Informatikai vizsgálatok elvégzése az Országgyűlés Hivatala részére

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás megküldésével indított eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-22276/2011.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

2011.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények