előterjesztő.

160. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

162. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem javasoljuk támogatni.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

163. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 164. pont összefügg a 165-össel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 166. pont összefügg a 167., 169. pontokkal. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

A 168-ast elbíráltuk.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Hankó Faragó képviselő úr 166-osát támogatjuk, de a 169-esről más az álláspontunk, arról kérek egy külön szavazást.

ELNÖK: Jó, rendben van. Akkor a 169-es következik. A kormány támogatta. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 170-est elbíráltuk.

A 172. pont összefügg a 175-össel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

173. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 174. pont összefügg a 184-essel. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 176. pont összefügg a 185-össel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 177. pont összefügg a 178-assal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

178. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

179. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

181. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

182. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

183. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

187. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

188. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 189-est visszavonta az előterjesztő.

190. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

191. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 192. pont összefügg a 193-assal. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

195. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

196. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

197. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

198. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 199. pont összefügg a 957. ponttal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 200. pont összefügg a 211-essel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

201. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 202-est visszavonta az előterjesztő.

203. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 204. pont összefügg a 206. és 210. pontokkal. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

205. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 207., 208. pontokat visszavonta az előterjesztő.

209. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 210., 211. pontot elbíráltuk; a 212-est visszavonta az előterjesztő; a 213., 214. pontot elbíráltuk.

A 220. pont következik, összefüggésben a 221-essel. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 223. pont összefügg a 229-essel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: (Jelzésre:) Azt elbíráltuk a 12-esnél. Tehát a 223-ast a kormány nem támogatja. Ki támogatja?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Elnézést, olyan tempóban haladunk, elnök asszony, ne haragudjon, de én a 221-es Hankó-javaslatról...

ELNÖK: Azért ismétlem meg mindenkinek a mondókáját, hogy legyen idő odalapozni.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Igen, csak a 221-esnél, Hankó Faragó Miklós javaslatánál...

ELNÖK: Az összefüggött a 220-assal, azzal együtt elbíráltuk.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Jó, elnézést, köszönöm szépen.

Lenne egy kérdésem a 223-ast illetően. Gondnokság nélkül van-e ilyen állapot? - ez itt az alapvető kérdés. Tehát a cselekvőképtelen kiskorút venné ki személy helyett. Most az a kérdés, hogy az alapjavaslat gondnokság nélkül ismeri-e a cselekvőképtelenség állapotát. A dolognak azért van jelentősége, mert ha ismeri, akkor is más a válasz erre a javaslatra, és ha nem ismeri, akkor is más.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Minket az a megfontolás vezetett ennél a pontnál, hogy miután nagykorú cselekvőképtelenség a javaslat elfogadása esetén nem lenne, ezért ha azt mondom, hogy cselekvőképtelen személy, akkor az csak kiskorút jelenthet, de a "kiskorú" elhagyásával nem az volt a problémánk, hogy ez egy valótlan állítás lenne, hanem ez egy olyan állítás, amely evidencia, tehát nem kell kiírni. Mint ahogy a házasságkötésnél sem mondjuk azt, hogy természetesen személy feltétlenül, mert csak természetes személy lehet, jogi személy nem jöhet szóba. Itt is kiskorú személyről van szó, csak róla lehet szó, de miután csak róla lehet szó, nem kell kitenni a jelzőt, mert evidensnek tűnik.

Ennyi a megfontolásunk; nem érdemi, hanem inkább csak egy kodifikációs megjegyzés volt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány nem támogatja az indítványt. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

224. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

228. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 231-est visszavonta az előterjesztője.

A 232. következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

A 234. pont következik, összefüggésben a 237., 239., 245., 248., 250., 253., 255., 256. pontokkal. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

236. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Azt is javasoljuk támogatni.

ELNÖK: Ezt is támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 240. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is javasoljuk elfogadni.

ELNÖK: Támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

243. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 244-est visszavonta az előterjesztője; 245-öst elbíráltuk; 246-os visszavonva.

247. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

251. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

257. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

258. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

259. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

260. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

261. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

263. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

264. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

265. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

A 266. pont összefügg a 267-essel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

269. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

271. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

274. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

278. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

280. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

281. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 282. pont összefügg a 283., 284. pontokkal. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

285. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatni javasoljuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Elnézést kérek, de a 282., 283. pontnál külön szavazást kérek, mert ugyanaz az álláspontunk, hogy a "vagy" nem szükséges. Ezért ott, ahol elhagyást javasol, azt támogatjuk, a másiknál kiteszi a "vagy"-ot, ott nem támogatjuk.

ELNÖK: A 282-estől kéri az új szavazást, képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Kettőt kérek, a 282. és 283. pontokról külön.

ELNÖK: Jó. A kormány támogatta az indítványokat. Ki támogatja a 282-est? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

A 283-ast? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

Tehát a 285-ösnél tartunk, amelyet a kormány...?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk, de egy mondatot engedjen meg, elnök asszony. Az előbbinél egy kodifikációs elvről lenne szó. Pusztán arról van szó, hogy egy vagylagos felsorolásnál az egyes pontok között vesszővel választjuk el egymástól a pontokat, de az utolsó előttinél tesszük ki a "vagy"-ot, a vagylagos felsorolás utolsó előtti eleme után jön a "vagy", és utána jön az utolsó vagylagos feltétel.

Ezt csak azért szerettem volna megemlíteni, mert ez végig konzekvensen érvényesül az egész tervezetben és amúgy a szakértői javaslatban is. Tehát ezt próbáltuk követni, és egy helyen nyilván nem célszerű eltérni, mert akkor megkérdőjelezhető az egésznek a rendje.

A 285-öst tehát támogatjuk egyébként.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

286. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

287. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

289. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

290. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

291. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 295-ös következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

297. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

298. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

299. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 302. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

303. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

304. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

305. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

306. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

307. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

308. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

309. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

310. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

311. pont, összefüggésben a 312-essel?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

313. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

316. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

317. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

318. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

319. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

320. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

321. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

322. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

323. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

324. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

325. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

326. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 327. pont összefügg a 328., 329. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

330. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 331. és 332. pont összefügg.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

333. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

334. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

335. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

336. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 337-est visszavonta az előterjesztő.

338. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

339. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

340. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

341. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): A 341. pont megítélésünk szerint alkotmányellenes. Az alkotmány 10. § (2) bekezdése a kizárólagos állami tulajdonban lévő vagyon felsorolását csak törvénynek teszi lehetővé, tehát ez kizárólagos törvényalkotási tárgy, törvényi felhatalmazás alapján önkormányzat erről nem rendelkezhet.

ELNÖK: A 341-es egy t betű átírása.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ez lehetséges. (Derültség.) De ezt a rendelkezést mindenképpen az alapjavaslat tekintetében fontosnak tartottam elmondani. Kétségtelen, hogy itt egy t betű átírásáról van szó, de magával az alapjavaslattal van probléma.

ELNÖK: Akkor be kellett volna adni hozzá módosító javaslatot.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ez lehetséges, akár még csatlakozó módosító javaslattal is.

ELNÖK: Az ezt követő indítvány, a 342-es erről szól. Az oldja meg azt, amit ön most mond.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Egyébként ezt jelzem is, hogy ezt a 342. és 343. pont kiküszöböli, úgyhogy vegyük úgy, hogy ahhoz előre hozzászóltam, és kérem a támogatást. Köszönöm.

ELNÖK: Jó, köszönöm. Tehát a 341-est a kormány támogatta. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 342. és 343. pont összefügg egymással. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Hankó Faragó Miklós alelnök úr, parancsoljon!

DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS (SZDSZ): Szeretnék kérni egy rövid indokolást, mert amit Salamon képviselő úr fölvetett, az valósnak tűnik. Mi a kormány álláspontja?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Itt egy olyan mondat van, hogy "törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kizárólagos állami, önkormányzati, valamint köztestületi tulajdon azon része", s a többi. Tehát ebből a mondatból nem következik, hogy a kizárólagos állami tulajdon körét önkormányzati rendelet bővíthetné. Kizárólagos állami tulajdont - teljesen egyetértek a képviselő úrral - csak törvény rögzíthet az alkotmány alapján. A mondatnak vannak olyan elemei, amelyek viszont túllépnek a kizárólagos állami tulajdon alkotmányban rögzített körén, és arra vonatkozhat az önkormányzati rendelet, egy önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyonnak a meghatározása az önkormányzati törvény keretei között. De egyetértünk azzal, hogy ha ezen kell még javítani, nyilván készen állunk erre. (Többek: Kell.)

ELNÖK: Wiener képviselő úr?

DR. WIENER GYÖRGY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Szét kellene szedni ezt a bekezdést, külön kellene szabályozni a kizárólagos állami tulajdonra vonatkozó rendelkezést, és külön kellene szabályozni az önkormányzati tulajdonra vonatkozót, abban az esetben teljes mértékben megfelelne az alkotmányossági követelményeknek, így az értelmezés körül komoly zavarok támadhatnak. Tehát mindenféleképpen az alkotmány megfelelő szakaszaihoz, nemcsak a 10. §-hoz, hanem a 44/A. § (1) bekezdéshez is hozzá kellene ezt igazítani, hiszen ott van szó az önkormányzati tulajdonról. Tehát mindenféleképpen kapcsolódó módosító indítvánnyal ezt rendezni kellene.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ehhez képest most szavaznunk kellene a 341-esről... - még mindig nem. Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ha a rendelkezés célját nézzük, a rendelkezés arról szól, hogy mi a korlátozottan forgalomképes tulajdon. A körülményes mondat hosszú része pedig arról beszél, hogy mik tehetik ezt meg. Tehát azáltal, amit Rétvári Bence javasol, hogy maradjon el - nem idézem -, amit itt látunk elhagyásra javasolt részként, úgy tűnik, kiküszöböli ezt a problémát, és a megfelelő célt is eléri.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazhatunk? (Nincs ellenvetés.) Tehát a kormány álláspontja?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): El kell fogadnom a képviselő úr javaslatát. Kétségkívül, a 342-es ezt megoldja, hiszen nem tesz említést a jogforrásokról. Tehát korrigálnám, amit az előbb említettem: a 341-est akkor nem támogatjuk. Lehet, hogy a 342-esen még kell kapcsolódó javaslattal javítani, de ezt a problémát mindenképpen megoldja, és akkor azt fogjuk támogatni.

ELNÖK: Tehát akkor a 342-est támogatja a kormány, ezt jól értem.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Jó. A 341-est pedig nem támogatja, úgyhogy vissza kell rá térnünk, hiszen már tisztázódtak a félreértések.

A 341-esről szavazunk először, amelyet a kormány nem támogat. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 342-est a kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 344. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

345. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

346. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: (Jelzésre:) Nincs meg az egyharmad, nyolcan vannak összesen, az kevés hozzá.

A 346-os tehát összefügg a 420-assal, a kormány nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki, egyharmadot sem kapott.

347. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

348. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 349. pont összefügg a 931-essel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

350. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

351. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

352. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

353. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

354. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 355. pont összefügg a 356., 358. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 355-öst támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk.

A 359. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

A 360. és 361. pontok összefüggenek.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

362. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

Képviselő asszony szót kér.

FRANKNÉ DR. KOVÁCS SZILVIA (MSZP): Jelezni szeretném, hogy a 355-ösnél egy kis problémát véltem felfedezni. Ha jól látom, a kormány támogatja a 355-öst, ellenben nem támogatja a 356-ost és a 358-ast sem, amely összefügg ezzel. (Dr. Gadó Gábor: Így van.) Úgyhogy kérem, hogy akkor újra szavazzunk.

ELNÖK: Külön?

FRANKNÉ DR. KOVÁCS SZILVIA (MSZP): Igen.

ELNÖK: Jó. A 355-ösről is szavazzunk újra, képviselő asszony?

FRANKNÉ DR. KOVÁCS SZILVIA (MSZP): Arról nem szükséges, csak a másik kettőről kérem.

ELNÖK: Tehát a 356-osról kell újra szavazni, mert az összefüggés ellenére eltérőek az álláspontok. A 356-ost a kormány nem támogatja. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 358-ast nem támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

Most akkor a 363-as következik. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 364. pont összefügg a 365-össel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

A 366. pont összefügg a 367-essel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

Igen, képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Bocsánat, más a 366-os és más a 367-es. Kérem, hogy külön szavazzunk róla.

ELNÖK: Egyiket sem támogatta a kormány. A 366-ost ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 367-est ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük. (Dr. Salamon László jelzésére:) Azért, mert nyolc szavazatuk van, és az nem éri el az egyharmadot.

A 368. pont következik, összefüggésben a 369. és 370. pontokkal. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 371. és 372. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 373. és 374. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Különválasztanám: a 373-ast támogatjuk, a 374-est nem támogatjuk.

ELNÖK: Jó. A 373-asról szavazunk először, amelyet a kormány támogat. Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

A 374-est a kormány nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

375. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

376. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

377. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

378. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

379. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

380. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

381. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

382. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

384. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ez összefügg a 931-essel, a kormány nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 385. pont összefügg a 386. és 387. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

388. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

389. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

390. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 391. pont összefügg a 393., 396., 397. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A legközelebbi a 399. pont.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

400. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

402. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

403. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

404. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

405. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

406. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 407. pont összefügg a 931-essel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

408. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

409. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

410. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

411. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 412. pont összefügg a 417-essel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

413. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 414. pont összefügg a 931-essel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

415. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

416. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

418. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

419. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Vannak olyan elemei, amelyeket egyébként tudnánk támogatni, de így egészében nem javasoljuk.

ELNÖK: Akkor kapcsolódóval ez korrigálható, és a kormány akkor egyetértene vele. Így nem ért vele egyet. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

420. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

421. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 422. pont összefügg a 423-assal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 424-est visszavonta az előterjesztő.

425. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

426. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 427. pont összefügg a 428-assal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Külön kérem, mert a 427-est nem támogatjuk, szemben a 428-assal.

ELNÖK: Jó. A 427. pontot a kormány tehát nem támogatja. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük..

A 428-ast támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 429-est visszavonta az előterjesztő.

430. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ez összefügg a 931-essel. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 431., 432. pontokat visszavonták.

A 433. pont összefügg a 435-össel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 434-est visszavonta az előterjesztő.

A 436. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

437. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

438. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

439. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

440. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

441. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

442. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

443. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

444. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

445. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

446. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 448-as következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

449. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

450. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

451. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

452. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

453. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

454. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

455. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

456. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

457. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

458. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 459-est visszavonta az előterjesztő.

460. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

461. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Szintén nem támogatjuk.

ELNÖK: Ezzel együtt jár, hogy a 462-est és a 931-est sem?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Így van.

ELNÖK: Képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Bocsánat, csak kérdezem, nem hat ki a dolog érdemére, csak hátha elkerülte volna a figyelmet. A 460-as és a 461-es nem megismétlése egymásnak véletlenül?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): De, nekem is úgy tűnt, hogy szó szerint megegyezik.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Kétszer került be a módosító javaslat. Lehet? (Jelzés: Önálló módosító, egy másik csomagból.) Ja, hogy két csomagban szó szerint ugyanaz a módosító javaslat jelenik meg - erről van szó. Igen, én is erre gyanakszom. Mindegy, a kormány egyiket sem támogatja; csak tisztázni akartam, hogyan kezeljük az ajánlást.

ELNÖK: Ezért kérdeztem külön, hogy a kormány 461-es nemleges válasza kiterjed-e a 462-esre is és a 931-esre is. Az volt a válasz, hogy igen.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Bocsánat, a 462-es már egy harmadik dolog, elnök asszony.

ELNÖK: Igen, a 460-61-esben volt ez a vita, jó.

Tehát nem támogatja a kormány ezeket sem. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 463. pont következik a 464-essel együtt.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Egy pillanat, elnök asszony, elnézést! Arról van szó, hogy a szerződések világában itt megjelenne az a szabály, hogy "jogaik gyakorlása során a felek a hátrányos megkülönböztetés tilalmának tiszteletben tartásával kötelesek eljárni". Az egyik dolog, amit itt feltétlenül indokolt megjegyezni, Vékás Lajosnak a konferencia során elmondott véleményét megismételve, hogy ez a szabály itt külön hangsúlyozva a szerződések körében gyengíti a szerződéses szabadság elvét, és maga az elv, a hátrányos megkülönböztetés tilalma az alapelvek között megvan. Vékás professzor úr tehát azt a véleményét fejezte ki, hogy itt ennek a szabálynak a szerződések világában, a kötelmi jogban történő külön megjelenítése diszfunkcionális lenne. Mi ezt az álláspontot magunkévá téve nem támogatjuk ezt a 463. módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönjük szépen, erről szavaztunk. Tessék, államtitkár úr!

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Elnézést, de ez tényleg egy fontos kérdés. Vékás professzor úr is éppúgy tudja és talán utalt is arra, hogy az európai szerződési jog közelítését célzó, épp tavaly megjelent Common Frame of Reference anyag, amely egyfajta mintaszabályzatként vagy szabálysorként szolgál, kifejezetten tartalmazza a diszkriminációtilalmat a szerződési jog bevezetési szabály elején. Az én emlékezetem szerint Vékás professzor azt tartotta fontosnak, a tanulmányaiban is azt tartotta fontosnak, hogy ne a jogegyenlőségi tétel pozitív megfogalmazása jelenjen meg a polgári törvénykönyvben, ami egyes értelmezések szerint többet jelenthet, mint a diszkrimináció tilalmának rögzítése, és ezt a megközelítését fogadtuk el éppen a professzor úrnak, s megfordítottuk, hogy nem a pozitív módon, hanem tiltó szabályként jelenítjük meg itt a 463. sorszám alatt a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.

De ha eltekintünk az európai jogfejlődéstől és csak a magyar viszonyokat nézzük, azt gondolom, amikor megtagadja, mondjuk, a kiszolgálást a boltban olyan szempont alapján az eladó, ami a diszkrimináció körébe tartozik, az éppen arra hívja föl a figyelmet, hogy Magyarországon egy ilyen alapelvi tételnek a szerződési jogban való megjelenítése talán fontosabb, mint hogy Svájcban ez megjelenésre kerüljön az ottani kereskedelmi törvényben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A 463. és 464. pontok sorsát eldöntöttük már, azt elfogadtuk.

Most tíz perc szünetet rendelek el; gondolom, mindenki megkönnyebbülésére.

(Rövid szünet.)

ELNÖK: Mielőtt folytatjuk a szavazásokat, ismertetem, hogy Wiener képviselő úr helyettesíti a továbbiakban Tóth Andrást.

A 465. pont következik, a 931-essel összefüggésben. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 466-ost visszavonták.

467. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 468. pont összefügg a 925-össel. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 469. pont összefügg a 931-essel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 470., 471. pontokat visszavonták.

A 472. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

473. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

474. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

475. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 466. és 477. pontokat együtt teszem föl szavazásra. Kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

478. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 479. pont összefügg a 481. és 483. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

480. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

482. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

484. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

485. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 486. pont összefügg az 507. és 948. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

487. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

488. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

489. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

490. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

491. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

Újabb helyettesítések érkeztek: Szakács Imre helyettesíti Navracsics Tibort, Szép Béla pedig Varga Lászlót.

A 492. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

493. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

494. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 495. pont összefügg a 497., 498., 499. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

496. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Bocsánat, külön szavazást szeretnék kérni, mert a 495-öst nem támogatjuk, a 498. és 499. pontokat viszont igen.

ELNÖK: Jó, akkor erről a kettőről egyben szavazunk, de külön a 495-östől. Tehát a 498., 499. pontokat a kormány támogatta. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag fogadtuk el.

Az 500. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

502. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

503. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

504. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Igen, képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ez egy részszabály, de lényeges szabály: a megtámadási határidő szabálya, amely klasszikus módon, hogy így mondjam, egyéves. Tehát a szerződéseket megtámadhatóság okán egy éven belül lehet a hatályos polgári törvénykönyv szerint megtámadni, tehát a megtámadási joggal élni, és ez 1960. május 1-jétől, mióta a Ptk. hatályba lépett, folyamatosan így volt. Hogy azelőtt hogyan volt, azt az idős korosztály mondja meg, azt én nem tudom, mert amikor ez hatályba lépett, még általános iskolás voltam. De ezt azért mondtam el, nem anekdotázni akarok, hanem egy legalább hatvanéves, ha nem hosszabb jogi megoldásról van szó egy határidőt tekintve.

Itt is, csatlakozva a tudomány oldaláról történt bíráló felvetésekhez, az a tiszteletteljes kérdésem, mi indokolja ennek a határidőnek a megváltoztatását és két évre történő felemelését. Nem értünk egyébként egyet, ha nincsenek nagyon nyomós érvek, hogy egy ilyen bevett jogi megoldást megváltoztassunk.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen a lehetőséget. Az a megfontolás vezetett minket, hogy a tervezet előkészítése során egyrészt fölmerült az - és a szakértői javaslat például ezt a megoldást tartalmazza -, ami az elévülés általános nyugvási szabályát gyakorlatilag korlátlan idejűvé alakítaná át, kivéve ott, ahol kifejezetten jogvesztő határidő van előírva. Mi ezt elvetettük, mert úgy éreztük, hogy ez sérti a jogbiztonságot, a piac biztonságát. Viszont azokban az esetekben, amikor a megtámadás elévülési jellegű határideje kerülne alkalmazásra, ott úgy éreztük, hogy méltánytalan az, hogy noha a megtámadásra okot adó, jogilag releváns tény mindig valamely jogellenes, visszaélésszerű magatartás, ezekben az esetekben az általános elévülési időnek az egyötöde érvényesüljön. Ezért gondoltuk, hogy egy méltányosabb megoldás, ha két évig érvényesül ez az elévülési jellegű határidő, azzal, hogy egyébként, amikor nem megtámadás miatt kell jogot érvényesíteni, hanem az általános elévülési szabályok szerint, ott viszont a nyugvási szabályok a hatályos Ptk.-val egyezően maradnának meg a törvényjavaslat szerint. Tehát egy rövidebb idő állna rendelkezésre akkor, ha a nyugvás megszűnését követő időszakban már egyébként az elévülési idő eltelt.

Összevetve: a szakértői javaslat is eltér a hatvanéves gyakorlattól, csak generálisan kívánná kitolni nyugvás miatt a jogérvényesítés lehetőségét. Mi ezen nem változtatnánk; mi a hatvanéves szabályt azon a ponton javasoltuk szűkebben megváltoztatni, aminek kifejezetten méltányossági megfontolása lehet. (Dr. Kontrát Károly távolléte idejére megbízza helyettesítésével dr. Hankó Faragó Miklóst, majd elhagyja a termet.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Aki az 504-essel egyetért, kérem, jelezze. (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

505. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

506. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

Az 507. pont megvolt.

508. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

510. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

511. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

512. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

513. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

Az 514-est visszavonták.

515. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

516. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

Az 517. és 518. pont összefügg.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Mindkettőt támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

519. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

Az 520., 521., 522. pont összefügg.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Mindegyiket támogatjuk.

ELNÖK: Képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Azt gondolom, hogy az ilyen, hogy mondjam, történelmi szempontból múlékony fogalmaknak, mint autonóm államigazgatási szerv, kormányhivatal, központi hivatal, nem lenne helye a polgári törvénykönyvben. Valamilyen más jogi utalással kellene az adott szervekre utalni, amire sem az alapjavaslat, sem pedig a módosító javaslat még nem talált megoldást. Ezért ezeket a javaslatokat - mármint az 520., 521-esről beszélek - nem tudjuk támogatni, nemmel szavazunk rá.

ELNÖK: Ezt értsem úgy is, hogy akkor az 520-521-ről együtt szavazunk, az 522-esről külön?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Részünkről igen.

ELNÖK: Jó. Akkor az 520. és 521. pontokat teszem föl szavazásra, amit a kormány támogat. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

Az 522-essel ki ért egyet? (Szavazás.) Ezt is támogatja a többség.

523. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

524. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

Az 525. és 526. pont összefügg.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk mindkettőt.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

527. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

528. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

529. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

Az 530. és 531. pont összefügg.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

532. és 533. pont együtt?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

534. és 535. pont együtt?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

536. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

537. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

Az 538. pont megvolt, az 539-est visszavonták.

540. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

541. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

542. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

543. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

544. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

545. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

546. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

547. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

548. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

Igen, képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez volt az a két javaslat, az 547. és 548., amelynek kapcsán Vékás professzor úr a konferencián kifejezetten hivatkozott arra, hogy bár az 547. javaslatban a szakértői javaslathoz nyúl vissza az előterjesztő, azonban a fogalomhasználata nem szó szerint veszi azt át, és ebből következik, hogy egyugyanazon problémát ugyanabban a normaszövegben két külön kifejezéssel illetnek, és ez zavaró. Ehhez képest az 548. szám alatti, Rubovszky Györggyel, Mátrai Mártával és Vitányi Istvánnak előterjesztett javaslatunk ettől a hibától mentes. Tehát Vékás professzor úr véleményét ajánlanám a tisztelt bizottság figyelmébe, és ezért azt javaslom, hogy az 547-est ne támogassuk, míg az 548-ast igen.

Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úr?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy ezt megemlítette. Itt tényleg egy szó a különbség, de az valóban lényeges. Vékás professzor szövegváltozata, amelyet a tanulmányában is közzétett, ott a kimentő klauzulában az szerepel, hogy "olyan akadály" okozta a szerződésszegést, amivel nem kellett számolnia. Az általunk támogatni javasolt 547-esnél "olyan körülmény" szerepel a szövegben, lévén, hogy ez a körülmény mint kimentő ok egy tágabb gyűjtőfogalom, amelyben a kifejezett és nem kifejezett akadály jellegű vagy más típusú jogilag releváns tény is benne foglaltatik. Tehát a körülményben benne van az akadály, az akadályban nincs benne a körülmény, ezért gondoltuk azt, hogy ez a szerencsésebb megfogalmazás.

De szeretnék itt is utalni arra, hogy a kimentő klauzula lényegét illetően éppen hogy elfogadtuk, amit a professzor úr fölvetett, és a mondat további részének van igazán meghatározó jelentősége, amely az előreláthatóság kérdésével foglalkozik.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát az 547-esről már szavaztunk, az elfogadtuk.

Az 548-as következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

549. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

550. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

551. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

552. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

553. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

554. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

555. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

556. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

557. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

558. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

559. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

560. pont 562-essel együtt?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

561. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

563. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Többször is visszaköszön ez a javaslat. Én nagyon pártolnám, Rétvári képviselő úr jó néhány helyen nagyon jó magyar kifejezéseket használ idegen szavak helyett. A kereskedelmi kommunikáció helyett a közlemény sokkal korrektebb. Védjük a nyelvünket a jogi nyelvezetben is, és javaslom ennek a javaslatnak a támogatását.

ELNÖK: Államtitkár úr?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Általában és elvben meg praktikusan is ezzel teljesen egyetértünk. Itt, ebben az esetben mi azért használtuk a kommunikáció kifejezést, amely kétségkívül gyengébb, mintha közleményt mondanánk, mert a tisztességtelen fogyasztói szerződés kikötésének tilalmáról szóló törvény kifejezetten ezt a fordulatot használja, és ezért gondoltuk azt, hogy éppen a jogrendszer szóhasználatában megnyilvánuló koherenciája szükségessé teszi, hogy az ott elfogadott kifejezéstől ne térjünk el.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tényleg nem akarok leragadni, semmiség - hogy egy már korábban kijavított hibára hivatkozzam - ez az egész törvényhez képest, de a kommunikáció szó az én érzületem szerint sokkal bizonytalanabb fogalom. A közlemény nagyon határozott, világos tartalmú, jogilag értelmezhető szó. Én azt gondolom, ha úgy van - nyilván úgy van -, ahogy szakállamtitkár úr mondja, hogy egy másik jogszabály ezt használja, nem biztos, hogy a polgári törvénykönyvnek kell ez után menni; ez nem egy szempont - akkor azt a kifejezést kell visszaigazítani ehhez. Nemcsak a magyarosságról van szó szerintem, hanem arról, hogy jogilag melyik kifejezés, melyik tartalom ragadható meg egzaktabban. A kommunikáció egy sokkal tágabb kifejezés, aminek a fogalmi határai sokkal lazábbak, parttalanabbak, mint az, hogy közlemény.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Annyit szeretnék még hozzátenni, előrebocsátva, hogy számomra sem ezen múlik a Ptk. megítélése, hogy itt együtt kell olvasni, hogy kereskedelmi kommunikációról van szó, egy szolgáltatásra vonatkozó kereskedelmi kommunikációról. Az sem feltétlenül magyar kifejezés, de itt a közlemény helyett inkább talán a reklámot mondanám, mert itt valójában erről van szó: a kereskedelmi kommunikáció magyarul reklám. S az úgynevezett reklámtörvény gondosan kigyomlálta a reklámtörvényből a "reklám" kifejezést, mint ami a kereskedelmi kommunikációnak a bevett kifejezése, és ezért vettük mi ezt át. Abban a pillanatban, amikor a reklámtörvény újra reklámról beszél, akkor nyilván itt is a "reklám" kifejezést kellene használni, ami jobb, mint a kommunikáció, és jobb, mint a közlemény. Mert a közlemény picit mást jelent a normál nyelvhasználat szerint.

ELNÖK: Köszönöm szépen, szavazás következik. A kormány tehát nem támogatja az 563. pontot. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

564. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

565. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

566. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

567. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

568. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

569. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

570. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

571. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

572. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

Az 573., 574. pontokat visszavonták.

575. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

576. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

Az 577., 578. pont visszavonva.

Az 579. következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

580. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

581. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

582. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

Az 583-ast visszavonták.

584. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

585. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

586. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

Az 587. a 931-essel együtt?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

588. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

589. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

590. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

591. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

592. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

593. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

594. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

595. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

Az 596-ost visszavonták.

597. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

598. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is támogatjuk

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

599. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

600. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

601. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

602. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

603. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

604. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ez ugyanaz, mint az előző, értelemszerűen támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

605. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

606. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

607. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

608. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is támogatjuk.

ELNÖK: A 609., 610. pontokkal együtt.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Elnézést, a 608-ast igen, a 609-est nem, a 610-est igen.

ELNÖK: Akkor külön szavazunk. Tehát a 608-ast támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 609-est nem támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 610-est támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

611. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ebben a formájában nem támogatjuk; amúgy vannak elemei, amit igen.

ELNÖK: Várunk akkor csatlakozót hozzá. Ki támogatja a 611-est? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 612. pont összefügg a 613., 614., 617., 618., 619., 620. pontokkal. Mehet egyben?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Igen, mert azt hiszem, egyiket sem támogatjuk; illetve a 617-est támogatjuk, az összes többit nem támogatjuk.

ELNÖK: Akkor megyünk egyenként.

612. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

613. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

614. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

615. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

616. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

617. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

618. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

619. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

620. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

621. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

622. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

623. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk; ez összefüggött a 624., 625., 627., 633., 634., 637., 638. pontokkal. (Jelzésre:) Nem mehetünk egyben?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Sajnos nem.

ELNÖK: Jó, akkor megyünk végig.

624. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

625. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

626. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

627. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

628. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

629. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

630. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

631. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

632. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

633. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ebben a formájában nem, van olyan eleme, amelyet igen.

ELNÖK: Akkor ebben is kapcsolódót várunk. Ki támogatja a 633-ast? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

634. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

635. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

636. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

637. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

638. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

639. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ebben a formájában ezt sem támogatjuk; ebben is vannak részelemek, amelyeket tudunk majd támogatni.

ELNÖK: Akkor itt ismét kapcsolódót várunk. Ki támogatja a 639-est? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

640. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

641. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

642. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

643. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

644. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ebben a formájában ezt sem tudjuk támogatni. Itt több helyesírási hibát szándékozik kijavítani. Van olyan eleme, amely tényleges hiba és javítani kell, és van olyan eleme - itt több ilyen módosító javaslat lesz -, amelyben viszont szerintünk a javaslat nem felel meg az akadémiai szabályzatnak.

ELNÖK: Például a vessző kiiktatása, igen.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Igen. Tehát van, ahol indokolt a javaslat, és van, ahol nem indokolt.

ELNÖK: Igen, kapcsolódót várunk hozzá. A 644-est tehát a kormány nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

645. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

646. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

647. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

648. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

649. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Itt is kapcsolódó módosító javaslatot látnánk indokoltnak; ebben a formájában nem támogatjuk.

ELNÖK: Igen, nyelvhelyességi hibás. Ebben a formában nem támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

650. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

651. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

652. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

653. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

654. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

655. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

656. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ez összefügg a 659-essel. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

657. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

658. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

660. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

661. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

662. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 663. pont összefügg a 664-essel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

665. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

666. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

667. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 668., 669., 670., 671. pontokat visszavonták.

672. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

673. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

674. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 675-öst visszavonták.

676. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Senki sem támogatja, egyharmadot sem kapott.

677. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

678. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

679. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

680. és 681. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Senki, egyharmadot sem kapott.

682. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem, hogy a 683., 684., 686., 688., 690. pontokat sem?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Külön kellene, mert van, amit igen.

ELNÖK: Jó. Tehát a 682-est nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

683. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

684. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

685. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

686. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

687. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

688. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

689. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

690. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

691. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

692. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 693. pont sok-sok összefüggéssel? Szövegpontosítások.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 693-697. pontokat támogatjuk.

ELNÖK: Ez mind nyelvtani pontosítás.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Külön kellene szavazni a 695-ösről, elnök asszony.

ELNÖK: Jó. A 693., 694., 696., 697. pontokról tudunk együtt szavazni, ezt mind támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 695. pontot is támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

698. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

699. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 700. pont a 701-essel?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

702. pont? (Közbeszólások.)

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Elnézést kérek, a 700. és 701. pont valóban nem azonos, mert igaz ugyan, hogy a "vagy" szót "illetvé"-re cseréli, de a 700-asnál megmarad a vessző, a másiknál pedig ki akarja venni. Úgyhogy csak a 700-ast támogatjuk, ahol az "illetve" előtt megmarad a vessző.

ELNÖK: Így van, akkor mégis külön szavazunk róla. Aki a 700-assal egyetért, kérem, jelezze. (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

A 701-essel ki ért egyet? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott. Az akadémiai szótárt érdemes felütni, mert elfelejtettük, hogy mikor kell vesszőt tenni és mikor nem.

702. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

703. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 704. pontot visszavonták.

705. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

706. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

707. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

708. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

709. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 710., 711. pontokat visszavonták.

712. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

713. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

714. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk. Annyit tennék még hozzá, hogy itt is fölmerül nyelvhelyességi szempontból, hogy a "fakultatív" szó helyett esetleg a "választható" legyen. Itt is a biztosítási gyakorlat kifejezetten a fakultatív viszontbiztosítás kategóriáját használja, ezért nem vettük át az egyébként nyelvhelyességi szempontból amúgy indokolt "választható" kifejezést.

ELNÖK: Világos, jó. A kormány tehát nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

715. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

716. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk.

717. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

718. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

719. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

720. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

721. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

722. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

723. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk.

724. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

725. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

726. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt sem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

727. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

728. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

729. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

730. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

731. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

732. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

733. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

734. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk, azzal, hogy a második sorban van az, hogy "három éves", azt viszont egybe kellene írni.

ELNÖK: Kapcsolódót várunk hozzá.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Vagy ha lehet így korrigálni most, akkor támogatjuk.

ELNÖK: Akkor ezt sajtóhibának minősítjük és egybeírjuk, és akkor tudja támogatni a kormány is.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

735. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

736. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

737. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

738. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

739. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

740. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

741. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

742. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

743. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

744. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

745. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

746. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

747. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

748. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ez összefügg a 751., 753., 764., 800. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Egyiket sem támogatjuk.

ELNÖK: Egyben tudunk róla szavazni. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

749. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

750. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 751-es megvolt.

A 752. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 753., 754. pontokat elbíráltuk.

755. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

756. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt sem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 757-est elbíráltuk.

758. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

759. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

760. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

761. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

762. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

763. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 764-es megvolt.

765. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

766. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt sem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

767. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk, de itt is egy vesszőt szeretnék javasolni az első sor végén a "közre" szó után.

ELNÖK: Igen, új mondatrész kezdődik, úgyhogy azt a vesszőt odatudjuk. És akkor támogatja a kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

768. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Itt azért megint egy komoly kérdés merül fel, sok más mellett. Ennek a javaslatnak két eleme van, én a (2) bekezdéssel kapcsolatban vetek fel kérdést. Úgy szól az eredeti szöveg: "Nem kell megtérítenie a károkozónak azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható." Majd az eredeti javaslat szerint van egy olyan is, hogy "Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetében ezt a szabályt nem lehet alkalmazni." Ennek az elhagyására tesznek javaslatot szocialista képviselőtársaink. Abszolút nem értek egyet azzal, hogy a szándékos vagy súlyos gondatlanság esetében miért adjuk meg azt a kedvezményt a károkozónak és egyben azt a hátrányt a károsultnak - mert a másik oldalról ez egy hátrány a károsult számára -, hogy ne tarthasson igényt teljes kártérítésre. Meg kell mondjam, azt sem könnyű elfogadnom, ami az első mondatban van.

Arról van szó, hogy van egy károkozás, egy magatartás, és károk vagy azonnal, vagy később, időben eltolva következnek be. Kétségtelen, hogy ebben a dimenzióban, ebben a világban előfordul olyan, hogy olyan összegű károk következnek be huzamosabb idő eltelte után, amire valóban nemigen gondolhatott valaki. Ezt a helyzetet kívánja méltányolni az alapjavaslat. Mondjuk, ha ezt el is tudom fogadni, azt már végképp nem tudom elfogadni, hogy ha maga a magatartás szándékos volt vagy súlyos gondatlansággal következett be a károkozás, akkor ez a kedvezmény előállhasson. Elemezve a szabályt persze lehet, hogy az fog elhangozni, hogy szándékosságnál ez fogalmilag kizárt, nem tudom, de a súlyos gondatlanságnál semmiképpen sem kizárt fogalmilag. Tehát én ennek a kárfelelősséget csökkentő elemnek az elfogadását nem pártolom. Azt gondolom, azt a mondatot, amelyet itt ki akarnak venni képviselőtársaim ebből a szövegből, azt nem kellene kivenni. Ezt nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy ezt szóba hozta. Ez tényleg nagyon fontos praktikus és egyben dogmatikai kérdés.

Annak érdekében, hogy megalapozottan tudjunk erről állást foglalni, leültünk Lábady professzorral, aki ezt a részt gondozta a tervezetben, amúgy a kodifikációs bizottság prominens tagja, aki megerősítette azt a véleményünket, hogy a károkozó vétkessége nem írhatja felül az előreláthatósági korlátot. Ha ezt megtennénk, akár szándékosság, akár súlyos gondatlanság esetére nézve, és kimondanánk, hogy a károkozó olyan következménykárokért is felel, amelyek előre látása nem volt elvárható tőle, akkor gyakorlatilag visszajutnánk a XIX. századi porosz polgári törvénykönyvhöz, amely ha nem is először, de utoljára tulajdonképpen fölülírta a szubjektív oldal előtérbe helyezésével az előreláthatósági klauzulát. Ez végképp egy olyan igazságtalan eredményre vezetne, hogy függetlenül attól, kellett-e kalkulálnia bizonyos következményekkel, az oksági láncok ily módon a végtelenig halmozhatóvá válnának a károsult részéről. Hiszen elegendő lenne a vétkességet bizonyítania, és utána már csak azt a tényt, hogy valamilyen közvetett kára bekövetkezett, és akkor tekintet nélkül arra, hogy az előre látható volt-e vagy sem, a károkozó felelne. Ez összességében nagyon méltánytalan helyzetet eredményezne, és minket legalábbis Lábady professzor meggyőzött arról, hogy értsünk egyet azzal, hogy ez a mondat a tervezetből kikerüljön, és mi ezt végül is el is fogadtuk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Tehát a kormány támogatja ezt az indítványt. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

769. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

770. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

771. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

772. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

773. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

774. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

775. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

776. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Senki, egyharmadot sem kapott.

777. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

778. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Senki, egyharmadot sem kapott.

779. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

780. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

781. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

782. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ebben a formájában nem támogatjuk.

ELNÖK: Akkor kapcsolódót várunk. A kormány tehát nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

783. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

784. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

785. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ez az atomkár témaköre. Ezzel kapcsolatban nekem az a problémám, hogy legalábbis fő szabályként az engedélyes a kártérítésre kötelezett, holott ezek olyan károk, amiért nyilvánvalóan az engedélyesnek a vagyona alkalmatlan a reparációra. Tehát azt gondolom, mindenképpen, legalábbis fő szabályként a magyar állam generális kártérítési kötelezettségét lenne indokolt megállapítani.

Egyébként is ezzel a szabályozással, ahogy itt le van írva, és ismerve némileg a jelenleg hatályos szabályozást is, az a problémám, hogy nem igazán áttekinthető a kártérítés rendezése, mert itt különféle versengő megoldások is szerepelnek. Eleve a fölvezető mondatom is utalt erre, hogy ismeri a jelenlegi szabályozás is a magyar állam végső fokon való helytállását. Ebből az egészből azonban ez, ahogy itt a polgári törvénykönyvben szerepel, nem igazán áttekinthető, és úgy tűnik, nem is konzekvens. Ezért ezt a módosító javaslatot nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, kíván-e reagálni?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Igen, köszönöm. A szándékunk és legjobb tudásunk szerint ez, ami itt szerepel, nem tér el a hatályos atomtörvényben foglalt felelősségi szabályoktól, annak egyfajta kivonatolt változata. A szándék az volt, hogy ha az épületről lehulló kár felelősségi szabályai mint deliktuális kárfelelősség megjelenik a Ptk.-ban vagy szerepel benne, akkor nyilván az atomkárok kívülmaradása egyfajta logikátlanságot eredményezne. De tartalmilag a szabály nem tér el attól, ami a hatályos törvényben is szerepel, ott is szerepel az engedélyesnek ez a fajta erőteljes megnövelt felelőssége.

ELNÖK: Köszönöm szépen, szavazás következik. A kormány tehát ezt az indítványt támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

786. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

787. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

788. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 789-est visszavonták.

790. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

791. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

792. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

793. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Senki, egyharmadot sem kapott.

794. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

795. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 796-os megvolt.

797. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

798. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

799. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 800-as megvolt.

801. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

802. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 803. és 804. pont együtt?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk egyiket sem.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

805. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt támogatjuk.

ELNÖK: Képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Az én látásom szerint a 804. és 805. azonos.

ELNÖK: Államtitkár úr?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Annyiban nem, hogy az (1) bekezdés kétségkívül szó szerint azonos. A (2) bekezdésben a Rétvári-féle javaslat az "a törvény"-t "e törvény"-re korrigálná, márpedig a tervezet mindenütt, ahol magára utal vissza, a határozott névelőt használja. Tehát ennyi a különbség, emiatt nem javasoltuk a 804-est. Az első részt tekintve egyezik, és azt támogatjuk is.

ELNÖK: Köszönjük. A 805-öst tehát a kormány támogatja...

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Amely megegyezik a 804-es (1) bekezdésének szövegével.

ELNÖK: Igen. Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

806. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt támogatjuk, azzal, hogy a második sorban kellene egy vesszőt elhelyezni: "A közösen elszenvedett balesetben vagy más hasonló veszélyhelyzetben", ide kell a vessző, "ezek bekövetkezésekor..."

ELNÖK: Igen, jó.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Leírási hibának nyilvánítom.

ELNÖK: Így van, és akkor tudunk róla szavazni, és így a kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

807. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 808-ast visszavonták.

A 809. pontról már szavaztunk.

810. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Elnézést, a 809-esről külön szavazást kérünk.

ELNÖK: Jó. A 809-est tehát nem támogatta a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 811. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

812. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

813. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

814. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

815. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

816. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 817-est elbíráltuk.

818. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

819. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

820. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

821. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

822. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 823-at elbíráltuk.

824. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 825-öst elbíráltuk.

826. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

827. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

828. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

829. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

Képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Egy pillanat, az a följegyzésem van az iratomban, hogy nem egyezik a módosító javaslattal a 829-es. Nem tudnám megmondani az eltérést, mert nincs nálam, de valamiért ezt írtam föl. Jó lenne, ha ezt tisztázni tudnánk. Mi lett a szavazás eredménye?

ELNÖK: A 829-est támogattuk.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): De akkor is érdekes lehet, hogy mi is az eredeti javaslat.

ELNÖK: Ha eltérés van, akkor visszatérünk rá.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Jó, rendben van, csak jelezni akartam.

ELNÖK: Utánanézünk.

A 830. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 831-est elbíráltuk.

832. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

833. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

834. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

835. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 836-ost elbíráltuk.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ennek mi lett a sorsa? Szavazzunk róla külön, mert nem támogatjuk!

ELNÖK: Akkor visszatérünk rá. 836. pont, kormány?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Senki, egyharmadot sem kapott.

837. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

838. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

(Dr. Kontrát Károly visszatér az ülésterembe.)

839. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

840. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

841. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

842. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

843. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

844. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 845-öst visszavonták.

846. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

847. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

848. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

849. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 850-est visszavonták.

A 851. pont összefügg a 859., 863., 867., 871., 903., 905. pontokkal.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk valamennyit.

ELNÖK: Akkor egyszerre teszem föl. Ki támogatja?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Egy pillanat, elnézést kérek! A 850-est visszavonták, ugye? A 851-es nem ugyanaz szó szerint?

ELNÖK: Talán azért vonták vissza.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Az rendben van, csak most hozzá tetszett kapcsolni a szavazásnál egy csomó olyan javaslatot, amit nem is látunk ebben a pillanatban, hogy az mi. Úgyhogy azt javaslom, a 850., 851., ha jól értem, ugyanaz, akkor mind a kettő vissza van vonva, nem?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem, csak a 850-es.

ELNÖK: Miután ki kellett választani a két azonos szövegű közül, hogy melyiket tartja fönn, ezért egyet visszavont, egyet fönntartott.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Nem értettem; azt hittem, hogy érdemben vonták vissza.

ELNÖK: Nem, technikailag.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Jó, de ez nem volt világos. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Akkor erről szavazhatunk egyben, államtitkár úr?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Igen.

ELNÖK: A kormány tehát ezt a csomagot támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

852. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

853. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

854. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 855-öst már elbíráltuk.

856. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 857., 858. visszavonva; a 859., 860. pontokat elbíráltuk; 861. visszavonva; a 862., 863. pontokat elbíráltuk.

A 864. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 865. megvolt; 866. visszavonva; 867., 868. megvolt.

A 869. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Elvetettük, de egyharmadot kapott.

A 870. visszavonva, 871. megvolt.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Bocsánat, még ennek kapcsán szabad legyen kérnem külön elbírálást. Persze, hogy vannak összefüggések a javaslatok között, de a hozzá kapcsolódó javaslatoknak van további tartalmi elemük is.

Itt az a probléma merül fel, hogy a haszonélvezeti jog korlátozásáról volna szó, és elhagyásra tesznek javaslatot az előterjesztők a módosító javaslatban. Magyarán a házastárs - és most a többiről nem beszélek, mert nekünk arról különvéleményünk van - haszonélvezetijog-korlátozásának ne legyen lehetősége. Erről van körülbelül szó. Erre a problémára is kitért Vékás professzor úr a polgári törvénykönyv konferencián februárban, és kifejtette, hogy bármennyire is megyünk az özvegyi jognál az állagöröklés felé, azért ezt teljesen kizárólagossá tenni nem kellene, és ennek következményei is vannak, így a korlátozás intézményének a megszűnése sem lenne indokolt. Minket ez az okfejtés ott meggyőzött, és ezen az alapon a 871-est nem támogatjuk. Azt gondoljuk, hogy külön döntést érdemel ez a dolog, mert az, hogy az örökösnek elsősorban a gyermeke az állagörökös, erről szólt az a 851-es javaslat, amellyel összefüggésben erről is szavaztunk, de erről máshol is szó van, úgyhogy erről egy külön állásfoglalás indokolt.

ELNÖK: Jó, akkor a 871-es következik. Ezt a kormány támogatta, ha jól érzékeltem. Államtitkár úr!

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Annyit szeretnék ennek kapcsán mondani, hogy éppen arról lenne itt szó, hogy ezek a módosító javaslatok akceptálják a Vékás professzor által egyébként a Magyar Jog őszi számában írásban is megtett javaslatot, nevezetesen hogy a túlélő házastárs, az általa lakott ingatlantól és berendezési tárgyaktól eltekintve, amire megmaradna az özvegyi jog, egyebekben egy gyerekrészt örököljön. Merthogy a haszonélvezet helyetti állagöröklés lényegesen egyszerűsíti valamennyi szereplőnek a helyzetét, csökkenti a perek számát; ezt a professzor úr viszonylag hosszan magyarázza.

Ez a javaslat jelenik meg itt egy módosító keretében, és ennek egy folyománya, következménye az, hogy a haszonélvezet megváltásának a szabálya csak ott marad fönn, ahol a túlélő házastárs által lakott ingatlanról és berendezési tárgyról van szó, hiszen ott marad meg egyedül a haszonélvezeti jog. Ezért, amiről most a bizottság szavaz, lényegében egy okozatnak az okozata, egy technikai változás, hiszen ha az özvegyi haszonélvezet zsugorodik a berendezési tárgyra és a lakott ingatlanra, az általános megváltási szabályok fönntartására a törvényben nincs szükség. Pusztán erről van itt szó.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most tehát a 871. indítványról külön szavazunk. A kormány támogatta. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 872. következik, összefügg a 875-össel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 872-est nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Nem kapott szavazatot...

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Bocsánat, összefügg a 872-es a 875-össel, de a 875-ösben is vannak többletrendelkezések. Ebből adódóan a 872-est támogatjuk, a 875-öst nem.

ELNÖK: Jó, akkor egyharmadot kapott, de elvetettük.

873. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

874. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Az élettárs használati joga. A problémánk ezzel a módosító javaslattal, pontosabban az alapjavaslattal, amelynek az elhagyására teszünk indítványt, abból a saját szakmai tapasztalatunkból folyik, hogy az élettársi viszonynak - és itt most nem bejegyzett élettársi viszonyról beszél a jogszabály, tehát nem egy regisztrált, hatóság által regisztrált kapcsolatról -, ha annak jogilag releváns következményeit kell alkalmazni, vita esetében rendkívül nehéz a bizonyíthatósága, annak is, hogy fennállt-e élettársi jogviszony vagy nem állt fenn élettársi jogviszony. Perekből ismerjük azokat a szemben álló állításokat, hogy csak nemi kapcsolat volt, mondja az egyik fél, a másik fél azt mondja, hogy nem, élettársi, vagyonközösségi jellegű együttélésre is kiterjedt a kapcsolat.

Különösen aztán problematikus lehet az időhöz kötés, és ez a javaslat időhöz köti a dolgot. Arról szól, hogy tízévi élettársi viszony fennállása után keletkezik az élettárs javára használati jog. Az élettársi viszony fennállta esetén is az együttélési idő kezdete számos bizonyítási problémát vet fel. Ugyanakkor a szabály természetéből adódóan nagyon éles érdek-összeütközések fognak keletkezni rokonok, élettársak vagy e minőségében vitatott, az örökhagyóval valamiféle kapcsolatban állt személyek között.

A problémám nem feltétlenül abban áll, hogy az élettárs valamiféle kedvezményt a kapcsolatból ne élvezzen, hanem abban, hogy ezzel a megoldással gyakorlatilag rendkívül eshetőlegesen eldönthető jogviták százait fogjuk megteremteni, mert annak a megállapítása majd, hogy itt a jogi feltételek fennállnak vagy nem, rendkívül nehéz bizonyítási kérdéseket vet fel. Ilyen erős érdekeknél bizony a nem valós tényállítások és azok bizonyításának a megkísérlése gyakran elő fog fordulni. Tehát ez a rendezés a rendezés módját tekintve meggyőződésünk szerint a jogbiztonsággal teljesen ellentétes. És fölösleges is lenne egy ilyen rendelkezés, mert leginkább a végintézkedéssel az örökhagyó, teljesen szabadon rendelkezhetvén bárki javára, ezt a kérdést meg tudja oldani. Elnézést, egy irodalmi hasonlattal: ezzel a jogi megoldással különböző családi kapcsolatokba, rokoni kapcsolatokba, illetőleg más emberi kapcsolatok körébe Erisz almáját fogjuk bevágni; rendkívül sok problémát fog okozni, miközben az objektív anyagi igazság kiderítése rendkívül eshetőleges lesz.

Azt gondoljuk, akkor sem szerencsés ez a megoldás, ha elfogadjuk azt, hogy az élettársak, tehát az együtt élő élettársak számára valamiféle kedvező jogkövetkezmény megfontolandó lenne és annak az alkalmazása. Így ez, ezzel a móddal véleményünk szerint a jogbiztonság követelményeit fogja sérteni, nem fog tudni érvényesülni az objektív igazság kiderítése abban a mértékben, amilyen mértékben egy jogállamban elvárható.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Egészen röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy ez is egy jó példa arra, mennyire csalóka az a látszat, hogy Vékás professzor és a kormány álláspontja érdemi kérdésekben eltér egymástól. Hiszen ez is egy olyan rendelkezés, hogy már a benyújtott törvényjavaslatnál is mi figyelembe vettük a professzor úr által kidolgozott szakértői javaslat egyik legfontosabb vívmányának nevezett részét, nevezetesen hogy ne csak a bejegyzett élettársak, hanem általában az élettársak számára is egy méltányos öröklési jogi szabály kerüljön megfogalmazásra. S anélkül, hogy a tudományos tekintélyre hivatkoznék, ezt szerettem volna megemlíteni.

Nekünk az volt a véleményünk, hogy különösen most a parlament elé került, kerülő bejegyzett élettársi törvény, amely a de facto élettársak közjegyző előtti nyilvántartásba vételét, amely kifejezetten bizonyítási célokat hivatott szolgálni, megoldja azt a problémát a jövőben, amelyet a képviselő úr említett.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ma már szó volt arról - és ezen a témán túlléptünk, nem is akarom kinyitni újból -, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatban mi az álláspontunk. Nekem egyébiránt az a véleményem, hogy élettársi kapcsolatot regisztrálni és olyan jogintézményt teremteni, amit úgy hívunk, hogy bejegyzett élettársi kapcsolat, kizárólag abból a szempontból van értelme, de abból a szempontból volna is értelme, hogy mintegy nyilvántartásba kerüljenek közhitelű módon az élettársi kapcsolatok, és az a vita, hogy fönnáll-e és mikor kezdődött, kiiktatásra kerüljön. Személyes meggyőződésem szerint, ha tehát van létjogosultsága egy ilyesféle jogintézménynek, annak kizárólag azt a szerepet kellene betöltenie, hogy a bizonyítási terhet világossá tegye, és a bizonyítás világát megkönnyítse. Mert akkor van egy közokirat, egy közhitelű nyilvántartás, és aki nem ért azzal egyet, annak kellene az ellenkezőjét bizonyítani, megdönteni a közokiratban foglaltakat.

Ha tehát a bejegyzett élettársi intézménynek - amit nem tudunk, hogy mit tervez a kormány, és még nem tudjuk, milyen tartalommal kerül ez az Országgyűlés elé - egyáltalán bármilyen értelemben létjogosultsága lenne, akkor annak nem a jelenleg élettársakat megillető jogokat kellene igazából érintenie, hanem egyedül azt a funkciót kellene szerintem betöltenie, hogy az élettársi kapcsolat bizonyítási nehézségét kiküszöbölje. Egy ilyen értelemben létező bejegyzett élettársi kapcsolat mellett egy ilyen szabály, feltéve, ami megint egy külön kérdés, hogy indokolt-e egy ilyen öröklési szabály - ez egy külön kérdés; most maradjunk csak a jogbiztonsággal és a regisztrációval kapcsolatos problémakörnél -, tehát egy bejegyzett élettársi kapcsolatnak a létezése ilyen probléma megoldására még tulajdonképpen akceptálható lenne. De itt nem erről van szó. Itt nincs bejegyzett kapcsolatról szó; pontosabban itt kifejezetten az élettársi viszonyról van szó. Amilyen értelemben én most bejegyzett élettársi kapcsolatról és nem bejegyzett élettársi kapcsolatról beszéltem, a kettő a jogállás tekintetében teljesen azonos, kizárólag a kapcsolat regisztrált állapotában, regisztráltságában van a különbség. S ilyen értelemben természetesen ugyanazt mondjuk, amit a professzor úr, hogy indokolatlan a megkülönböztetés élettárs és regisztrált élettárs között, de ha a regisztráció kizárólag a bizonyítási teher tisztázását jelentené, akkor nem is lenne különbség. Tehát amilyen problémát ez a javaslat ilyen értelemben rendezni akarna, az a probléma voltaképpen fenn sem állna.

Amit tehát most szakállamtitkár úr mondott, az a világon sajnos semmit sem változtat azokon az ellenérveken, amit a megoldással szemben az előbb felhoztam.

ELNÖK: Köszönöm szépen, szavazás következik. A 874. pontot a kormány tehát nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

875. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

876. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

877. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

878. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Senki, egyharmadot sem kapott.

A 879-est elbíráltuk.

880. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

A 881-est elbíráltuk.

882. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

883. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

884. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

885. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

886. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 887., 888., 889. pontokat elbíráltuk.

890. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 891-est elbíráltuk.

892. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 893-ast elbíráltuk.

894. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

895. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 896., 897. pontokról nem kell szavaznunk.

898. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

899. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezt is támogatjuk.

ELNÖK: Igen, képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Bocsánat, a 897. és 898. között mi a különbség?

ELNÖK: Az egyik vissza van vonva, a másik fönntartva.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ugyanolyan okból, hogy kétszer szerepel ugyanaz a javaslat?

ELNÖK: Igen.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Jó, rendben van.

ELNÖK: Tehát a 899-est a kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 900., 901., 902., 903. pontokat elbíráltuk; 904. visszavonva; 905., 906. pontokat elbíráltuk.

A 907. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

A 908-ast elbíráltuk.

909. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

911. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

912. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

913. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

914. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

915. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

916. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja, elfogadtuk.

917. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 918-ast elbíráltuk; a 919-est és 920-ast visszavonták. (Dr. Salamon László jelzésére:) Most? Jó.

Akkor a 918-asról kérdezem a kormány álláspontját.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 921. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 922., 923. pontokat elbíráltuk.

924. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 925., 926., 927. pontokat elbíráltuk; a 928-ast visszavonták; a 929-est elbíráltuk.

A 930. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 931., 932. pontokat elbíráltuk; a 933-ast visszavonták, a 934., 935. pontokat elbíráltuk.

A 936. pont következik.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

937. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

938. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

939. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

940. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

941. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 942-est visszavonták.

943. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

944. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

945. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

946. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

947. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 948-ast elbíráltuk.

949. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

950. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

951. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

952. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

953. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

954. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

955. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Senki, egyharmadot sem kapott.

956. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

A 957-est elbíráltuk, a 958-ast visszavonták.

Az utolsó következik: 959. pont?

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Túlnyomó többséggel elfogadtuk.

Azt mondják a munkatársaim, hogy a 927-esről nem szavaztunk itt a nagy lendületben, ezt még megnézzük. A 927-es Rétvári képviselő úr javaslata, összefügg a 934-essel.

DR. GADÓ GÁBOR szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, elvetettük.

S ezzel a napirend tárgyalását befejeztük. Köszönöm szépen az eredményes munkát a minisztérium munkatársainak is és a segítséget is.

Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendet lezártuk.

Az eltitkolt múlt megismerhetőségéről szóló határozati javaslat (H/7014. szám); döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita

Következik a 2. napirendi pontunk: az eltitkolt múlt megismerhetőségéről szóló határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára alkalmasságáról kell döntenünk.

Üdvözlöm a napirend tárgyalásánál Gulyás Józsefet az előterjesztők nevében. Megadom a szót a képviselő úrnak.

Gulyás József (SZDSZ) szóbeli kiegészítése

GULYÁS JÓZSEF (SZDSZ): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Tavaly év végén, december 10-én abban a reményben és azzal a várakozással nyújtottuk be a határozati javaslatunkat, hogy még a tavalyi év végén van mód a határozati javaslatunk megtárgyalására vagy legalább a vita megkezdésére, a vita felnyitására. Nos, az elmúlt év végén nem került sor az alkotmányügyi bizottság előtt a határozati javaslat megtárgyalására; most külön köszönöm, hogy erre sor kerülhet.

Az eltitkolt múlt megismerhetőségéről szóló határozati javaslatunkat azzal a céllal és szándékkal nyújtottuk be, hogy az elmúlt rendszer iratait, elsősorban az állambiztonsági szolgálatok, szervek által keletkeztetett iratokat, de nem kizárólag azokat, azoknak a megismerhetőségét, kutathatóságát lehetővé tegyük. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a határozati javaslat nem az ügynökkérdésről szól, hanem annál messze többről: az előző rendszer működésének megismerhetőségéről.

Szeretnék visszautalni arra, hogy a 2002 nyarán kipattant ügynökbotrányt követően az akkori miniszterelnök fölállított egy bizottságot, melynek a vezetője Sólyom László volt, és ennek a bizottságnak a munkája és a munkája során megfogalmazott érvelés nagyban befolyásolta ennek a határozati javaslatnak a megfogalmazását. Ennek bevezetőjében például utalunk arra, amit az akkori Sólyom-bizottság kimondott, nevezetesen hogy a rendszerváltás előtti Magyarország nem volt jogállam, ezért a titkosszolgálatok működése sem lehetett jogállami, és a nem jogállami rendszer titkosszolgálati iratai visszatartásához, indokolatlan titkosításához, az egykor megfigyeltek, áldozatok, kutatók, továbbá a nyilvánosság előli elrejtéséhez a jogállami Magyar Köztársaságnak nem fűződhet érdeke.

Utalunk ebben a határozati javaslatban az alkotmány 61. §-ára, mely a közérdekű adatok megismerésének jogáról szól, az információszabadság jogáról, vagy az alkotmány 70/G. §-ában biztosított tudományos élet szabadságához fűződő jogról, a tudományos szabadság jogáról.

Úgy ítéljük meg, hogy természetesen a jogállami Magyarországnak fűződhet érdeke, és ezt nem zárja ki a határozati javaslatunk, hogy az elmúlt rendszerben keletkezett bizonyos iratok, dokumentumok vagy adatok titkosításához, minősítéséhez még fűződhet érdeke a jogállamnak, azonban azt gondoljuk, hogy ez különleges és kivételes esetekben lehet indokolt, illetőleg hogy megfelelő módon alá kell támasztani ezeknek a titkosításának az indokoltságát. Jelenleg azonban nem ez a helyzet. Úgy ítéljük meg, és erről szól tulajdonképpen a Kenedi-bizottság jelentése is, hogy túlontúl széles körben kiterjedt módon értelmezték a rendszerváltás óta az állambiztonsági szolgálatok, az egykori állambiztonsági szolgálatok által keletkeztetett iratok titkosságának a szükségességét. Arra irányul tehát a javaslatunk, hogy ebben legyen egy fordulat, és ebben az Országgyűlés folytasson le egy vitát, s ezzel tegye egyértelművé a jogalkotó, hogy milyen elvárásai vannak. Ezt az elvárásrendszert igyekeztünk ebben a határozati javaslatban megfogalmazni, és az a szándékunk, hogy ebben a tárgykörben belátható időn belül végre szülessen egy jogszabály, a mi szándékaink szerint egy olyan jogszabály, amire maga a Kenedi-jelentés is utal, egy új, kvázi dossziétörvény. De nem is az elnevezés itt a lényeg, hanem az új jogszabálynak a komplexitása, tehát hogy legyen egy olyan jogszabály, amely valóban, a rendszerváltás után közel húsz évvel fordulatot jelenthet az elmúlt rendszer megismerhetősége tekintetében.

A határozati javaslatunk 1. pontja három albekezdésből áll, és van egy 2. pont. A 2. pont abból a szempontból lehet érdekes, hogy itt mi egy olyan határidőt neveztünk meg, amely 2008 decemberében teljesen logikus és normális volt: 2009. február 28-áig kértük volna föl a kormányt arra, hogy a megfogalmazott célok megvalósításához szükséges törvényjavaslatot elkészítse. Ez a határidő ma már nyilvánvalóan másképpen értelmezendő, értelmezhető, mint a benyújtás pillanatában. Hozzáteszem, hogy a Kenedi-jelentést a vizsgálatban részt vevő bizottsági tagok 2008. szeptember 11-én adták át a kormánynak, tehát meggyőződésünk szerint volt elegendő idő arra, hogy február 28-ával bezárólag elkészüljön egy ilyen előterjesztés. Ha az még sincs így, akkor az előterjesztők nem zárkóznak el attól, hogy valamilyen belátható időn belül, de nem túl nagy időkeretet figyelembe véve, ez a határidő valamelyest módosuljon.

Tisztelt Bizottság! Ennyit kívántam elöljáróban az előterjesztésünkről elmondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Üdvözlöm a kormány képviseletében Iváncsics Krisztina asszonyt, és kérdezem a kormány álláspontjáról.

A kormány álláspontjának ismertetése (Iváncsics Krisztina, Miniszterelnöki Hivatal)

IVÁNCSICS KRISZTINA (Miniszterelnöki Hivatal): Jó napot kívánok! A kormány a határozati javaslatot támogathatónak tartja, módosításokkal.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kér szót. Hankó Faragó Miklós!

Kérdések, észrevételek, reflexiók

DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS (SZDSZ): Önkéntelenül is adódik a kérdés akkor, hogy nagyjából milyen módosításokra gondolhatunk itt. Mit érintene a kormány szándékai szerint a lehetséges módosítás?

IVÁNCSICS KRISZTINA (Miniszterelnöki Hivatal): Igazából azt tudom mondani, hogy mit fogad el a határozati javaslatból a kormány. Egyrészt nyilván el akarja készíteni az előterjesztést, amihez a munkát már meg is kezdte. A határidőt természetesen módosítani kell, mert erre a határidőre nem tudja majd ezt elvégezni.

A határozati javaslat érinti a mágnesszalagok kérdését. Ebben természetesen a kormány is azon az állásponton van, hogy elő kell hívni az azon lévő adatokat, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a minősítésüket fenntartani, mennyire lehet hasznosítani azokat az adatokat.

A többi kérdésben a kormány egy olyan előterjesztést szeretne készíteni, amelyet széles körű politikai és társadalmi vitára bocsát, mielőtt az Országgyűlés elé terjesztene. Úgyhogy ezekben a kérdésekben még elég sok képlékeny rész lehet, ezért abban nem tudnék nyilatkozni.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kér-e még valaki szót? (Nincs ilyen jelzés.)

Most döntésképtelen helyzetben vagyunk, mert határozatképtelen a bizottság e pillanatban, lévén, hogy ellenzéki oldalon egyetlen képviselő sincs jelen (Dr. Hankó Faragó Miklós jelentkezik.), és kormánypárti oldalon is igencsak hézagos. Megkérem a munkatársaimat, próbáljanak utánanézni képviselőtársainknak, hogy jöjjenek be a terembe.

Addig is megadom a szót Hankó Faragó Miklós képviselő úrnak.

DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS (SZDSZ): Köszönöm, de nem szót kértem, csak jelentkeztem mint ellenzéki képviselő (Derültség.), mert hiányolta elnök asszony az ellenzéki képviselőket.

ELNÖK: Ezt még szoknom kell. (Derültség.)

Amennyiben nincs több hozzászólás jelen pillanatban, visszaadom a szót az előterjesztőnek.

GULYÁS JÓZSEF (SZDSZ): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Bízom abban, hogy az ellenzéki képviselők távozása nem a napirendnek szól. Én nagyon fontosnak tartom, hogy az alkotmányügyi bizottság foglaljon állást, és tegye lehetővé, hogy végre megindulhasson ennek a határozati javaslatnak a vitája az Országgyűlésben. Ez az ügy túlontúl sokáig húzódott, nem a mi határozati javaslatunk, hanem az alapkérdés elrendezése eddig is.

Értem én a kormány álláspontját, nevezetesen hogy kvázi újabb időt kér, magam is utaltam erre, hogy számolunk előterjesztőként azzal, hogy ez bekövetkezhet. Bízom abban, hogy a határidőket azért talán sikerül úgy értelmezni, és amikor az Országgyűlés támogatja a határozati javaslatunkat, akkor támogatja azt az elképzelést is, hogy úgy módosítsuk a határidőket, hogy még ezen az ülésszakon, tehát 2009 tavaszán megszülessék az a jogszabály, amelyet mi a Kenedi-jelentés ismeretében, azzal összhangban, az ott megfogalmazott javaslatokkal, illetve az általunk a határozati javaslatban megfogalmazott elvi keretekkel összhangban támogatni is tudunk.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom; időközben a határozatképességünk helyreállt.

Szavazás következik. Először a tárgysorozatba-vételről kell döntenünk, és ha ez eredményes, utána kell az általános vitára alkalmasságról.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Kérdezem a bizottságot, tárgysorozatba veszi-e a határozati javaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen. Ki nem értett vele egyet? (0) Ilyen nem volt. Ki tartózkodott? (Látható többség.) Ez a többség. E pillanatban tehát a tárgysorozatba-vételre nem került sor.

Köszönöm szépen, ezzel a napirend tárgyalását lezártuk. Köszönöm szépen, képviselő úr és főosztályvezető asszony.

Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnökének megkeresése az Országos Igazságszolgáltatási Tanács levele tárgyában

A megkeresés ismertetése

Az utolsó napirendi pontunk következik: 3.-ként tárgyaljuk az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökhelyettes részéről küldött levelet.

Mint a bevezetőben, napirend előtt elmondtam képviselőtársaimnak, a házelnök asszony megkereste az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot azzal, hogy nyilvánítson véleményt a köztársasági elnök úr által jelölt Havasiné dr. Orbán Mária személyéről a megfelelő jogszabályok alapján.

Az OIT napirendjére vette a levelet, és a képviselőtársaimnál meglévő válaszlevelet küldték elnök asszonynak, aminek az az egyenes következménye, hogy a bizottságunk véleményét is kéri abban a kérdésben, hogy meg kell-e hallgassa az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a jelöltet. Ezt az állásfoglalást kell kialakítanunk, amit írásban nem nyújtottam be külön, hiszen egy igennel vagy nemmel a dolog megválaszolható. A döntésnek megfelelően aztán megfelelő indokolással ellátva fogom elnök asszonynak a levelet fölküldeni.

Bárándy Gergely!

Hozzászólások

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Annyit még egy mondatban az OIT ülésén elhangzottakból, hogy az indok az volt, hogy a tanácsot tulajdonképpen eddig senki nem kérte föl arra, hogy nyilvánítson véleményt. Ezért, ha köztársasági elnök úr ezt nem tette meg, akkor aki még ezt megteheti, az maga az Országgyűlés. Ha úgy nyilatkozik, az Országgyűlés illetékes bizottságának az az álláspontja, hogy anélkül nem tartható róla szavazás, hogy az OIT a véleményét kifejti, illetve megadja, akkor az OIT - és azt gondolom, ez egy helyes meglátás a levélben - meg fogja hallgatni. Tehát nem alakulhat ki a döntésünk nyomán vita a testületben arról, hogy kell-e vagy nem. (Dr. Salamon László visszatér az ülésterembe.) Most, hogy már Salamon képviselő úr is visszaérkezett a terembe és Hankó Faragó képviselő úr is itt van, van is értelme, hogy elmondjam a frakciónk álláspontját, mert egyébként mi, többiek mind ismerjük, azt gondolom.

A mi álláspontunk az volt, és ezt elmondtuk a tanács ülésén is, hogy a jogszabály nem ismeri az újrajelölést, tehát ezt a fogalmat nem használja, nem is ismeri. Jelölést ismer. A jelölési folyamatnak pedig része a jogszabály alapján az, hogy a tanács véleményt nyilvánít a jelölt személyéről. Elhangzott az OIT ülésén, hogy a véleménynyilvánítás és a meghallgatás nem ugyanaz a fogalom; a törvény nem meghallgatást ír elő - egyébként ezt az OIT már megtette, meghallgatta a jelöltet -, hanem véleménynyilvánítást. Azon kívül, hogy a jogszabály ezt egyértelműen kimondja, tehát meg kell tenni, azon kívül egyébként még értelme is van a dolognak, hiszen a véleményt úgy is ki lehet alakítani, hogy nem hallgatja meg ismét a testület a jelöltet. S az elmúlt egy-másfél vagy két hónapban adódhattak olyan körülmények, amelyek esetleg indokolttá teszik azt, hogy más véleményt adjon a testület a jelölt személyéről, mint adott korábban.

De nem is ez az indok az, amely igazán mérvadó kell hogy legyen, hanem a jogszabály szövege és rendelkezése, amely a jelölés során kötelezővé teszi a meghallgatást. Ezért frakciónknak az az álláspontja, hogy az OIT-nek ismételten véleményt kell nyilvánítania a jelöltről.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki kér szót. Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Csak egy kérdést teszek fel, csöndben, a saját magunk számára: ebben a kérdésben, hogy mit kell tennie az OIT-nek, nekünk van hatáskörünk? (Dr. Hankó Faragó Miklós: Hát ez az!) Álláspontot kialakítani? És a mi álláspontunk, ha kialakítunk, ha van is véleményünk, az köti az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot? (Közbeszólások.)

ELNÖK: Hankó Faragó Miklós, utána Wiener György következik.

DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS (SZDSZ): Köszönöm szépen. Egyrészt azt gondolom, jogos a kérdése Salamon László képviselő úrnak, mert véleményem szerint semmilyen kötőereje az alkotmányügyi bizottság ebben a tekintetben történő állásfoglalásának az OIT felé nincs. Ezt az OIT-nek magának kellett volna tudnia eldönteni (Dr. Bárándy Gergely: Hát ő kérte!), azt hiszem, vagy legalábbis kell majd akkor eldönteni. Én nem gondolom, hogy szükséges lenne a szavazás.

Azt azonban szeretném mindenképpen elmondani - bár megint csak nincs rá hatáskörünk, és természetesen jogi értelemben irreleváns, amit mondok, legföljebb politikai értelemben lehet jelentősége -, én azt rendkívül aggasztó dolognak tartanám, hogyha egy néhány héttel ezelőtt megtörtént állásfoglalást követően, mondjuk, most, nagyjából ugyanarra a helyzetre vonatkozóan, hiszen a jelöltnek nem változott meg azóta a véleménye, semmilyen olyan dologgal elő nem állt, ami a korábbiakhoz képest eltérő lett volna, most pedig az OIT hozna egy ezzel ellentétes állásfoglalást - az nagyon nehezen magyarázható dolog lenne, azt hiszem. Természetesen jogilag minden további nélkül megtörténhet és megteheti ezt az OIT. Nem tudom, hányan lesznek jelen, milyen összetételben és hogyan fognak szavazni, természetesen, hiszen titkos szavazás lesz, ahogyan, ha jól tudom, az volt korábban is. De azt mindenképpen nagyon aggasztónak gondolnám, hogy ebben a helyzetben esetlegesen az OIT eltérő álláspontra helyezkedjen.

Én azt gondolom, az alkotmányügyi bizottságbeli meghallgatás sem feltétlenül indokolt ismételten, hiszen nemrégen történt... (Közbeszólások az MSZP-s képviselők részéről.) Jó, természetesen el is tudom fogadni, ha a kollégák azt mondják, hogy az az álláspontjuk, hogy erre szükség van; nem hiszem, hogy a jelölt ettől elzárkózna egyébként. Ha tehát bárkinek bármilyen aggálya merülne fel, hogy szabályosan járunk-e el abban az esetben, ha ismételten nem hallgatjuk meg, akkor én akár szívesen szavazok igennel is. Ezen a dolog ne múljon. De azt mindenesetre nagyon fontosnak tartanám, hogy végre az Országgyűlés tudjon választani legfelsőbb bírósági elnököt, mert nagyon hosszú hónapok óta nem tölti be senki ezt a tisztséget, és beláthatatlan következményei lehetnek a magyar igazságszolgáltatásra, ha továbbra sincs megválasztott elnöke a Legfelsőbb Bíróságnak és ezen keresztül az OIT-nak.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Wiener György!

DR. WIENER GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Én most kizárólag jogi érveket hoznék fel amellett, hogy miért kell az OIT-nak meghallgatnia a jelöltet.

Az a jogszabályhely, amelyet a levél is tartalmaz, egyértelműen rögzíti, hogy az OIT előzetes véleményt nyilvánít a Legfelsőbb Bíróság elnökének tisztségére jelölt személyről. És teljesen mindegy az, hogy valakit másodszor jelöltek-e vagy harmadszor jelöltek-e, tudniillik nem ismeri a szabályozás az újrajelölés vagy az ismételt jelölés fogalmát, kizárólag a jelölés kategóriáját használja. Ha pedig ez a helyzet, akkor az OIT-nak nem a parlament döntése vagy az alkotmányügyi bizottság döntése alapján kell a jelöltet meghallgatnia, hanem a törvény erejénél fogva, mégpedig egy kétharmados törvény erejénél fogva.

Más kérdés az, hogy az a levél, amely előttünk fekszik, tartalmaz egy olyan bekezdést, amely szerint amennyiben az Országgyűlés álláspontja szerint előfeltétele az érdemi tárgyalásnak, illetőleg szavazásnak az, hogy az OIT újabb döntést hozzon ebben a kérdésben, tehát véleményt nyilvánítson, s ha az Országgyűlés úgy dönt, hogy ezt meg kell tennie, akkor az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a felkérésnek eleget tesz, ez hozott minket abba a helyzetbe, hogy állást kell foglalnunk, holott tulajdonképpen az állásfoglalásunk teljesen felesleges. Az OIT-nak ugyanis nem azért kell meghallgatnia ismételten, illetőleg véleményt nyilvánítania a jelölt személyéről, mert ezt mi szükségesnek tartjuk egy parlamenti többséggel eldönteni - ennyiben én egyetértek Hankó Faragó alelnök úr álláspontjával -, hanem azért kell ezt a lépést megtennie, mert a törvény erre kötelezi. Kétségtelen, hogy a törvény lehetne cizelláltabb is, és szólhatna ismételt jelölésről vagy újrajelölésről, de nem szól ezekről a lehetőségekről, ennek következtében szerintem alaki kellékhiányos lenne a választás akkor, ha ez a véleménynyilvánítás nem történne meg. Alkotmányosan kizárólag akkor tud dönteni a parlament, ha az OIT véleményét megismeri. Nem azért, mert múlt az idő vagy történtek újabb események vagy nem történtek, hanem azért, mert törvényi előírás a véleménynyilvánítás. Ennek következtében a bizottságnak úgy kell állást foglalnia, hogy a törvény erejénél fogva köteles az OIT ismételten véleményt nyilvánítani.

Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely, utána Hajdu Attila.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Tényleg egy mondat: még egyszer hangsúlyozom, nem ugyanaz a vélemény, mint a meghallgatás. Nem kell újra meghívni a tanácsba; a tanácsban újra kell szavazni róla, ahogy Wiener képviselőtársam mondta, a törvény leírt betűinél fogva, annak rendelkezései miatt.

Másrészt maga a testület kérte tőlünk azt, hogy nyilvánítsunk véleményt, és én úgy gondolom, teljesen aggálytalan az, ha ebben a kérdésben nemcsak alkotmányügyi, hanem igazságügyi bizottságként - ezt a nevet is viseljük - véleményt nyilvánítunk, és az OIT belátása szerint ezt figyelembe veheti. Egyébként abban is egyetértek Wiener képviselőtársammal, hogy a jogszabály miatt kell ezt megtenni, nem a mi állásfoglalásunk alapján.

S bár egyébként teljes mértékben osztom Dávid Ibolya elnök asszony meglátását, miszerint is a közélet szereplőinek egymás döntését illene figyelembe venni, ilyenformán illett volna az Országgyűlés döntését is elfogadni, ebben a kérdésben az Országgyűlés ismételten szavazni fog, ahol szintén kijöhet más eredmény, ugyanúgy, ahogy kijöhet majd az OIT ülésén is egy más eredmény. Én ebben nem látok problémát, és aggályosnak sem tartom.

Végül pedig azt szeretném mindenképpen megjegyezni, hogy ha mi ebben most nem döntünk, és kialakul egy vita az alkotmányügyi bizottság és az OIT között, akkor az egy dolognak biztosan nem használ: hogy minél előbb legyen legfelsőbb bírósági elnök.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hajdu Attila, utána Salamon képviselő úr.

DR. HAJDU ATTILA (MSZP): Azt gondolom, nem kell nekünk foglalkozni az OIT-tal, mert nekünk eggyel kell foglalkozni: azzal, hogy a köztársasági elnök úr jelölt egy jelöltet, és ez a jelölés jelen pillanatban a törvény értelmében kellékhiányos. S azt gondolom, addig a szavazást erről a jelölésről nem lehet elrendelni, amíg a törvényi kellékek fönt nem állnak. Tehát én most az OIT-tal nem foglalkoznék, mert az OIT részben a törvény alapján nyilván erre kötelezett, de ezt most nem tudom megmondani, hogy a szokásjog alapján neki még valaki ír egy levelet, vagy hivatalból jár el ilyenkor - ennek nyilván van egy kialakult módja -, de ez ránk nem tartozik. Ránk az tartozik, hogy a Házszabály értelmében, ha egy jelölésre kerül sor, és az Országgyűlésnek ebben titkos szavazással feladata van, akkor ez a jelölés érvényes-e mindaddig, míg a törvényi feltételek hiányoznak.

Ugyanez igaz arra is - és azért kezdtem hangosan bólogatni az előbb -, hogy meg kell-e hallgatnia az alkotmányügyi bizottságnak: meg kell. Mert hogy ezek formai szabályok, és a formai hiányokat nem lehet pótolni azzal, hogy valamikor már egyszer meghallgatták. Én úgy gondolom, nekünk erre kell az állásfoglalásunkat kihegyezni, hogy amíg a jelölés kellékhiányos, addig erről a szavazást elrendelni nem lehet. Utána mindenki ebben az ügyben, aki elmulasztott valamit vagy feladata van, az pótolja. S ha ez a jelölés rendelkezik minden törvényi kellékkel és feltétellel, akkor majd az Országgyűlésben lehet folytatni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Salamon László képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Kérem szépen, az alkotmányügyi bizottság semmiféle kapcsolatban nincs és nem is kerülhet ebben az ügyben az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal. (Dr. Bárándy Gergely: Hát hogyne!) Én a legelején nem voltam itt, amikor ezt a napirendi pontot most elkezdtük tárgyalni, a folyosóról tértem éppen vissza, úgyhogy nem tudom, milyen tájékoztatót adott még elnök asszony ehhez, tehát csak...

ELNÖK: Bocsánat, hogy közbevágok. Azt mondtam el, hogy a házelnök asszony kereste meg a bizottságunkat az OIT levelével, azzal, hogy mondjunk erről egy véleményt. Ennyi történt.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Ezt a levelet - én most a levélből indulok ki - a házelnök asszony kapta az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöki teendőjét ellátó legfelsőbb bírósági elnökhelyettestől. Ezt a levelet értelmeznie kell valakinek. Ez a Házhoz szól egyébként az Országgyűlés elnöke útján; ugye, az Országgyűlés elnöke a Magyar Országgyűlést képviseli. A Házhoz szól, s ha megpróbálom értelmezni ezt a kérést, akkor ezt legfeljebb egy törvényértelmezési kérésnek foghatom fel. Azt elfogadom, hogy a törvények tartalmának értelmezésére, autentikus értelmezésére a Magyar Országgyűlés jogosult. Nem sokszor csináltunk ilyet; a rendszerváltozás óta én egyetlenegy esetre emlékszem, hogy az Országgyűlés jogi iránymutatásban taglalta egy törvénynek a tartalmát. Azt viszont meg nem tudnám mondani, hogy a tárca suttyomban nem deregulálta-e - de nem hiszem, mert ahhoz kétharmados többség kellett volna - a jogi iránymutatást mint az állami irányítás egyéb jogi eszközét a jogalkotási törvényből; de szerintem nem tudta megcsinálni. (Dr. Wiener György: Benne van.) Benne van? Ugye, hogy mi van benne a jogalkotási törvényben, az persze egy külön kérdés; mert az is benne van, képviselő úr, hogy a köztársasági elnök törvényerejű rendeletet alkot - ismerős az ezzel kapcsolatos jogi csörte, amit körbe-körbe jártunk.

Tehát, kérem szépen, próbáljuk értelmezni a helyzetet! Ha az Országos Igazságszolgáltatási Tanács törvényértelmezést kér, akkor az Országgyűlés, nem az alkotmányügyi bizottság - az lehet egy előkészítő szerve ennek a törvényértelmezésnek, tehát megfogalmazhat egy jogi iránymutatást éppenséggel, de ebben a döntést az Országgyűlésnek kell akkor meghoznia. Meg kell mondjam, sajátságos, én még nem találkoztam azzal, hogy egy ilyen típusú állami szerv törvényértelmezést kérjen. Maga a megfogalmazás is kerüli ezt a kifejezést, hogy értelmezze az Országgyűlés a vonatkozó törvény szövegét, de itt tulajdonképpen, ha megpróbáljuk most megragadni, hogy mi ez a kérés, tartalma szerint ítélvén meg a levelet, és a vita, ami itt elindult, az egy törvényértelmezési vita. Ha jól érzékelem a helyzetet. Mindenki elmondja a véleményét, hogy a törvényt hogyan kell az adott helyzetre értelmezni és alkalmazni. Ennyit szerettem volna még az ügyhöz hozzátenni.

Abban meg vagyok győződve, hogy az alkotmányügyi bizottság mint ilyen, mint az Országgyűlés állandó bizottsága akkor sem hozhat az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsra önmaga, in corpore kötelező erejű állásfoglalást, ha a nevében az "igazságügyi" jelző ott van. (Dr. Bárándy Gergely: De nem erről van szó.) De lehet, hogy nem erre gondolt Bárándy képviselő úr... (Dr. Bárándy Gergely: Nem.) - nem. Jó, csak akkor ez legyen világos! El kell akkor dönteni, hogy egy ilyen iránymutatás előkészítésére szóló feladatnak fogjuk-e fel az elnök asszony megkeresését vagy sem. Mert ha nem, ha formalizáljuk a dolgot, és nem értelmezzük magunk is, hogy mire irányul a kérés, akkor nemigen hiszem, hogy van értelme erről a kérdésről eszmecserét folytatnunk. Mert az egy kis jogi szimpózium éppen, és lehet hasznos és érdekes, de nem jutunk előre a dologban.

Az elnök összefoglalója

ELNÖK: Még mielőtt minden összekavarodik, azért azt gondolom, nem jogszabály-értelmezést kell nekünk itt tenni, mert ebben a konkrét helyzetben nem kellene mást tennie az illetékes szerveknek, mint elolvasni a törvényt (Derültség.), tehát mondjuk, értelmezni nincs rajta mit nagyon. Egy.

A másik, amit mondani akarok, hogy a házelnök asszony megküldte a bizottságnak a levelet, tehát nekünk a házelnök asszonynak kell valamifajta, számára használható mondatokat mondani.

Ami itt a beszélgetésben elhangzott, abból számomra az kerekedik ki, hogy nem óhajt a bizottság ebben határozati szinten állást foglalni, de talán ahhoz hozzájárul, hogy arról értesítsem a házelnök asszonyt - a jegyzőkönyv idevonatkozó részének megküldésével -, ami itt többségi véleményként kialakult, magyarán, hogy arra hatáskörünk nincs, hogy a törvényt bármiféle relevanciával bíró módon értelmezzük, erre az Országgyűlésnek van hatásköre. De egyébként erre nincs is szükség, mert hiszen a jogszabályok ebben pontos eligazítás adnak.

Nem tudom, többé-kevésbé jól foglalom-e össze az itt elhangzottakat; s akkor nem formális határozatot hozunk most, hanem én akkor erről értesíteném a házelnök asszonyt, és tegyen belátása szerint. Ha úgy látja, hogy az Országgyűlésnek ebben állást kell foglalni, akkor nyilvánvalóan erre megteszi a szükséges lépéseket; ha pedig úgy látja, hogy az elnökhelyettes úrnak a választ az Országgyűlés nevében meg tudja adni, akkor nyilván meg fogja ezt tenni.

Jó? Ha ezzel nincs ellenvetés... Képviselő úr?

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): A vélemények itt nagyon sok szempontból átfedték egymást, árnyalatnyi eltérések voltak. Én azt tanácsolnám az elnök asszonynak, hogy egy kísérőlevélben küldje meg a jegyzőkönyvet az Országgyűlés elnökének. De nem érdemes summázni magában a kísérőlevélben a mi véleményünket, mert az a jegyzőkönyvben rögzítetten megjelenik.

ELNÖK: Ezt mondtam el, hogy így járjunk el.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Jó, akkor ha ez világos, akkor nincs is miről szavaznunk sem.

ELNÖK: Jó. Azt gondolom, ezzel ezt a napirendet le is zárhatjuk. (Nincs ellenvetés.) Köszönöm szépen.

Utolsóként csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a szlovák társbizottsággal együttes bizottsági ülésünkön résztvevőket kedden reggel 7 órakor várjuk itt a XVII. kapunál.

Köszönöm a részvételt, az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 20 perc)

 

 

Dr. Csiha Judit
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea