Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő gróf Tisza István emlékmű főalakjaként megjelenő gróf Tisza Istvánt ábrázoló, egész alakos, álló bronz szobor rekonstrukciója

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) Kbt. 94. § (5) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-12058/2013.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

BENCSIK ALKOTÓKÖZÖSSÉG Művészeti Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények