Az Állami Számvevőszék költségvetési beszámolójának könyvvizsgálata

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

KÉ-25536/2011.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-31120/2011.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

2012.
2013.
2014.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények