Gépjármű felelősség- és casco biztosítási szolgáltatás nyújtása az Országgyűlés Hivatala részére

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

KÉ-17430/2012.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-20405/2012.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

Vitarendezési kérelem, Ajánlat kérő válasza

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények