Budapest, V. kerület Kossuth Lajos téri föld alatti 5/10. számú transzformátor állomás megszüntetésének és 630 kVA-es BHTR transzformátor állomás létesítésének tervezése és kivitelezési munkáinak elvégzése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-11752/2012.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-20473/2012. KÉ-6649/2013.KÉ-20473/2012. KÉ-16998/2013.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények