Háztartási papíráruk, tisztítószerek és tisztítóeszközök beszerzése

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

KÉ-14171/2011.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-19674/2011.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződések

tájékoztató a szerződés módosításáról

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

2012.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények