A Horvay János által készített Kossuth szoborcsoport rekonstrukciója

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

KÉ-4458/2013.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-17545/2013.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Reneszánsz Kőfaragó Zrt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-3979/2014. KÉ-15908/2014.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

előzetes vitarendezési kérelem ajánlatkérő válasza

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények

KÉ-6265/2013.