Szolgálati többfunkciós ruházat és hozzá tartozó alsóruházat beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 94. § (2) bekezdés d) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-15342/2012.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

PI-ER Technical Gyártó és Kereskedelmi Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2012

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények