Az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint az 1055 Budapest, Balassi B. u. 1-5. sz. alatti épületben működő felvonók garanciális időn túli karbantartása, karbantartás felügyelete és szükség szerinti javítása

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

 

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződések

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-19310/2013.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2013 - KONE Felvonó Kft.
2013 - Schlinder Hungária Kft.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények