Gépjármű felelősség- és casco biztosítási szolgáltatás nyújtása az Országgyűlés Hivatala részére

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 94. § (2) bekezdés d) pontja és a 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-20456/2012.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

UNIQA Biztosító Zrt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények