Taxi rendszerű személyszállítási szolgáltatás teljesítése az Országgyűlés Hivatala részére

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-6645/2012.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

RT 5 TAXI HOLDING Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-18891/2013.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

Teljesítési tájékoztató

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények