Tanulmányok készítése a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia érvényre juttatásához

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-4078/2013.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződések

tájékoztató a szerződés módosításáról

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

HÉTFA Kutatóintézet Kft.
MIS-OKÖ Környetetvédelmi és Gazdasági Kft.
TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.
ESSRG Kft.
Env-in-Cent Környezetvédelmi Tanácsadó, Gazdasági, Tervező és Szolgáltató Iroda Kft.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények