A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezkedő, II. Rákóczi Ferencet ábrázoló szobor és a posztamens bontása és újbóli felállítása, restaurálása

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-6465/2013.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Reko Konzult Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények