Bőr áruk beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-16674/2012.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

NOWAR Hungaria Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-18183/2012.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2012

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények