A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő gróf Tisza István emlékmű főalakjaként megjelenő gróf Tisza Istvánt ábrázoló, egész alakos, álló bronz szobor rekonstrukciója

az eljárást megindító hirdetmény

KÉ-0613/2013.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-3468/2013.

előzetes összesített tájékoztató

az eljárás alapján megkötött szerződés

tájékoztató a szerződés módosításáról

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények