Társasági egyenruházat beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 94. § (2) bekezdés d) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-15403/2012.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Méretes Szabó Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-0966/2013

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények