Országház kupoladob ólomüveg ablakainak felújítása

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-15230/2013.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

glasmalerei-Ecser Bt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2015.
2016.
teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

GLASS.HU Kft. vitarendezési kérelme Ajánlatkérő válasza

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények