Az Országgyűlés Hivatala informatikai hálózatának aktív elemeire kiterjedő folyamatos helyszíni javítás és karbantartás, a meglévő hálózati eszközökre garancia kiterjesztése, folyamatos rendszertámogatási szolgáltatás és konzultáció nyújtása, az Országházat és az Országgyűlés Irodaházát összekötő alépítmény időszaki karbantartási munkái, valamint az Országgyűlés Irodaházában kiépített strukturált hálózat passzív részének esetenkénti átépítése és bővítése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-24273/2013

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

99999 Informatika Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények