Felmérések készítése a 2014-2020-as EU forrásallokáció hazai programozási feladatairól, azok teljesüléséről, előrehaladásáról

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-13862/2013.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Századvég Gazdaságkutató Zrt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények