Identitás, vallás és asszimilációs folyamatok kutatása

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás megküldésével indított eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-11085/2011.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

KárpátPress Bt. és B-FÓKUSZ Intézet Bt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

KÉ-28218/2011.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények