Az MSZP Képviselőcsoportja részére kommunikációs felkészítő és fejlesztő tréningek megtartása

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás megküldésével indított eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-17597/2011.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Sapienza Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

A szerződés teljesítésére vonatkozó információk

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények