Budapest V. kerület Balassi Bálint u. 1-5. szám alatti épület udvari szárnyában öltöző, vizesblokkok kialakítása

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-8369/2013.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

VORTEX ÉPÍTŐ Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2013

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények