Az Országház Felsőházi és Képviselői Termeinek hangosító és szavazatszámláló rendszerei karbantartása és javítása

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás megküldésével indított eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-32854/2011.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

PERICAD Elektronikai Szolgáltató Bt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

2012., 2013., teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények