A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas szobor rekonstrukciója

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Kbt. 94. § (5) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-10412/2013.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

BENCSIK ALKOTÓKÖZÖSSÉG Művészeti Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-2297/2014. KÉ-26635/2014.
KÉ-20947/2015. KÉ-5713/2016.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2014.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények