Készült: 2019.04.22.05:12:32 Dinamikus lap

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság ügyrendi állásfoglalásainak jegyzéke

Általános érvényű állásfoglalások
A Házszabály vizsgálóbizottságokra, illetve albizottságokra vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése tárgyában (1/2010-2014.) (2010.06.07.)
Országgyűlési képviselő bizottsági/albizottsági munkában történő részvételéről (4/2010-2014.) (2010.10.18.)
A Házszabály tárgysorozatba-vételre vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése tárgyában (6/2010-2014.) (2010.10.18.)
A Házszabály 21. §-a (2) bekezdésének értelmezéséről (7/2010-2014.) (2010.10.20.)
A Házszabály megsértésének megállapítása tárgyában (10/2010-2014.) (2011.03.28.)
A Házszabály 130. §-a (5) bekezdésének értelmezéséről (11/2010-2014.) (2011.07.11.)
Az irományok pontosításáról (13/2010-2014.) (2011.10.10.)
Az Országgyűlés elnökének megkeresése az országgyűlési képviselők eskütételére vonatkozó rendelkezések értelmezése tárgyában (16/2010-2014.) (2012.02.13.)
Lezsák Sándor, az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök OE/236/2012. számú megkeresése az általános érvényű állásfoglalások alkalmazásának tárgyában (18/2010-2014.) (2012.04.23.)
Az Országgyűlés elnökének OE/281/2012. számú megkeresése az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény vizsgálóbizottságra vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése tárgyában (20/2010-2014.) (2012.06.14.)
Kövér László, házelnök OE/487/2012. számú megkeresése az indítványok szabályszerűségének vizsgálata tárgyában (22/2010-2014.) (2012.10.01.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése a személyes érintettség okán történő felszólalás szabályainak értelmezése tárgyában (23/2010-2014.) (2012.10.29.)
Az Országgyűlés elnökének OE/533/2012. számú megkeresése az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény tárgyalási rend fenntartására és a fegyelmi jogkörre vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése tárgyában (24/2010-2014.) (2012.11.12.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése a Határozati Házszabály 101. § (2) bekezdésének értelmezése tárgyában (26/2010-2014.) (2012.12.10.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Kövér László házelnök 2012. november 12-ei ülésvezetése tárgyában (27/2010-2014.) (2012.12.17.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Kövér László házelnök 2013. február 11-ei ülésvezetése tárgában (28/2010-2014.) (2013.03.11.)
A JOBBIK képviselőcsoportjának megkeresése a képviselői önálló inditványok bizottsági tárgyalására vontakozó szabályok értelmezése tárgyában (29/2010-2014.) (2013.03.11.)
Kövér László házelnök megkeresése az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 11. § (1) bekezdés d) pontjának értelmezése tárgyában (34/2010-2014.) (2013.03.25.)
A Határozati Házszabály 110. § értelmezése tárgyában (36/2010-2014.) (2013.04.08.)
A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése a mentelmi ügyek tárgyalására vonatkozó házszabályi rendelkezések értelmezése tárgyában (37/2010-2014.) (2013.04.22.)
Z. Kárpát Dániel, az Országgyűlés jegyzőjének megkeresése a kérdések megválaszolására vonatkozó házszabályi rendelkezések értelmezése tárgyában (38/2010-2014.) (2013.04.22.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság működésével kapcsolatos házszabályi rendelkezések értelmezése tárgyában (39/2010-2014.) (2013.04.29.)
Dr. Szili Katalin, a Fenntartható fejlődés bizottsága elnökének megkeresése a T/7979/216-221. számú módosító javaslatok házszabályszerűsége tárgyában (44/2010-2014.) (2013.06.10.)
Kövér László házelnök megkeresése az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 11. § (1) bekezdés m) pontjának értelmezése tárgyában (50/2010-2014.) (2013.09.16.)
A Határozati Házszabály 110. § (1) bekezdése értelmezése tárgyában (53/2010-2014.) (2013.12.16.)
Eseti jellegű állásfoglalások
Az Alkotmánybíróság új tagjainak megválasztásával kapcsolatos eljárási rendről (2/2010-2014.) (2010.07.20.)
A Nemzetbiztonsági bizottság Az elmúlt nyolc év alatt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működése során tapasztalható anomáliák feltárására létrehozott albizottságának ügyrendje tárgyában (3/2010-2014.) (2010.10.04.)
Dr. Vadai Ágnes, a Nemzetbiztonsági bizottság elnökének 2010. szeptember 21-ei eljárása tárgyában az országgyűlési képviselő bizottsági/albizottsági munkában történő részvétele tárgyában (5/2010-2014.) (2010.10.18.)
Dr. Ujhelyi István ülésvezető elnök 2010. október 19-ei ülésvezetése tárgyában (8/2010-2014.) (2010.11.15.)
Módosító javaslat házszabályszerűségének vizsgálata tárgyában (9/2010-2014.) (2011.03.28.)
A T/3387. számú törvényjavaslat házszabályszerűségének tárgyában (12/2010-2014.) (2011.09.12.)
A Demokrata Párt országgyűlési képviselőcsoportja megalakításának házszabályszerűsége tárgyában (14/2010-2014.) (2011.11.07.)
Lezsák Sándor elnöklő alelnök 2011. október 24-ei ülésvezetése tárgyában (15/2010-2014.) (2011.11.21.)
Az Országgyűlés napirend megállapítására vonatkozó szabályainak értelmezése tárgyában (17/2010-2014.) (2012.03.05.)
Molnár Csaba (független) képviselő megkeresése Lezsák Sándor, az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök népszavazási kezdeményezés elutasítása ügyében hozott döntésének felülvizsgálata tárgyában (19/2010-2014.) (2012.05.29.)
Vona Gábor úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja elnökének megkeresése Újhelyi István, alelnök úr 2012. április 16-ai ülésvezetése tárgyában (21/2010-2014.) (2012.06.25.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Gyöngyösi Márton (Jobbik) 2012. november 26-ai felszólalása, és ehhez kapcsolódóan de. Balczó Zoltán alelnök ülésvezetése tárgyában (25/2010-2014.) (2012.12.03.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése a H/10077/3. számú kapcsolódó módosító javaslat visszautasítása tárgyában (30/2010-2014.) (2013.03.11.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése a Polgári Törvénykönyvről szóló, az Országgyűlés által 2013. február 11-én elfogadott törvény aláírása és a köztársasági elnöknek történő megküldése tárgyában (31/2010-2014.) (2013.03.18.)
A Nemzetbiztonsági bizottság megkeresése a szakértők bizottsági ülésen való részvételére vonatkozó házszabályi rendelkezések értelmezése tárgyában (32/2010.2014.) (2013.03.18.)
A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése Novák előd (Jobbik) mentelmi ügyének 2013. február 18-ai tárgyalása során Balla György (Fidesz) ügyrendi felszólalása és ehhez kapcsolódóan Latorcai János alelnök ülésvezetése tárgyában (33/2010-2014.) (2013.03.25.)
Kövér László házelnök megkeresése az Ogytv. 11. § (1) bekezdés d) pontjának értelmezése tárgyában (35/2010-2014.) (2013.03.25.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése a T/10544. számú törvényjavaslat visszautasítása tárgyában (40/2010-2014.) (2013.04.29.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Lezsák Sándor 2013. április 16-ai ülésvezetése tárgyában (41/2010-2014.) (2013.04.29.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Dr. Cser-Palkovics András, az Alkotmányügyi bizottság elnökének 2013. április 15-ei ülésvezetése tárgyában (42/2010-2014.) (2013.05.06.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Dr. Papcsák Ferenc, az Alkotmányügyi bizottság alelnöke 2013. április 22-ei ülésvezetése tárgyában (43/2010-2014.) (2013.05.06.)
Dr. Szili Katalin, a Fenntartható fejlődés bizottsága elnökének megkeresése a T/7979/216-221. számú módosító javaslatok házszabályszerűsége tárgyában (45/2010-2014.) (2013.06.10.)
Az Országgyűlés elnökének OE-319/2013. számú megkeresése a Lehet Más a Politika képviselőcsoportjának megalakulása tárgyában (46/2010-2014.) (2013.06.14.)
A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése L. Simon László, a Kulturális és sajtóbizottság elnökének 2013. március 18-i ülésvezetése tárgyában (47/2010-2014.) (2013.06.17.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Kövér László házelnök 2013. május 13-ai, illetve 2013. május 27-ei ülésvezetése tárgyában (48/2010-2014.) (2013.09.09.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Jakab István ülésvezető elnök 2013. június 11-ei ülésvezetése tárgyában (49/2010-2014.) (2013.09.09.)
A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése írásbeli választ igénylő kérdés megválaszolása tárgyában.(51/2010-2014.) (2013.10.14.)
Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Balczó Zoltán ülésvezető elnök 2013. október 1-ei ülésvezetése tárgyában. (52/2010-2014.) (2013.10.14.)
A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése dr. Ujhelyi István ülésvezető elnök 2013. november 20-i ülésvezetése tárgyában. (54/2010-2014.) (2014.02.03.)