Magvető címet viselő Szoborkompozíció jelenlegi talapzatáról való leemelése valamint a Szoborkompozíció restaurálása és felállítása a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő gróf Tisza István emlékművön

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-3411/2014.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

FORGAX Alkotóműhely Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények