Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása, valamint telefonkészülékek szállítása

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

KÉ-14482/2012.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-0227/2013.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Magyar Telekom Nyrt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

Telenor Magyarország Zrt.vitarendezési kérelme
Vodafone Magyarország Zrt.vitarendezési kérelme
Ajánlatkérő válasza

 

Vodafone Magyarország Zrt. vitarendezési kérelme
Vodafone Magyarország Zrt. kiegészítő levele
Ajánlatkérő válasza

 

Vodafone Magyarország Zrt. vitarendezési kérelme
Ajánlatkérő válasza

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények

KÉ-16362/2012.