Az Országház északi, keleti, déli homlokzata és tetőzete díszvilágítására vonatkozó tervek elkészítése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-18356/2012.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Hungaroproject Mérnökiroda Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-20344/2012.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények