Elektronikus indítvány-szerkesztő rendszer fejlesztése az Országgyűlés Hivatala számára

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

 

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zrt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények