Az Állandó Bizottság ülései

A 2011. január 19-i ülés napirendje:

1) A magyar-magyar kapcsolatok közjogi szabályozásával kapcsolatos álláspont, különös tekintettel a magyarországi alkotmányozási folyamatra.

2) A magyar állampolgárság kiterjesztésével összefüggő választójogi kérdésekkel kapcsolatos álláspont.

3) A magyar kisebbségi  közösségi  érdekek  nemzetközi  érdekérvényesítési lehetőségével kapcsolatos álláspont.

4) A KMKF Statútuma módosításának megvitatása.

5) Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának bemutatása.

 

A 2013. május 14-i ülés napirendje:

1) Ajánlások a választási eljárásról szóló törvény készülő végrehajtási rendeletéhez.