Elektronikus Indítvány-szerkesztő Rendszer (ISZER) alkalmazás kibővítése és továbbfejlesztése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-13188/2013.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zrt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-18696/2013. KÉ-860/2014. KÉ-4393/2014.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények