Az Országgyűlés Hivatala által üzemeltetett, az Oracle Corporation által kifejlesztett szoftverlicenszekhez kapcsolódó szoftver upgradek beszerzése, terméktámogatási, műszaki támogatási, karbantartási és konzultációs szolgáltatások teljesítése

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

KÉ-8453/2011.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-11698/2011.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Oracle Hungary Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények